Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia mediu, climă și tranziție verde "

Объект деятельности
 • politica statului în domeniul protecţiei mediului; 
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
 • restabilirea şi menţinerea potenţialului natural; 
 • fondul ariilor naturale protejate de stat; 
 • utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversităţii, a energiei;
 • valorificarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi menajere; 
 • securitatea ecologică; 
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului; 
 • monitorizarea şi controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile şi protecţiei subsolului; 
 • monitorizarea şi controlul implementării convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul mediului şi al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte; 
 • monitorizarea şi controlul implementării proiectelor finanţate din Fondul Naţional pentru Mediu; 
 • perfecţionarea cadrului legal în scop de promovare şi dezvoltare a turismului; 
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului; 
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale; 
 • prevenirea şi minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamităţile naturale şi de catastrofele tehnogene; 
 • prevenirea şi minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu şi asupra economiei naţionale; 
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; 
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto; 
 • monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate; 
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; 
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate; 
 • examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

Члены комиссии
- Мудук Валериу Preşedinte
- Кушнир Мариана Vicepreşedinte
- Бабич Ион Secretar
- Briceag Veronica Membru
- Roșca Roman Membru
- Speianu Ana Membru
- Даскэлу Юлия Membru
- Пилипецкая Алла Membru
- Смирнов Эдуард Membru
Секретариат комиссии
- Baimastruc Tatiana Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 17.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 10.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 03.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 02.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 26.06.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

Email: cm@parlament.md

Telefon: 022-820-229

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Planul de acțiuni al Comisiei
Planul de acțiuni al CMD pentru semestrul II al anului 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Постановления
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la implementarea proiectelor de canalizare/sanitație, prevăzute în Documentul Unic de Program pe anii 2022/2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2022.
Planul de acțiuni al Comisiei mediu, climă și tranziție verde pentru I semestru al anului 2024
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la mersul realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032
Raport pe marginea audierilor publice cu privire la rezultatele înregistrate urmare a constituirii FNM
RAPORT pe marginea audierilor publice privind gestionarea terenurilor din fondul forestier de către autoritățile publice locale și de către persoanele fizice și juridice
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы