Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia politică externă şi integrare europeană"

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de entitate de implementare a Fondului fiduciar pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul l 10/07/2024 237 h.482 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 1 iulie 10/07/2024 236 h.487 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.1/2023 a Comitetului Mixt instituit în cadrul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene, în ceea ce privește modificarea Convenției, adoptate la 7 decembrie 2 10/07/2024 239 h.486 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru Protecția Patrimoniului Audiovizual și a Protocolului ei, încheiate la Strasbourg la 8 noiembrie 2001și semnate la Strasbourg la 11 iunie 2024 10/07/2024 238 h.485 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Proiectul „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”, semnat la Chișinău la 17 iun 09/07/2024 228 h.481 2024-07-08 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor) 09/07/2024 223 DP 28.2 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025) 09/07/2024 222 DP 28.1 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe) 09/07/2024 231 DP 28.7 2024-07-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”, semnat la 19 iunie 2024 09/07/2024 230 h.484 2024-07-08 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova”, semnat la 19 iunie 2024 09/07/2024 229 h.483 2024-07-08 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul operației Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA) 04/07/2024 217 h.472 2024-07-03 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Chișinău la 14 iunie 2024, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Mol 03/07/2024 212 h.475 2024-07-03 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) a Fondului social euro 27/06/2024 204 h.450 2024-06-26 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea tehnică și financiară, întocmit la Vilnius la 28 mai 2024 26/06/2024 201 h.452 2024-06-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii 26/06/2024 202 h.444 2024-06-26 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol de amendare, semnat la București la 24 mai 2024, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 21/06/2024 191 h.438 2024-06.21 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, întocmit la New Delhi la 10 mai 2024 13/06/2024 182 h.426 2024-06-12 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea prevederilor ce țin de Fișa cu date de securitate reglementată prin Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice) 05/06/2024 177 h.388 2024-06-05 Examination fr
Proiectul Codului subsolului 05/06/2024 174 h.387 2024-06-05 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, semnat la Chișinău la 05/06/2024 175 h.389 2024-06-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Pr 29/05/2024 160 h.354 2024-05-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Pr 29/05/2024 161 h.355 2024-05-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei) 29/05/2024 168 h.357 2024-05-29 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere, semnat la Chișinău la 18 aprilie 2024 17/05/2024 149 h.340 2024-05-15 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșe 10/05/2024 141 h.315 2024-04-30 Approved fr
Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal 08/05/2024 139 h.328 2024-05-08 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021-2027), semnat la Bruxelles la 19 februarie 2024 26/04/2024 134 h.288 2024-04-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, semnat la 11 aprilie 2016 la Geneva 26/04/2024 135 h.289 2024-04-24 Approved fr
Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău 26 marti 22/04/2024 127 h.265 2024-04-17 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 293/2022 privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat (anexa) 18/04/2024 124 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Proiectul „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 19 martie 2024 17/04/2024 118 h.266 2024-04-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, F 17/04/2024 119 h.268 2024-04-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J, semnat la Paris la 7 martie 2024 17/04/2024 121 h.267 2024-04-17 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.4, anexa nr.5, ș.a.) 10/04/2024 109 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) 10/04/2024 114 h.247 2024-04-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Paris la 7 martie 2024 10/04/2024 112 h.249 2024-04-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (art.5, 6, 7 ș.a.) 08/04/2024 107 Approved fr
Proiectul de lege privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole 27/03/2024 97 h.219 2024-03-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană), semnat la 27 iunie 2023 la Schaan (Principatul Liechtenstein) 21/03/2024 88 h.199 2024-03-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, întocmit la Chișinău la 30 octombrie 2012 14/03/2024 83 h.195 2024-03-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia la 20 septembrie 2023 12/03/2024 78 h.159 2024-03-06 Approved fr
Proiectul de lege privind suspendarea Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 12/03/2024 79 h.169 2024-03-06 Approved fr
Proiectul de lege privind acțiunile climatice 07/03/2024 75 h.158 2024-03-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.1, 2, 3, ș.a.) 06/03/2024 73 h.156 2024-03-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Londra la 22 ianuarie 2024 28/02/2024 61 h.142 2024-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1”, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2023 28/02/2024 62 h.143 2024-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale, întocmit la Bruxelles la 11 decembrie 2023 28/02/2024 63 h.120 2024-02-21 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008) 21/02/2024 54 h.119 2024-02-21 Approved fr
Proiectul de lege privind regimul explozivilor de uz civil 21/02/2024 56 h.121 2024-02-21 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului-cadru, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Republica Moldova și Comisia Europeană, pentru aplicarea suspendării contribuțiilor financiare ale Republicii Moldova la programele Uniunii Europene, semnat la 20/02/2024 52 h.108 2024-02-14 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.2, anexa nr.4, ș.a.) 14/02/2024 39 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrăr 01/02/2024 26 h.59 2024-01-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind Grupurile observatorilor militari și forțele Colective de menținere a păcii în comunitatea Statelor Independente, semnat la Kiev la 20.03.1992, și a Protocolului privind procedura temporară de formare 01/02/2024 27 h.60 2024-01-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestar 01/02/2024 28 h.61 2024-01-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600 000 de euro, în vederea realizării Proiect 25/01/2024 10 h.43 2024-01-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea Proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”, semnat la Chișinău la 6 decembrie 20 25/01/2024 11 h.44 2024-01-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 5, anexa nr.1) 15/01/2024 4 h.2 2024-01-10 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 27/12/2023 485 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank Gospodarstwa Krajowego (Polonia) pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru 27/12/2023 486 h.1065 2023-12-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii, adoptată la Geneva la 21 iunie 2019 27/12/2023 490 h.1063 2023-12-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009 13/12/2023 466 h.992 2023-12-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 07/12/2023 459 h.965 2023-12-06 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova 06/12/2023 451 h.953 2023-12-06 Approved fr
Proiectul de lege privind mărcile 06/12/2023 453 h.964 2023-12-06 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2 05/12/2023 443 h.928 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniile limbii, educației, învățământului superior, științei și tehnologiei, culturii, sportului, tineretului și mass-media, întocmit la Lisa 05/12/2023 442 h.927 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitat 05/12/2023 445 h.930 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023 05/12/2023 444 h.929 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014, și a Amendamentului 29/11/2023 427 h.931 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția CM/Res(2023)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europ 29/11/2023 428 h.934 2023-11-29 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.21, anexa nr.32) 28/11/2023 424 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (art.1.20.3, ș.a.) 23/11/2023 413 h.895 2023-11-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice) 10/11/2023 400 h.854 2023-11-08 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Haga la 4 septembrie 2023, a Convenției dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu priire la impozitele 10/11/2023 401 h.836 2023-11-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, semnat la Chișinău la 29 septemb 10/11/2023 402 h.839 2023-11-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică, încheiat la Lisabona la 11 septembrie 2023 02/11/2023 391 h.812 2023-10-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți”, semnat la Chișinău la 16 octombrie 2023 01/11/2023 385 h.830 2023-11-01 Approved fr
Proiectul de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar 01/11/2023 388 h.841 2023-11-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 01/11/2023 389 h.837 2023-11-01 Approved fr
Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale 30/10/2023 384 h.814 2023-10-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare în sumă de 40 de milioane de euro, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2023 27/10/2023 381 h.813 2023-10-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Re 24/10/2023 374 h.797 2023-10-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și autobuzul, semnat la 28 octombrie 2021, la Acordul privind transportu 24/10/2023 373 h.773 2023-10-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene ”Programul Piața Unică”, semnat la 8 septembrie 2023 24/10/2023 376 h.786 2023-10-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Statutul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 29 septembrie 2023 24/10/2023 375 h.794 2023-10-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale 18/10/2023 371 h.785 2023-10-18 Approved fr
Proiectul de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 12/10/2023 365 h.768 2023-10-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii 11/10/2023 362 h.772 2023-10-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice). 11/10/2023 364 h.770 2023-10-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, 09/10/2023 357 h.753 2023-10-04 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Oficiul Prim-ministrului Ungariei pentru Programul Regiunea Dunării Interreg IV-B 2021-2027, semnat la 11.08.2023 09/10/2023 358 h.754 2023-10-04 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, semnat l 09/10/2023 359 h.755 2023-10-04 Approved fr
Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor 05/10/2023 355 h.756 2023-10-04 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 04/10/2023 351 h.748 2023-10-04 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheia 28/09/2023 336 h.733 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară și alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție, semnat la Ta 28/09/2023 335 h.731 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației, întocmit la Minsk la 26 iunie 1992, și a Protocoalelor de modificare, încheiate la Ialta la 18 septembrie 2003 și la Moscova la 25 noiembri 28/09/2023 338 h.736 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților info 28/09/2023 337 h.734 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente și alte situații excepționale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 30 mai 2002 27/09/2023 327 h.730 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale, semnat la Moscova la 12.04 27/09/2023 328 h.735 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe 27/09/2023 329 h.711 2023-09-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 26/09/2023 323 h.694 2023-09-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor 25/09/2023 319 h.693 2023-09-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) 21/09/2023 310 h.690 2023-09-20 Approved fr
Proiectul de lege privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere 21/09/2023 311 h.691 2023-09-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit) 21/09/2023 312 h.692 2023-09-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.1, 2, 3 ș.a.) 20/09/2023 309 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (art.1, 3, 5 ș.a.) 14/09/2023 304 h.668 2023-09-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului nr.2, semnat la 14 august 2023, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2017” 14/09/2023 305 h.669 2023-09-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea legii apelor nr.272/2011 (art.1, 2, 3 ș.a.) 12/09/2023 302 h.647 2023-09-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 11/09/2023 301 h.648 2023-09-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25.11.2019 08/09/2023 300 h.649 2023-09-06 Approved fr
Proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare 06/09/2023 299 h.621 2023-08-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30.06.2005 29/08/2023 295 h.604 2023-08-21 Approved fr
Proiectul de lege privind activitatea sanitară veterinară 28/08/2023 293 h.605 2023-08-21 Examination fr
Proiectul de lege privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 28/08/2023 294 h.606 2023-08-21 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992 17/08/2023 289 h.587 2023-08-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova 17/08/2023 290 h.586 2023-08-14 Approved fr
Proiectul de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic 15/08/2023 285 h.583 2023-08-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant „Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea suplimentară a Programului «Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2»” dintre R 14/08/2023 284 h.585 2023-08-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea de către Republica Moldova a Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare 07/08/2023 283 h.557 2023-08-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele Comunității Statelor Independente în domeniul electroenergeticii, încheiat la Minsk la 14 februarie 1992 02/08/2023 279 h.558 2023-08-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1998 02/08/2023 280 h.559 2023-08-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la tranzitul de energie și putere electrică a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 25 ianuarie 2000 02/08/2023 281 h.560 2023-08-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice, încheiat la Minsk la data de 30 decembrie 1991 31/07/2023 277 h.531 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului Consiliului Șefilor de State Membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate şi Trupele de Grăniceri, încheiat la Minsk la 30 decembrie 1991 31/07/2023 278 h.529 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Acordul de grant dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2022 27/07/2023 272 h.525 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2022 27/07/2023 273 h.527 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului, semnat la 20 iulie 2023, la Acordul de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat l 26/07/2023 264 h.526 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind promovarea politicii concordate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării, semnat la Moscova la 13 martie 1992, și a Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Ac 26/07/2023 266 h.530 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea instituirii mecanismului de guvernanță energetică și a schimbărilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică) 26/07/2023 267 h.520 2023-07-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunţarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii, încheiat la Moscova la 9 decembrie 1994 19/07/2023 259 h.500 2023-07-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Programului „Politici de dezvoltare întru redresarea 12/07/2023 245 h.483 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Cosăuți 12/07/2023 244 h.480 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al cincisprezecelea Amendament, semnat la 30 iunie 2023, la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere econ 12/07/2023 243 h.479 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997 12/07/2023 248 h.486 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997 12/07/2023 247 h.485 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare întru redresarea economică a Republicii Moldova, semnat la 12/07/2023 246 h.484 2023-07-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției statelor membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare, semnată la New York la 20 septembrie 2022 07/07/2023 230 h.459 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 30 iunie 2023 05/07/2023 226 h.454 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant al Fondului fiduciar cu donatori multipli al Parteneriatului pentru învățarea timpurie (ELP) (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reco 05/07/2023 225 h.456 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant al Parteneriatului Global pentru Educație (Proiectul Îmbunătățirea Calității Educației) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ca Agent de Grant al Parte 05/07/2023 224 h.455 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber, semnat la Moscova la 20 iunie 2000 05/07/2023 229 h.462 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 4, întocmit prin schimb de scrisori, la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iul 05/07/2023 228 h.457 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Chișinău la 30 iunie 2023, la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, semnat 05/07/2023 227 h.458 2023-07-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Convenției cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiată la Minsk la 26 mai 1995 30/06/2023 213 h.451 2023-06-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru retragerea Republicii Moldova din Acordul internațional cu privire la zahăr, încheiat la Geneva la 20 martie 1992 30/06/2023 214 h.447 2023-06-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protoco 29/06/2023 209 h.433 2023-06-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 43`1 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 29/06/2023 212 h.431 2023-06-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, sem 22/06/2023 200 h.402 2023-06-21 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 22/06/2023 202 h.404 2023-06-21 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 21/06/2023 192 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant „Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului «Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2»” dintre Republica Moldov 20/06/2023 190 h.385 2023-06-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Oper 14/06/2023 185 h.384 2023-06-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova şi Comisia Europeană privind Programul „UE pentru reziliență și guvernanță”, semnat la 11 mai 2023 09/06/2023 177 h.353 2023-06-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii – Mecanismul pentru interconectarea Europei, semnat la 9 mai 2023 09/06/2023 178 h.354 2023-06-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la 15 octombrie 2016 06/06/2023 171 h.326 2023-05-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (Republica Moldova) – Sculeni (România), semnat la 31/05/2023 161 h.323 2023-05-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Cahul (Republica Moldova) – Oancea (România), semnat la 9 31/05/2023 162 h.324 2023-05-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Leușeni (Republica Moldova) – Albița (România), semnat la 9 31/05/2023 163 h.325 2023-05-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementul deșeur 22/05/2023 141 h.272 2023-05-10 Approved fr
Proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor 17/05/2023 137 h.285 2023-05-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor 17/05/2023 138 h.286 2023-05-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană-Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Eur 03/05/2023 124 h.238 2023-04-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 02/05/2023 122 h.239 2023-04-26 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 25/04/2023 112 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR” 25/04/2023 113 h.219 2023-04-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul ,,FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 21/04/2023 107 h.218 2023-04-19 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12/04/2023 98 h.144 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (clauza de armonizare, art.3, 4, ș.a.) 12/04/2023 99 h.201 2023-04-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022 05/04/2023 89 h.143 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege privind avertizorii de integritate 30/03/2023 84 h.166 2023-03-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) 30/03/2023 85 h.167 2023-03-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice, semnat la Tbilisi la 1 februarie 2023 27/03/2023 76 h.146 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci 23/03/2023 74 h.142 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege privind securitatea cibernetică 10/03/2023 64 h.111 2023-03-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11.01.20 07/03/2023 58 h.101 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20.09.2022 07/03/2023 59 h.100 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mon 03/03/2023 52 h.78 2023-02-22 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită), adoptată la 30.01.2017 și semnată la Strasbourg la 16.01.2023 02/03/2023 47 h.99 2023-02-28 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Programul ”UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 07.02.2023 02/03/2023 48 h.102 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Răspuns de urgență la COVID-19”, semnat la 22.12.2022 01/03/2023 43 h.63 2023-02-17 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 22.12.2022 01/03/2023 44 h.64 2023-02-17 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală 22/02/2023 32 h.76 2023-02-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.) 20/02/2023 30 h.60 2023-02-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.) 17/02/2023 28 h.59 2023-02-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) 02/02/2023 15 h.46 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, semnat la Ch 02/02/2023 14 h.44 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului Europei 02/02/2023 17 h.50 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică (art.1, 2, 3, ș.a.) 02/02/2023 16 h.43 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente 01/02/2023 7 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz 01/02/2023 8 Approved fr
Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă 23/01/2023 4 h.18 2023-01-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 23/01/2023 5 h.20 2023-01-18 Approved fr
Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 22/12/2022 483 h.906 2022-12-21 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” 21/12/2022 477 h.908 2022-12-21 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și 14/12/2022 468 h.863 2022-12-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, semnat la Cairo la 11 octombrie 14/12/2022 469 h.867 2022-12-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintr 13/12/2022 462 h.843 2022-12-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, 13/12/2022 463 h.842 2022-12-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica 07/12/2022 444 h.819 2022-11-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii 01/12/2022 438 h.818 2022-11-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în câmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, întocmit la Praga 28/11/2022 430 h.804 2022-11-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul 24/11/2022 427 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în 17/11/2022 418 h.782 2022-11-16 Approved fr
Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră 17/11/2022 419 h.783 2022-11-16 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cu privire la activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și a alinie 10/11/2022 411 h.765 2022-11-09 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) – 07/11/2022 407 h.747 2022-11-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2022 03/11/2022 402 h.748 2022-11-02 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.11) 02/11/2022 401 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția poștală universală și Protocolul ei final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 396 h.722 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și protocolul lui final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 395 h.723 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 398 h.720 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 397 h.721 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 27/10/2022 393 h.740 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculel 26/10/2022 391 h.665 2022-09-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Mo 25/10/2022 387 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat 18/10/2022 382 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați ,,Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor 29/09/2022 369 h.637 2022-09-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații 29/09/2022 370 h.621 2022-09-07 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 28/09/2022 364 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul RM și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical 15/09/2022 353 h.636 2022-09-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (art.2, 4, 5 ș.a.) 02/09/2022 347 h.609 2022-09-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 01/09/2022 344 h.599 2022-08-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 24/08/2022 341 h.598 2022-08-24 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică 10/08/2022 333 h.572 2022-08-03 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (legea nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4, anexa nr.6) 14/07/2022 305 h.483 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎM 14/07/2022 308 h.481 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM 14/07/2022 309 h.482 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O 13/07/2022 293 h.479 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul 13/07/2022 292 h.478 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” 13/07/2022 297 h.477 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit 13/07/2022 294 h.480 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate." 08/07/2022 281 h.459 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate". 08/07/2022 282 h.460 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova 07/07/2022 277 h.461 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 05/07/2022 274 h.434 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 05/07/2022 275 h.433 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale” 05/07/2022 276 h.436 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, în sumă de 120 de milioane de euro 30/06/2022 269 h.432 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.6, 207`1, 207`2, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.10, 13) 30/06/2022 266 h.427 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414) 30/06/2022 263 h.431 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege privind emisiile industriale 30/06/2022 271 h.437 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro 30/06/2022 270 h.435 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) 27/06/2022 256 h.365 2022-06-08 Approved fr
Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe 22/06/2022 251 h.405 2022-06-22 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a) 22/06/2022 252 h.406 2022-06-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectul 06/06/2022 222 h.353 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectulu 06/06/2022 221 h.355 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) 06/06/2022 223 h.354 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” 06/06/2022 225 h.356 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” 06/06/2022 224 h.351 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova 02/06/2022 220 h.352 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova 23/05/2022 194 h.313 2022-05-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 milioane de euro 18/05/2022 187 h.316 2022-05-18 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (art.3, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 11/05/2022 175 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare 28/04/2022 162 h.213 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 21/04/2022 148 h.258 2022-04-20 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic 21/04/2022 151 h.256 2022-04-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) 21/04/2022 154 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A.”CET-Nord”)” – Faza II 08/04/2022 130 h.204 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere 31/03/2022 107 h.203 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443 24/03/2022 94 h.176 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule 24/03/2022 92 h.174 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova” 24/03/2022 98 h.177 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 491; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 254; ș.a.) 24/03/2022 95 h.178 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova”, în sumă de 30 de milioane de euro 15/03/2022 77 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse de tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului 14/03/2022 76 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze (Proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a 10/03/2022 73 h.145 2022-03-09 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice, și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de 23/02/2022 50 h.101 2022-02-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acor 16/02/2022 45 h.78 2022-02-16 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Repu 02/02/2022 27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare 27/01/2022 19 h.44 2022-01-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 19/01/2022 10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 30/12/2021 429 h.459 2021-12-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova (din 23/12/2021 422 h.450 2021-12-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 din 15 decembrie 2021 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) 23/12/2021 423 h.451 2021-12-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 18/11/2021 359 h.338 2021-11-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ”Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și in 16/11/2021 352 h.317 2021-11-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructura 09/11/2021 337 h.300 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare 09/11/2021 336 h.299 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă 09/11/2021 339 h.287 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale 09/11/2021 338 h.288 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare 04/11/2021 327 h.298 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 26/10/2021 303 h.269 2021-10-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) 20/10/2021 297 h.275 2021-10-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 18/10/2021 288 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea implementării Proiectul 14/10/2021 284 h.240 2021-10-13 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 08/10/2021 273 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia 07/10/2021 268 h.207 2021-09-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica M 05/10/2021 266 h.167 2021-09-08 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 01/10/2021 262 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” 24/09/2021 254 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie 14/09/2021 238 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială 21/08/2021 191 h.134 2021-08-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 20/04/2021 120 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 09/03/2021 58 Examination fr
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 05/01/2021 2 h.961 2020-12-22 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională 23/12/2020 530 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale 03/12/2020 483 h.818 2020-11-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 19/11/2020 454 h.841 2020-11-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 19/11/2020 455 h.831 2020-11-18 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi 19/11/2020 456 h.690 2020-09-23 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 13/11/2020 449 h.799 2020-11-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” 13/11/2020 450 h.798 2020-11-05 Approved fr
Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare 05/11/2020 438 h.777 2020-10-28 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere 16/10/2020 423 h.735 2020-10-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFD VIII)” 17/09/2020 392 h.666 2020-09-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii 08/09/2020 381 h.606 2020-08-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 08/09/2020 382 h.650 2020-08-26 Approving fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon 26/08/2020 368 h.536 2020-08-20 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului ,,Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” 14/08/2020 364 h.603 2020-08-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 12/08/2020 363 h.579 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.) 10/08/2020 360 h.558 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” 03/08/2020 353 h.563 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 03/08/2020 354 h.564 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 03/08/2020 355 h.580 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică 23/07/2020 348 h.537 2020-07-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului ”Îmbunătățirea echipamentului de degitalizare al Bibliotecii Naționale” 23/07/2020 349 h.549 2020-07-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 16/07/2020 336 Examination fr
Proiectul Codului vamal 09/07/2020 306 h.484 2020-07-08 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 12/06/2020 244 h.333 2020-06-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive, 12/06/2020 245 h.274 2020-05-13 Approved fr
Proiectul Codului transportului feroviar 11/06/2020 240 h.365 2020-06-10 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovare 04/06/2020 217 h.322 2020-06-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 18/05/2020 190 h.288 2020-05-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM 11/05/2020 174 h.97 2020-02-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială 11/05/2020 173 h.697 2019-12-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 11/05/2020 176 h.180 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, s.a. 11/05/2020 175 h.28 2020-01-22 Approved fr
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat 21/04/2020 161 h.252 2020-04-21 Approving fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 16/04/2020 151 h.109 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova” 16/04/2020 152 h.240 2020-04-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricult 06/04/2020 150 h.178 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept 02/04/2020 146 h.220 2020-04-01 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 26/03/2020 140 h.193 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvol 26/03/2020 141 h.113 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.) 10/03/2020 117 Examination fr
Moțiune simplă asupra activității în domeniul politicii externe a Guvernului (Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) 09/03/2020 109 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 03/03/2020 94 h.716 2019-12-27 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.10, 14, 15, ș.a.) 28/02/2020 89 h.125 2020-02-26 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora 27/02/2020 83 h.124 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală 29/01/2020 14 h.682 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale 29/01/2020 15 h.684 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală 29/01/2020 16 h.681 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – capitolul III1, art.131, 132 ș.a; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – Cap 21/01/2020 7 Retracted fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 31/12/2019 326 h.683 2019-12-27 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 18/12/2019 314 h.659 2019-12-18 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica” 05/12/2019 300 h.591 2019-11-27 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 milioane euro) 04/12/2019 295 h.536 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 milioane euro) 04/12/2019 296 h.537 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie 04/12/2019 297 h.538 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.70/2019 privind grupurile parlamentare de prietenie 22/11/2019 270 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la art.38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-A sesiuni a adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23-29 noiembrie 2007 29/10/2019 244 h.454 2019-09-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24.07.2019 26/09/2019 212 h.451 2019-09-25 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă si investițiilor 11/07/2019 118 h.316 2019-07-10 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 05/07/2019 108 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor 04/12/2018 457 (h.1174 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto 04/12/2018 458 (h.1175 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, semnat la 27.11.18 29/11/2018 445 (h.1186 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie 29/11/2018 446 (h.1177 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07 28/11/2018 437 (h.779 2018-08-01) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova și Republica Turcia 28/11/2018 436 (h.1071 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz 16/11/2018 406 (h.1108 2018-11-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul 12/11/2018 390 (h.1056 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind 12/11/2018 391 (h.1070 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 09/11/2018 380 (h.931 2018-09-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive 05/11/2018 375 (h.932 2018-19-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară 25/10/2018 358 (h.976 2018-10-10) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investiții 17/10/2018 349 (h.864 2018-10-05) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) 04/10/2018 328 (h.826 2018-08-20) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare 04/10/2018 329 (h.827 2018-08-20) Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 01/10/2018 324 (h.930 2018-09-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin scnimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului 27/09/2018 321 (h.899 2018-09-12) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor 20/07/2018 278 (h.734 2018-07-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, 18/07/2018 267 (h.658 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind ”Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” 12/07/2018 248 (h.655 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România 12/07/2018 249 (h.659 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale-Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoașterea documentului de călătorie INTERPOL 09/07/2018 238 (h.639 2018-07-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 13/06/2018 204 (h.432 2018-05-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO 07/06/2018 192 (h.514 2018-06-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Saint Kitts și Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu și ordinare 22/05/2018 160 (h.428 2018-05-15) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) 11/05/2018 149 (h.358 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (Finanțarea adițională pentru Proiectul Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 10/05/2018 147 (h.337 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 25/04/2018 129 (h.359 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor-membre ale Comunității 01/03/2018 76 (h.117 2018-01-31) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 și Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 28/02/2018 58 (h.157 2018-02-14) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 22/02/2018 43 (h.1075 2017-12-13) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 08/02/2018 28 (h.118 2018-01-31) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea 07/02/2018 24 (h.1073 2017-12-13) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea s.a. 07/02/2018 25 (h.52 2018-01-17) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 23/01/2018 11 (h.64 2018-01-17) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final 02/01/2018 2 (h.865 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată și a Protocolului lui final 02/01/2018 1 (h.864 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 02/01/2018 3 (h.866 2017-10-30) Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 02/01/2018 5 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea celui de al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale 02/01/2018 4 (h.867 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar 21/12/2017 397 (h.1109 2017-12-20) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 20/12/2017 396 (h.1105 2017-12-20) Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 14/12/2017 386 (h.1075 2017-12-13) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 13/12/2017 380 (h.1025 2017-11-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acorului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord 04/12/2017 369 (h.1026 2017-11-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est 27/11/2017 364 (h.1002 2017-11-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 15/11/2017 354 (h.953 2017-11-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 15/11/2017 355 (h.954 2017-11-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 09/11/2017 345 (h.808 2017-10-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie s.a 09/11/2017 347 (h.713 2017-09-06) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică 06/11/2017 342 (h.781 2017-10-04) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați 03/11/2017 341 (h.897 2017-11-03) Approving fr
Proiectul legii privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 17/10/2017 319 (h.731 2017-10-13) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare 20/09/2017 278 (h.648 2017-09-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială 20/09/2017 279 (h.659 2017-09-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, şi Corporaţia Financiară Internaţională 20/09/2017 280 (h.747 2017-09-19) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau alte dificultăți de citire a materialelor imprimate 18/09/2017 274 (h.688 2017-08-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu 18/09/2017 275 (h.684 2017-08-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia 11/09/2017 269 (h.651 2017-08-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) şi articolului 56 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională 11/09/2017 270 (h.649 2017-08-15) Approved fr
Proiectul legii pentru denunțarea Constituției Organizației Internaționale pentru Apărarea Civilă 08/09/2017 268 (h.528 2017-07-07) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate 23/08/2017 264 (h.530 2017-07-10) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și a altor evenimente sportive 21/08/2017 262 (h.264 2017-05-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre GUUAM din 20 iulie 15/08/2017 261 (h.532 2017-07-10) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 20/07/2017 238 (h.557 2017-07-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 20/07/2017 245 (h.558 2017-07-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 18/07/2017 232 (h.473 2017-06-28) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului ”Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 18/07/2017 233 (h.474 2017-06-28) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 05/07/2017 220 (h.462 2017-06-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul 26/06/2017 211 (h.113 2017-03-01) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020 s.a. 26/06/2017 212 (h.114 2017-03-01) Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 21/06/2017 206 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” 20/06/2017 204 (h.412 2017-06-09) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Turcia ş.a. 19/06/2017 202 (h.347 2017-06-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale s.a. 13/06/2017 188 (h.407 2017-06-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova 13/06/2017 190 (h.405 2017-06-05) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a. 30/05/2017 167 (h.351 2017-05-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei 19/05/2017 158 (h.263 2017-05-02) Approved fr
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea s.a. 10/04/2017 113 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 01.11.2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 28/03/2017 92 (h.190 2017-03-24) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015 23/03/2017 78 (h.41 30.01.2017) Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 22/03/2017 76 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013 24/02/2017 45 (h.101 2017-02-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar 03/02/2017 24 (h.28 2017-01-25) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 01/02/2017 18 (h.14 2017-01-19) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei 05/01/2017 3 (HG.1387 2016-12-21) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur 23/12/2016 512 (HG.1354 2016-12-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic s.a. 23/12/2016 511 (HG.886 2016-07-18) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare s.a. 19/12/2016 494 (HG.1306 2016-12-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Apă Nord Moldova” 12/12/2016 484 (HG.1244 2016-11-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant 09/12/2016 481 (HG.1272 2016-11-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova 06/12/2016 472 (HG.1287 2016-12-01) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale 28/11/2016 444 (HG.1224 2016-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane 22/11/2016 430 HG.1216 2016-11-07 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.8, anexa nr.3) 19/10/2016 405 (HG.1146 2016-10-17) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 13/10/2016 398 (HG.1022 2016-10-06) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice 13/10/2016 399 (HG.1067 2016-10-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Mol 06/10/2016 394 (HG.1090 2016-09-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 08.07.2016 19/08/2016 355 (HG.947 2016-08-02) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova 01/08/2016 347 (HG.928 2016-07-29) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al s.a. 20/07/2016 330 (HG.886 2016-07-18) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica MoldovaPNA 2012 19/07/2016 326 (HG.866 2016-07-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020) 05/07/2016 304 (HG.765 2016-06-17) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 24/06/2016 289 (HG.737 2016-06-10) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA ”CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru s.a. 07/06/2016 256 (HG.660 2016-05-27) Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului 23/05/2016 222 (HG.597 2016-05-16) Approving fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia 19/05/2016 217 (HG.579 2016-05-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică(Rio de Janeiro,5.07.92 10/05/2016 195 (HG.534 2016-04-29) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoaște 05/05/2016 193 (HG.497 2016-04-22) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 09.07.2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte 13/04/2016 160 (HG.436 2016-04-12) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 12/04/2016 156 (HG.419 2016-04-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 12/04/2016 157 (HG.426 2016-04-08) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere 12/04/2016 158 (HG.378 2016-04-01) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale 08/04/2016 148 (HG.120 2016-02-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată 08/04/2016 149 (HG.119 2016-02-16) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final 08/04/2016 150 (HG.117 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene 06/04/2016 138 (HG.320 2016-03-22) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova al cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 02.09.1949 12/03/2016 101 (HG 184 2016-02-26) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11/03/2016 95 Approving fr
Proiectul legii cu privire la completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.26; Legea cu privire la serviciul diplomatic – art.18) 11/03/2016 96 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.26) 04/03/2016 80 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Veci.. 01/03/2016 70 (HG 176 2016-02-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD 23/02/2016 53 (HG 115 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație SIME 23/02/2016 54 (HG 116 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26.06.2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la ... 22/02/2016 52 (HG 114 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol 19/02/2016 48 (HG 77 2016-02-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 09/02/2016 19 (HG 76 2016-02-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 09/02/2016 20 (HG 75 2016-02-08) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 04/02/2016 16 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare.. 11/01/2016 4 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova 03/11/2015 424 (HG 761 2015-10-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul RM și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) 30/10/2015 419 (HG 765 2015-10-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică ... 21/10/2015 400 (HG 728 2015-10-19) Approved fr
Proiectul legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat 16/10/2015 396 (HG 698 2015-10-09) Approved fr
Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale 12/10/2015 377 (HG 693 2015-10-09) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România 12/10/2015 379 (HG 681 2015-10-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu utilizarea tehnologi 06/10/2015 359 (HG 661 2015-09-25) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului cu privire la statutul juridic al reprezentanților statelor și persoanelor cu funcții de răspundere al Comitetului interstatal economic al uniunii economice din 28.03.97 06/10/2015 360 (HG 662 2015-09-25) Retracted fr
Proiectul legii privind acceptarea Acordului pentru facilitarea comerţului 17/09/2015 327 (HG. 614 2015-09-11) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol Adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică... 16/09/2015 326 (HG 634 2015-09-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației 04/09/2015 315 (HG 603 2015-09-02) Approving fr
Proiectul legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale 25/08/2015 311 (HG 587 2015-08-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 24/08/2015 305 (HG 574 2015-08-21) Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) 19/08/2015 302 (HG 484 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea ... 19/08/2015 303 (HG 486 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia 19/08/2015 304 (HG 487 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală 11/08/2015 300 (HG 483 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.12 la convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 25/06/2015 263 (GH 360 2015-06-12) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan 24/06/2015 261 (HG 361 2015-06-12) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în (Credit nr. 5637 –MD) 24/06/2015 262 (HG 357 2015-06-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifest... 22/06/2015 258 (HG 318 2015-06-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete 22/06/2015 259 (HG 321 2015-06-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul RM și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor... 18/06/2015 257 (HG 362 2015-06-18) Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale.. 12/06/2015 247 (HG 348 2015-06-05) Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică 10/06/2015 246 (HG 333 2015-06-04) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 02/06/2015 237 (HG 297 2015-05-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 02/06/2015 238 (HG 298 2015-05-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă” (Credit nr.5639-MD) 28/05/2015 228 (HG 310 2015-05-27 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale 26/05/2015 221 (HG 260 2015-05-18) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 209 (HG 88 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 210 (HG 89 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional al Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 211 (HG 86 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 19/05/2015 208 (HG 227 2015-05-04) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene 18/05/2015 205 (HG 237 2015-05-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 12/05/2015 190 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 11/05/2015 187 (HG 183 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 08/05/2015 186 (HG 180 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 04/05/2015 174 (HG 179 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenii și condițiile generale pentru dezvoltare 04/05/2015 173 (HG 197 2015-04-23) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei... 04/05/2015 177 (HG 223 2015-04-30) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 04/05/2015 175 (HG 189 2015-04-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 28/04/2015 165 (HG 113 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme 24/04/2015 160 (HG 142 2015-04-06) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 22/04/2015 156 (HG 182 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 22/04/2015 157 (HG 188 2015-04-21) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură 16/04/2015 149 (HG 108 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 15/04/2015 146 (HG 144 2015-04-06) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 03/04/2015 127 Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 02/04/2015 123 (HG 93 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica 02/04/2015 124 (HG 104 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 01/04/2015 115 (HG 122 2015-03-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 30/03/2015 104 (HG 111 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 20/03/2015 88 (HG 76 2015-03-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703) 20/03/2015 89 (HG 73 2015-03-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei 17/03/2015 79 (HG 63 2015-03-09) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii acestora 17/03/2015 80 (HG 96 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 16/03/2015 77 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” 13/03/2015 73 (HG 62 2015-03-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE ”Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014-2020)” 30/01/2015 20 (HG 957 2014-11-17) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea serviciului salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova” 21/01/2015 15 (HG 990 2014-12-10) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare 21/01/2015 16 (HG 982 2014-12-08) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) 21/01/2015 14 (HG 985 2014-12-09) Approved fr
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 29/12/2014 386 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (grant nr.2000000703) 24/11/2014 385 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 27/10/2014 381 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 20/10/2014 376 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 09/10/2014 372 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 09/10/2014 373 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 01/10/2014 369 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” 15/09/2014 350 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 10/09/2014 342 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 01/09/2014 336 Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transp 22/08/2014 332 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 29/07/2014 324 Retracted fr
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 25/07/2014 318 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 22/07/2014 313 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 17/07/2014 296 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 17/07/2014 297 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 17/07/2014 298 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 16/07/2014 292 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 09/07/2014 282 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2013 04/07/2014 269 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 28/06/2014 252 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 26/06/2014 248 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență 24/06/2014 245 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanțe FAO în Republica Moldova 17/06/2014 232 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea grantului nr.TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus. 10/06/2014 218 Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat 10/06/2014 219 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) 10/06/2014 220 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 05/06/2014 209 Approving fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guv. Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre RM și UE, Planul Național de Acțiuni 2012 27/05/2014 196 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 14/04/2014 154 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) 10/04/2014 145 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în RM (PD-1) 10/04/2014 146 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ungaria în domeniul securității sociale 07/04/2014 142 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF016060 dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II ... 02/04/2014 136 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 20; Legea cu privire la taxele consulare – art.7, anexa nr.1, anexa nr.2) 02/04/2014 137 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 25/03/2014 122 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25/03/2014 125 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare, care amenință sănătatea publică 28/02/2014 81 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 28/02/2014 82 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 27/02/2014 76 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 12/02/2014 56 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale 10/02/2014 51 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova”, semnat la Chișinău, la 15.11.2013 10/02/2014 50 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo 10/02/2014 53 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul RM și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilitățile financiare în legătură cu participarea RM în operațiunea din Kosovo (KFOR) 10/02/2014 52 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării 07/02/2014 45 Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 27/01/2014 22 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu 27/01/2014 23 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare 18/01/2014 9 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității 15/01/2014 7 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal 03/01/2014 1 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 04/12/2013 500 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării 27/11/2013 484 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 22/11/2013 474 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 21/11/2013 469 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene 18/11/2013 462 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18.10.2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan 14/11/2013 458 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 12/11/2013 452 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize p 25/10/2013 419 Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 23/10/2013 411 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo 23/10/2013 412 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 09/10/2013 394 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiu 19/09/2013 373 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 4, 8, ș.a.) 18/09/2013 372 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 17/09/2013 368 Retracted fr
Proiectul legii privind formularea unor declarații la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal 13/09/2013 366 Approved fr