Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia mediu, climă și tranziție verde "

Purpose of activity
 • politica statului în domeniul protecţiei mediului; 
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
 • restabilirea şi menţinerea potenţialului natural; 
 • fondul ariilor naturale protejate de stat; 
 • utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversităţii, a energiei;
 • valorificarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi menajere; 
 • securitatea ecologică; 
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului; 
 • monitorizarea şi controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile şi protecţiei subsolului; 
 • monitorizarea şi controlul implementării convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul mediului şi al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte; 
 • monitorizarea şi controlul implementării proiectelor finanţate din Fondul Naţional pentru Mediu; 
 • perfecţionarea cadrului legal în scop de promovare şi dezvoltare a turismului; 
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului; 
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale; 
 • prevenirea şi minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamităţile naturale şi de catastrofele tehnogene; 
 • prevenirea şi minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu şi asupra economiei naţionale; 
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; 
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto; 
 • monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate; 
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; 
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate; 
 • examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

Committee composition
- Muduc Valeriu Chairman
- Cușnir Mariana Deputy Chairman
- Babici Ion Secretary
- Briceag Veronica Member
- Dascălu Iulia Member
- Pilipețcaia Alla Member
- Roșca Roman Member
- Smirnov Eduard Member
- Speianu Ana Member
Committee Secretariat
- Baimastruc Tatiana Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 6/12/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 6/11/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 6/6/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 5/29/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu, climă și tranziție verde 5/28/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

Email: cm@parlament.md

Telefon: 022-820-229

News [View All]
Informative Bulletine
Planul de acțiuni al Comisiei
Planul de acțiuni al CMD pentru semestrul II al anului 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Decisions
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la implementarea proiectelor de canalizare/sanitație, prevăzute în Documentul Unic de Program pe anii 2022/2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12 ianuarie 2022.
Planul de acțiuni al Comisiei mediu, climă și tranziție verde pentru I semestru al anului 2024
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la mersul realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032
Raport pe marginea audierilor publice cu privire la rezultatele înregistrate urmare a constituirii FNM
RAPORT pe marginea audierilor publice privind gestionarea terenurilor din fondul forestier de către autoritățile publice locale și de către persoanele fizice și juridice
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe