Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia politică externă şi integrare europeană"

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementul deșeur 22/05/2023 141 h.272 2023-05-10 Approving fr
Proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor 17/05/2023 137 h.285 2023-05-17 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor 17/05/2023 138 h.286 2023-05-17 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană-Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Eur 03/05/2023 124 h.238 2023-04-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 02/05/2023 122 h.239 2023-04-26 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 25/04/2023 112 Approved fr
Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR” 25/04/2023 113 h.219 2023-04-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul ,,FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 21/04/2023 107 h.218 2023-04-19 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12/04/2023 98 h.144 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (clauza de armonizare, art.3, 4, ș.a.) 12/04/2023 99 h.201 2023-04-12 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022 05/04/2023 89 h.143 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege privind avertizorii de integritate 30/03/2023 84 h.166 2023-03-29 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) 30/03/2023 85 h.167 2023-03-29 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice, semnat la Tbilisi la 1 februarie 2023 27/03/2023 76 h.146 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci 23/03/2023 74 h.142 2023-03-22 Examination fr
Proiectul de lege privind securitatea cibernetică 10/03/2023 64 h.111 2023-03-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11.01.20 07/03/2023 58 h.101 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20.09.2022 07/03/2023 59 h.100 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mon 03/03/2023 52 h.78 2023-02-22 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită), adoptată la 30.01.2017 și semnată la Strasbourg la 16.01.2023 02/03/2023 47 h.99 2023-02-28 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Programul ”UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 07.02.2023 02/03/2023 48 h.102 2023-02-28 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Răspuns de urgență la COVID-19”, semnat la 22.12.2022 01/03/2023 43 h.63 2023-02-17 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 22.12.2022 01/03/2023 44 h.64 2023-02-17 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală 22/02/2023 32 h.76 2023-02-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.) 20/02/2023 30 h.60 2023-02-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.) 17/02/2023 28 h.59 2023-02-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) 02/02/2023 15 h.46 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, semnat la Ch 02/02/2023 14 h.44 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului Europei 02/02/2023 17 h.50 2023-02-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică (art.1, 2, 3, ș.a.) 02/02/2023 16 h.43 2023-02-01 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente 01/02/2023 7 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz 01/02/2023 8 Approved fr
Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă 23/01/2023 4 h.18 2023-01-18 Examination fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 23/01/2023 5 h.20 2023-01-18 Approved fr
Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 22/12/2022 483 h.906 2022-12-21 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” 21/12/2022 477 h.908 2022-12-21 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și 14/12/2022 468 h.863 2022-12-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, semnat la Cairo la 11 octombrie 14/12/2022 469 h.867 2022-12-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintr 13/12/2022 462 h.843 2022-12-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, 13/12/2022 463 h.842 2022-12-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica 07/12/2022 444 h.819 2022-11-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii 01/12/2022 438 h.818 2022-11-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în câmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, întocmit la Praga 28/11/2022 430 h.804 2022-11-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul 24/11/2022 427 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în 17/11/2022 418 h.782 2022-11-16 Approved fr
Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră 17/11/2022 419 h.783 2022-11-16 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cu privire la activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și a alinie 10/11/2022 411 h.765 2022-11-09 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) – 07/11/2022 407 h.747 2022-11-02 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2022 03/11/2022 402 h.748 2022-11-02 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.11) 02/11/2022 401 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția poștală universală și Protocolul ei final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 396 h.722 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și protocolul lui final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 395 h.723 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 398 h.720 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 28/10/2022 397 h.721 2022-10-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 27/10/2022 393 h.740 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculel 26/10/2022 391 h.665 2022-09-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Mo 25/10/2022 387 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat 18/10/2022 382 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați ,,Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor 29/09/2022 369 h.637 2022-09-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații 29/09/2022 370 h.621 2022-09-07 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 28/09/2022 364 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul RM și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical 15/09/2022 353 h.636 2022-09-14 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (art.2, 4, 5 ș.a.) 02/09/2022 347 h.609 2022-09-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 01/09/2022 344 h.599 2022-08-24 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 24/08/2022 341 h.598 2022-08-24 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică 10/08/2022 333 h.572 2022-08-03 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (legea nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4, anexa nr.6) 14/07/2022 305 h.483 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎM 14/07/2022 308 h.481 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM 14/07/2022 309 h.482 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O 13/07/2022 293 h.479 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul 13/07/2022 292 h.478 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” 13/07/2022 297 h.477 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit 13/07/2022 294 h.480 2022-07-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate." 08/07/2022 281 h.459 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate". 08/07/2022 282 h.460 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova 07/07/2022 277 h.461 2022-07-06 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 05/07/2022 274 h.434 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 05/07/2022 275 h.433 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale” 05/07/2022 276 h.436 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, în sumă de 120 de milioane de euro 30/06/2022 269 h.432 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.6, 207`1, 207`2, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.10, 13) 30/06/2022 266 h.427 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro 30/06/2022 270 h.435 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414) 30/06/2022 263 h.431 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege privind emisiile industriale 30/06/2022 271 h.437 2022-06-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) 27/06/2022 256 h.365 2022-06-08 Approved fr
Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe 22/06/2022 251 h.405 2022-06-22 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a) 22/06/2022 252 h.406 2022-06-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectul 06/06/2022 222 h.353 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectulu 06/06/2022 221 h.355 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) 06/06/2022 223 h.354 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” 06/06/2022 225 h.356 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” 06/06/2022 224 h.351 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova 02/06/2022 220 h.352 2022-06-01 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova 23/05/2022 194 h.313 2022-05-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 milioane de euro 18/05/2022 187 h.316 2022-05-18 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (art.3, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 11/05/2022 175 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare 28/04/2022 162 h.213 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 21/04/2022 148 h.258 2022-04-20 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic 21/04/2022 151 h.256 2022-04-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) 21/04/2022 154 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A.”CET-Nord”)” – Faza II 08/04/2022 130 h.204 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere 31/03/2022 107 h.203 2022-03-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443 24/03/2022 94 h.176 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule 24/03/2022 92 h.174 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova” 24/03/2022 98 h.177 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 491; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 254; ș.a.) 24/03/2022 95 h.178 2022-03-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova”, în sumă de 30 de milioane de euro 15/03/2022 77 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse de tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului 14/03/2022 76 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze (Proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a 10/03/2022 73 h.145 2022-03-09 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice, și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de 23/02/2022 50 h.101 2022-02-23 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acor 16/02/2022 45 h.78 2022-02-16 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Repu 02/02/2022 27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare 27/01/2022 19 h.44 2022-01-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 19/01/2022 10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 30/12/2021 429 h.459 2021-12-29 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova (din 23/12/2021 422 h.450 2021-12-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 din 15 decembrie 2021 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) 23/12/2021 423 h.451 2021-12-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 18/11/2021 359 h.338 2021-11-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ”Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și in 16/11/2021 352 h.317 2021-11-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructura 09/11/2021 337 h.300 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare 09/11/2021 336 h.299 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă 09/11/2021 339 h.287 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale 09/11/2021 338 h.288 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare 04/11/2021 327 h.298 2021-11-03 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 26/10/2021 303 h.269 2021-10-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) 20/10/2021 297 h.275 2021-10-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 18/10/2021 288 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea implementării Proiectul 14/10/2021 284 h.240 2021-10-13 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 08/10/2021 273 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia 07/10/2021 268 h.207 2021-09-30 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica M 05/10/2021 266 h.167 2021-09-08 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 01/10/2021 262 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” 24/09/2021 254 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie 14/09/2021 238 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială 21/08/2021 191 h.134 2021-08-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 20/04/2021 120 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 09/03/2021 58 Examination fr
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 05/01/2021 2 h.961 2020-12-22 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională 23/12/2020 530 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale 03/12/2020 483 h.818 2020-11-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 19/11/2020 454 h.841 2020-11-18 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 19/11/2020 455 h.831 2020-11-18 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi 19/11/2020 456 h.690 2020-09-23 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 13/11/2020 449 h.799 2020-11-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” 13/11/2020 450 h.798 2020-11-05 Approved fr
Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare 05/11/2020 438 h.777 2020-10-28 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere 16/10/2020 423 h.735 2020-10-07 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFD VIII)” 17/09/2020 392 h.666 2020-09-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii 08/09/2020 381 h.606 2020-08-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 08/09/2020 382 h.650 2020-08-26 Approving fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon 26/08/2020 368 h.536 2020-08-20 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului ,,Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” 14/08/2020 364 h.603 2020-08-12 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 12/08/2020 363 h.579 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.) 10/08/2020 360 h.558 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” 03/08/2020 353 h.563 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 03/08/2020 354 h.564 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 03/08/2020 355 h.580 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică 23/07/2020 348 h.537 2020-07-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului ”Îmbunătățirea echipamentului de degitalizare al Bibliotecii Naționale” 23/07/2020 349 h.549 2020-07-20 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 16/07/2020 336 Examination fr
Proiectul Codului vamal 09/07/2020 306 h.484 2020-07-08 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 12/06/2020 244 h.333 2020-06-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive, 12/06/2020 245 h.274 2020-05-13 Approved fr
Proiectul Codului transportului feroviar 11/06/2020 240 h.365 2020-06-10 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovare 04/06/2020 217 h.322 2020-06-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 18/05/2020 190 h.288 2020-05-13 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM 11/05/2020 174 h.97 2020-02-19 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială 11/05/2020 173 h.697 2019-12-27 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 11/05/2020 176 h.180 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, s.a. 11/05/2020 175 h.28 2020-01-22 Approved fr
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat 21/04/2020 161 h.252 2020-04-21 Approving fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 16/04/2020 151 h.109 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova” 16/04/2020 152 h.240 2020-04-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricult 06/04/2020 150 h.178 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept 02/04/2020 146 h.220 2020-04-01 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 26/03/2020 140 h.193 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvol 26/03/2020 141 h.113 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.) 10/03/2020 117 Examination fr
Moțiune simplă asupra activității în domeniul politicii externe a Guvernului (Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) 09/03/2020 109 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 03/03/2020 94 h.716 2019-12-27 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.10, 14, 15, ș.a.) 28/02/2020 89 h.125 2020-02-26 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora 27/02/2020 83 h.124 2020-02-26 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală 29/01/2020 14 h.682 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale 29/01/2020 15 h.684 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală 29/01/2020 16 h.681 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – capitolul III1, art.131, 132 ș.a; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – Cap 21/01/2020 7 Retracted fr
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 31/12/2019 326 h.683 2019-12-27 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 18/12/2019 314 h.659 2019-12-18 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica” 05/12/2019 300 h.591 2019-11-27 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 milioane euro) 04/12/2019 295 h.536 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 milioane euro) 04/12/2019 296 h.537 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie 04/12/2019 297 h.538 2019-11-12 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.70/2019 privind grupurile parlamentare de prietenie 22/11/2019 270 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la art.38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-A sesiuni a adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23-29 noiembrie 2007 29/10/2019 244 h.454 2019-09-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24.07.2019 26/09/2019 212 h.451 2019-09-25 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă si investițiilor 11/07/2019 118 h.316 2019-07-10 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 05/07/2019 108 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor 04/12/2018 457 (h.1174 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto 04/12/2018 458 (h.1175 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, semnat la 27.11.18 29/11/2018 445 (h.1186 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie 29/11/2018 446 (h.1177 2018-11-28) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07 28/11/2018 437 (h.779 2018-08-01) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova și Republica Turcia 28/11/2018 436 (h.1071 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz 16/11/2018 406 (h.1108 2018-11-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul 12/11/2018 390 (h.1056 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind 12/11/2018 391 (h.1070 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 09/11/2018 380 (h.931 2018-09-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive 05/11/2018 375 (h.932 2018-19-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară 25/10/2018 358 (h.976 2018-10-10) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investiții 17/10/2018 349 (h.864 2018-10-05) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) 04/10/2018 328 (h.826 2018-08-20) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare 04/10/2018 329 (h.827 2018-08-20) Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 01/10/2018 324 (h.930 2018-09-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin scnimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului 27/09/2018 321 (h.899 2018-09-12) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor 20/07/2018 278 (h.734 2018-07-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, 18/07/2018 267 (h.658 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind ”Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” 12/07/2018 248 (h.655 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România 12/07/2018 249 (h.659 2018-07-11) Approving fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale-Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoașterea documentului de călătorie INTERPOL 09/07/2018 238 (h.639 2018-07-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 13/06/2018 204 (h.432 2018-05-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO 07/06/2018 192 (h.514 2018-06-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Saint Kitts și Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu și ordinare 22/05/2018 160 (h.428 2018-05-15) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) 11/05/2018 149 (h.358 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (Finanțarea adițională pentru Proiectul Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 10/05/2018 147 (h.337 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 25/04/2018 129 (h.359 2018-04-18) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor-membre ale Comunității 01/03/2018 76 (h.117 2018-01-31) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 și Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 28/02/2018 58 (h.157 2018-02-14) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 22/02/2018 43 (h.1075 2017-12-13) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 08/02/2018 28 (h.118 2018-01-31) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea 07/02/2018 24 (h.1073 2017-12-13) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea s.a. 07/02/2018 25 (h.52 2018-01-17) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 23/01/2018 11 (h.64 2018-01-17) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final 02/01/2018 2 (h.865 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată și a Protocolului lui final 02/01/2018 1 (h.864 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 02/01/2018 3 (h.866 2017-10-30) Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 02/01/2018 5 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea celui de al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale 02/01/2018 4 (h.867 2017-10-30) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar 21/12/2017 397 (h.1109 2017-12-20) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 20/12/2017 396 (h.1105 2017-12-20) Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 14/12/2017 386 (h.1075 2017-12-13) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 13/12/2017 380 (h.1025 2017-11-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acorului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord 04/12/2017 369 (h.1026 2017-11-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est 27/11/2017 364 (h.1002 2017-11-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 15/11/2017 354 (h.953 2017-11-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 15/11/2017 355 (h.954 2017-11-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 09/11/2017 345 (h.808 2017-10-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie s.a 09/11/2017 347 (h.713 2017-09-06) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică 06/11/2017 342 (h.781 2017-10-04) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați 03/11/2017 341 (h.897 2017-11-03) Approving fr
Proiectul legii privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 17/10/2017 319 (h.731 2017-10-13) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare 20/09/2017 278 (h.648 2017-09-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială 20/09/2017 279 (h.659 2017-09-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, şi Corporaţia Financiară Internaţională 20/09/2017 280 (h.747 2017-09-19) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau alte dificultăți de citire a materialelor imprimate 18/09/2017 274 (h.688 2017-08-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu 18/09/2017 275 (h.684 2017-08-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia 11/09/2017 269 (h.651 2017-08-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) şi articolului 56 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională 11/09/2017 270 (h.649 2017-08-15) Approved fr
Proiectul legii pentru denunțarea Constituției Organizației Internaționale pentru Apărarea Civilă 08/09/2017 268 (h.528 2017-07-07) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate 23/08/2017 264 (h.530 2017-07-10) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și a altor evenimente sportive 21/08/2017 262 (h.264 2017-05-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre GUUAM din 20 iulie 15/08/2017 261 (h.532 2017-07-10) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 20/07/2017 238 (h.557 2017-07-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 20/07/2017 245 (h.558 2017-07-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 18/07/2017 232 (h.473 2017-06-28) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului ”Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 18/07/2017 233 (h.474 2017-06-28) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 05/07/2017 220 (h.462 2017-06-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul 26/06/2017 211 (h.113 2017-03-01) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020 s.a. 26/06/2017 212 (h.114 2017-03-01) Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 21/06/2017 206 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” 20/06/2017 204 (h.412 2017-06-09) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Turcia ş.a. 19/06/2017 202 (h.347 2017-06-19) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale s.a. 13/06/2017 188 (h.407 2017-06-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova 13/06/2017 190 (h.405 2017-06-05) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a. 30/05/2017 167 (h.351 2017-05-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei 19/05/2017 158 (h.263 2017-05-02) Approved fr
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea s.a. 10/04/2017 113 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 01.11.2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 28/03/2017 92 (h.190 2017-03-24) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015 23/03/2017 78 (h.41 30.01.2017) Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 22/03/2017 76 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013 24/02/2017 45 (h.101 2017-02-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar 03/02/2017 24 (h.28 2017-01-25) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 01/02/2017 18 (h.14 2017-01-19) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei 05/01/2017 3 (HG.1387 2016-12-21) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur 23/12/2016 512 (HG.1354 2016-12-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic s.a. 23/12/2016 511 (HG.886 2016-07-18) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare s.a. 19/12/2016 494 (HG.1306 2016-12-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Apă Nord Moldova” 12/12/2016 484 (HG.1244 2016-11-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant 09/12/2016 481 (HG.1272 2016-11-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova 06/12/2016 472 (HG.1287 2016-12-01) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale 28/11/2016 444 (HG.1224 2016-11-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane 22/11/2016 430 HG.1216 2016-11-07 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.8, anexa nr.3) 19/10/2016 405 (HG.1146 2016-10-17) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 13/10/2016 398 (HG.1022 2016-10-06) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice 13/10/2016 399 (HG.1067 2016-10-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Mol 06/10/2016 394 (HG.1090 2016-09-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 08.07.2016 19/08/2016 355 (HG.947 2016-08-02) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova 01/08/2016 347 (HG.928 2016-07-29) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al s.a. 20/07/2016 330 (HG.886 2016-07-18) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica MoldovaPNA 2012 19/07/2016 326 (HG.866 2016-07-14) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020) 05/07/2016 304 (HG.765 2016-06-17) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 24/06/2016 289 (HG.737 2016-06-10) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA ”CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru s.a. 07/06/2016 256 (HG.660 2016-05-27) Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului 23/05/2016 222 (HG.597 2016-05-16) Approving fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia 19/05/2016 217 (HG.579 2016-05-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică(Rio de Janeiro,5.07.92 10/05/2016 195 (HG.534 2016-04-29) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoaște 05/05/2016 193 (HG.497 2016-04-22) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 09.07.2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte 13/04/2016 160 (HG.436 2016-04-12) Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 12/04/2016 156 (HG.419 2016-04-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 12/04/2016 157 (HG.426 2016-04-08) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere 12/04/2016 158 (HG.378 2016-04-01) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale 08/04/2016 148 (HG.120 2016-02-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată 08/04/2016 149 (HG.119 2016-02-16) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final 08/04/2016 150 (HG.117 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene 06/04/2016 138 (HG.320 2016-03-22) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova al cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 02.09.1949 12/03/2016 101 (HG 184 2016-02-26) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11/03/2016 95 Approving fr
Proiectul legii cu privire la completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.26; Legea cu privire la serviciul diplomatic – art.18) 11/03/2016 96 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.26) 04/03/2016 80 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Veci.. 01/03/2016 70 (HG 176 2016-02-23) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație SIME 23/02/2016 54 (HG 116 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD 23/02/2016 53 (HG 115 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26.06.2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la ... 22/02/2016 52 (HG 114 2016-02-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol 19/02/2016 48 (HG 77 2016-02-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 09/02/2016 19 (HG 76 2016-02-08) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 09/02/2016 20 (HG 75 2016-02-08) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 04/02/2016 16 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare.. 11/01/2016 4 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova 03/11/2015 424 (HG 761 2015-10-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul RM și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) 30/10/2015 419 (HG 765 2015-10-28) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică ... 21/10/2015 400 (HG 728 2015-10-19) Approved fr
Proiectul legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat 16/10/2015 396 (HG 698 2015-10-09) Approved fr
Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale 12/10/2015 377 (HG 693 2015-10-09) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România 12/10/2015 379 (HG 681 2015-10-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu utilizarea tehnologi 06/10/2015 359 (HG 661 2015-09-25) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului cu privire la statutul juridic al reprezentanților statelor și persoanelor cu funcții de răspundere al Comitetului interstatal economic al uniunii economice din 28.03.97 06/10/2015 360 (HG 662 2015-09-25) Retracted fr
Proiectul legii privind acceptarea Acordului pentru facilitarea comerţului 17/09/2015 327 (HG. 614 2015-09-11) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol Adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică... 16/09/2015 326 (HG 634 2015-09-15) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației 04/09/2015 315 (HG 603 2015-09-02) Approving fr
Proiectul legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale 25/08/2015 311 (HG 587 2015-08-24) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 24/08/2015 305 (HG 574 2015-08-21) Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) 19/08/2015 302 (HG 484 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea ... 19/08/2015 303 (HG 486 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia 19/08/2015 304 (HG 487 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală 11/08/2015 300 (HG 483 2015-08-07) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.12 la convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 25/06/2015 263 (GH 360 2015-06-12) Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan 24/06/2015 261 (HG 361 2015-06-12) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în (Credit nr. 5637 –MD) 24/06/2015 262 (HG 357 2015-06-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifest... 22/06/2015 258 (HG 318 2015-06-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete 22/06/2015 259 (HG 321 2015-06-02) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul RM și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor... 18/06/2015 257 (HG 362 2015-06-18) Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale.. 12/06/2015 247 (HG 348 2015-06-05) Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică 10/06/2015 246 (HG 333 2015-06-04) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 02/06/2015 238 (HG 298 2015-05-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 02/06/2015 237 (HG 297 2015-05-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă” (Credit nr.5639-MD) 28/05/2015 228 (HG 310 2015-05-27 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale 26/05/2015 221 (HG 260 2015-05-18) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 209 (HG 88 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 210 (HG 89 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional al Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 20/05/2015 211 (HG 86 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 19/05/2015 208 (HG 227 2015-05-04) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene 18/05/2015 205 (HG 237 2015-05-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 12/05/2015 190 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 11/05/2015 187 (HG 183 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 08/05/2015 186 (HG 180 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 04/05/2015 174 (HG 179 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenii și condițiile generale pentru dezvoltare 04/05/2015 173 (HG 197 2015-04-23) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei... 04/05/2015 177 (HG 223 2015-04-30) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 04/05/2015 175 (HG 189 2015-04-21) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 28/04/2015 165 (HG 113 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme 24/04/2015 160 (HG 142 2015-04-06) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 22/04/2015 156 (HG 182 2015-04-16) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 22/04/2015 157 (HG 188 2015-04-21) Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură 16/04/2015 149 (HG 108 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 15/04/2015 146 (HG 144 2015-04-06) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 03/04/2015 127 Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 02/04/2015 123 (HG 93 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica 02/04/2015 124 (HG 104 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 01/04/2015 115 (HG 122 2015-03-30) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 30/03/2015 104 (HG 111 2015-03-27) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 20/03/2015 88 (HG 76 2015-03-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703) 20/03/2015 89 (HG 73 2015-03-11) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei 17/03/2015 79 (HG 63 2015-03-09) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii acestora 17/03/2015 80 (HG 96 2015-03-16) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 16/03/2015 77 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” 13/03/2015 73 (HG 62 2015-03-06) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE ”Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014-2020)” 30/01/2015 20 (HG 957 2014-11-17) Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea serviciului salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova” 21/01/2015 15 (HG 990 2014-12-10) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) 21/01/2015 14 (HG 985 2014-12-09) Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare 21/01/2015 16 (HG 982 2014-12-08) Approved fr
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 29/12/2014 386 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (grant nr.2000000703) 24/11/2014 385 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 27/10/2014 381 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 20/10/2014 376 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 09/10/2014 372 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 09/10/2014 373 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 01/10/2014 369 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” 15/09/2014 350 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 10/09/2014 342 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 01/09/2014 336 Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transp 22/08/2014 332 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 29/07/2014 324 Retracted fr
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 25/07/2014 318 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 22/07/2014 313 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 17/07/2014 296 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 17/07/2014 297 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 17/07/2014 298 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 16/07/2014 292 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 09/07/2014 282 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2013 04/07/2014 269 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 28/06/2014 252 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 26/06/2014 248 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență 24/06/2014 245 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanțe FAO în Republica Moldova 17/06/2014 232 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea grantului nr.TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus. 10/06/2014 218 Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat 10/06/2014 219 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) 10/06/2014 220 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 05/06/2014 209 Approving fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guv. Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre RM și UE, Planul Național de Acțiuni 2012 27/05/2014 196 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 14/04/2014 154 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) 10/04/2014 145 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în RM (PD-1) 10/04/2014 146 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ungaria în domeniul securității sociale 07/04/2014 142 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF016060 dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II ... 02/04/2014 136 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 20; Legea cu privire la taxele consulare – art.7, anexa nr.1, anexa nr.2) 02/04/2014 137 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 25/03/2014 122 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25/03/2014 125 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare, care amenință sănătatea publică 28/02/2014 81 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 28/02/2014 82 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 27/02/2014 76 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 12/02/2014 56 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale 10/02/2014 51 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova”, semnat la Chișinău, la 15.11.2013 10/02/2014 50 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo 10/02/2014 53 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul RM și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilitățile financiare în legătură cu participarea RM în operațiunea din Kosovo (KFOR) 10/02/2014 52 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării 07/02/2014 45 Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 27/01/2014 22 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu 27/01/2014 23 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare 18/01/2014 9 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității 15/01/2014 7 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal 03/01/2014 1 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 04/12/2013 500 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării 27/11/2013 484 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 22/11/2013 474 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 21/11/2013 469 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene 18/11/2013 462 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18.10.2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan 14/11/2013 458 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 12/11/2013 452 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize p 25/10/2013 419 Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 23/10/2013 411 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo 23/10/2013 412 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 09/10/2013 394 Retracted fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiu 19/09/2013 373 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 4, 8, ș.a.) 18/09/2013 372 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 17/09/2013 368 Retracted fr
Proiectul legii privind formularea unor declarații la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal 13/09/2013 366 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.21, 22, 24, 25) 12/09/2013 365 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora 09/09/2013 361 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și proprietate 09/09/2013 362 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul RM și Guvernul R.Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale 05/09/2013 358 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 05/09/2013 359 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 26/07/2013 343 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare 26/07/2013 344 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale 15/07/2013 341 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova – faza II” 11/07/2013 324 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din .. 11/07/2013 325 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului Paralel la Acordul de Împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale 11/07/2013 326 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului ”Utilizarea Eficientă a Combustibilului solid din Biomasă” 08/07/2013 314 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale” 04/07/2013 301 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale 04/07/2013 300 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 04/07/2013 303 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 04/07/2013 302 Approved fr
Proiectul legii privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii scutiți de obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova 01/07/2013 292 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ”Suport de urgență pentru agricultura Moldovei” 24/06/2013 280 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.11 05/06/2013 230 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.11 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale 05/06/2013 227 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului RM în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) 05/06/2013 228 Approving fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor 07/03/2013 99 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Regatul Belgiei 07/03/2013 98 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului poluanților la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului 07/03/2013 101 Approved fr
Proiectul legii pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 07/03/2013 100 Approved fr
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) litera b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 20/02/2013 76 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale 07/02/2013 40 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 07/02/2013 41 Approved fr
Proiectul legii pentru retragerea parțială a rezervei formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 07/02/2013 42 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor 28/01/2013 24 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2013 Anul European al Cetățenilor 25/01/2013 23 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare 15/01/2013 6 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea art.26 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 27/12/2012 3204 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 27/12/2012 3205 Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare 22/12/2012 3155 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22/12/2012 3157 Retracted fr
Proiectul legii pentru formularea Declarației Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 19/12/2012 3109 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea RM la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea cheltuielilor în cadrul Directoriului Cheilor Publice al Organizației Internaționale a Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic.. 19/12/2012 3110 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală 19/12/2012 3111 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind tratatele internaționale ale republicii Moldova – art.2, 7, 8'1, ș.a.; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.1) 18/12/2012 3087 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.147 din 28.06.2012 privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (art.1) 14/12/2012 3058 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 03/12/2012 2893 Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 30/11/2012 2879 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 30/11/2012 2878 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală 19/11/2012 2750 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova 08/11/2012 2628 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 01/11/2012 2546 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 31/10/2012 2533 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală 26/10/2012 2480 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 23/10/2012 2419 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 17/10/2012 2346 Retracted fr
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă 26/09/2012 2113 Approving fr
Proiectul de hotărîre cu privire la Pachetul Energetic III al Tratatului de constituire a Comunității Energetice 14/09/2012 2011 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber 12/09/2012 2001 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uni 10/09/2012 1967 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic 20/08/2012 1887 Approved fr
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare 17/08/2012 1867 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor 17/08/2012 1879 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar 03/08/2012 1824 Approved fr
Proiectul legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 27/07/2012 1795 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova” 09/07/2012 1604 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 09/07/2012 1605 Retracted fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova 06/07/2012 1599 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova 06/07/2012 1598 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului –cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II 05/07/2012 1576 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 02/07/2012 1513 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 02/07/2012 1512 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 02/07/2012 1515 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 02/07/2012 1514 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 27/06/2012 1472 Rejected fr
Proiectul legii privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS 25/06/2012 1435 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă” 20/06/2012 1385 Approving fr
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) literă b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 18/06/2012 1347 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onoarea angajamentelor republicii Moldova față de Consiliului Europei 30/05/2012 1158 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova” 23/05/2012 1096 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor 22/05/2012 1083 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 17/05/2012 1022 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor 15/05/2012 990 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.12 10/05/2012 951 Approving fr
Proiectul legii pentru acceptarea Amendamentului propus la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului Executiv 08/05/2012 941 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrați 17/04/2012 772 Approved fr
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie nr.99 din 12 mai 2011 12/04/2012 754 Approving fr
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 12/04/2012 755 Approving fr
Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei 27/02/2012 403 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de Înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est 24/02/2012 396 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare 23/02/2012 389 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în scopul realizării Proiectului ”Servicii de sănătate și asistență socială” 20/02/2012 358 Approved fr
Proiectul legii cu privire la acceptarea unor amendamente care au fost operate în anexele A și C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 26/01/2012 173 Approved fr
Proiectul legii privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 26/01/2012 172 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale 24/01/2012 153 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia 24/01/2012 154 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Austria în domeniul securității sociale 20/01/2012 128 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată 12/01/2012 74 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Primului Protocol adiţional la Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale 12/01/2012 71 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului al Optulea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale 12/01/2012 72 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului final 12/01/2012 75 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele consulare – art.2) 20/12/2011 2819 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova şi al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi d 12/12/2011 2728 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor 07/12/2011 2688 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3'3; Legea cu privire la taxele consulare – art.4) 22/11/2011 2558 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3; Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM – art.2; ş.a.) 11/11/2011 2483 Approved fr
Proiectul legii privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 02/11/2011 2418 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republici Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială 01/11/2011 2404 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual 10/10/2011 2198 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul parţial privind Cardul de Tineret în scopul promovării şi facilitării mobilităţii tinerilor în Europa 07/10/2011 2187 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în RM 04/10/2011 2161 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională 30/09/2011 2133 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi ... 27/09/2011 2113 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie 26/09/2011 2090 Approved fr
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei Reforma Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI SEE) 15/08/2011 1839 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi susţinerea Secretariatului Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est 12/08/2011 1834 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii 04/08/2011 1801 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale 04/08/2011 1802 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adiţional la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) 27/07/2011 1750 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” 08/07/2011 1571 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului între Republica Moldova şi România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră 28/06/2011 1485 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chişinău şi statutul legal al acestuia 28/06/2011 1490 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României 22/06/2011 1448 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare de Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Federală a Federaţiei Ruse 22/06/2011 1447 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone 22/06/2011 1449 Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul 09/06/2011 1350 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei 09/06/2011 1348 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) 07/06/2011 1331 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 07/06/2011 1330 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 07/06/2011 1329 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la articolul 24 al Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre cu privire la Centrul internaţional de studii la Marea Neagră 13/05/2011 1166 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11/05/2011 1130 Approving fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei 10/05/2011 1125 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei europene privind coproducţiile cinematografice 06/05/2011 1110 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare Rurale de Dezvoltare a Businessului Agricol 04/05/2011 1093 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind celebrarea şi recunoaşterea valabilităţii căsătoriilor 18/04/2011 984 Retracted fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare 18/04/2011 982 Approved fr
Proiectul legii pentru aderarea la Convenţia privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale 08/04/2011 917 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului între Republica Moldova şi Republica Cehă privind amendamentele la Acordul între Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 12.05.1999 la Praga 05/04/2011 874 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate a Europei de Sud-Est în cadrul Procesului de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est 04/04/2011 852 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă 31/03/2011 830 Approved fr
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 24/03/2011 776 Approving fr
Proiectul legii privind ratificarea Contractului de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii, pentru realizarea Proiectului 18/03/2011 734 Approved fr
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 18/03/2011 733 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente 17/03/2011 725 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău 10/03/2011 624 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de Finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol) 24/02/2011 489 Examination fr
Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 22/02/2011 455 Examination fr
Proiectul legii pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele 07/02/2011 293 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului la Acordul de Parteneriat şi Cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Aco 20/01/2011 102 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 20/01/2011 101 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 06/12/2010 2839 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea „Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă”, semnat la Bruxelles la 16.09.2010 23/09/2010 2576 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 201 din Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din 27 decembrie 2001 20/09/2010 2506 Retracted fr
Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state 20/09/2010 2526 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA) 20/09/2010 2527 Approved fr
Proiectul de lege privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 14/09/2010 2474 Approving fr
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14/09/2010 2472 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est 14/09/2010 2473 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la taxele consulare 13/09/2010 2462 Approving fr
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice 09/09/2010 2440 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Guvernul RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare pentru recuperarea economică 09/09/2010 2443 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova 09/09/2010 2442 Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans între Guvernul RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru pregătirea Proiectului „e-Transformare a Guvernării” 09/09/2010 2441 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 18 din Legea cu privire la serviciul diplomatic 26/08/2010 2365 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale 16/08/2010 2315 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind colaborarea între Forţele Aeriene 05/08/2010 2258 Retracted fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind Drepturile Omului şi Biomedicina vizînd testările genetice în scopuri medicale 14/07/2010 2116 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) 02/07/2010 1999 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare 02/07/2010 1990 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului „Compact” dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova 16/06/2010 1812 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la acceptarea Amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, adoptat la Washington la 22 iulie 1944, privind Perfecţionarea dreptului de vot şi participarea în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi privind Extin 14/06/2010 1777 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adiţional la Acordul Central-European de Comerţ Liber (CEFTA) cu privire la definirea noţiunii „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă 31/05/2010 1653 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat 28/05/2010 1643 Approved fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.81-XVIII din 27.11.2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I. 19/05/2010 1536 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie 13/05/2010 1451 Approving fr
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acesta 04/05/2010 1333 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză 03/05/2010 1299 Approved fr
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I. 19/04/2010 1077 Retracted fr
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi la Comitetul Parlamentar de Cooperare Republica Moldova – Un 19/04/2010 1078 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Înţelegerii încheiate, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize 22/03/2010 799 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanţarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 19/03/2010 765 Approving fr
Proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 10/03/2010 637 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia, semnat la Varşovia la 18 februarie 2010 09/03/2010 629 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerţ liber la Acordul privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Min 01/03/2010 531 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei statelor-membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare 23/02/2010 447 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanţarea suplimentară pentru proiectul de ameliorare a competitivităţii dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 04/02/2010 243 Approved fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.55-XVIII din 6 noiembrie 2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizaţiile parlamentare internaţionale 03/02/2010 230 Approving fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, din 14 august 1992 28/01/2010 185 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM 09/01/2008 1 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Statutului Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM, întocmit la Kiev la 23 mai 2006 28/08/2006 3404 Approved fr

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
vendredi 2 juin 2023
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe