Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Cadrul Legal > Regulamentul Parlamentului
Regulamentul Parlamentului

 

L E G E

pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului*

 

 

nr. 797-XIII  din  02.04.1996

 

  

        În temeiul articolului 64 alineatul (1) şi articolului 72 alineatul (3) litera c) din Constituţie,

          Parlamentul adoptă prezenta lege.

Art.1. – Se adoptă Regulamentul Parlamentului (se anexează).

Art.2. – Hotărîrea Parlamentului nr.10-XIII din 31 martie 1994 pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului se abrogă.

Art.3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI         Petru LUCINSCHI

Chişinău, 2 aprilie 1996.
Nr.797-XIII.

 

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI

 

 

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
Discursuri
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Agenda
samedi 20 avril 2024
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
LastLaws
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe