Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media"

Объект деятельности

 

 • Asigurarea cadrului legal privind politica dezvoltării culturii, instituțiilor teatrale, cluburilor şi caselor de cultură;
 • ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie, inclusiv din domeniul literaturii, artei, muzicii, cinematografiei;
 • asigurarea cadrului legal pentru activitatea instituțiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi monitorizarea acestei activități;
 • reformarea şi modernizarea întregului sistem educaţional;
 • crearea condiţiilor necesare pentru ridicarea calităţii învăţămîntului la un nivel mai înalt;
 • modernizarea procesului de formare profesională;
 • asigurarea cadrului legal privind integrarea europeană a sistemului educaţional;
 • asigurarea dezvoltării şi funcţionalităţii infrastructurii şi bazei didactice a învăţămîntului;
 • perfecţionarea politicii de stat în domeniul ştiinţei şi inovării, racordarea procesului de cercetare-dezvoltare la necesităţile ţării;
 • monitorizarea implementării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare;
 • asigurarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin intermediul elaborării şi semnării Acordului de asociere la Programul FP-7 al Uniunii Europene, altor acorduri în domeniul ştiinţei şi inovării;
 • dezvoltarea reţelei de inovare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a instituţiilor de învăţămînt;
 • monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru tineret pentru anii 2009-2013;
 • asigurarea cadrului legal privind politicile de tineret în domeniul economic, social şi instituţional;
 • aprobarea şi monitorizarea implementării Strategiei dezvoltării culturii fizice şi sportului;
 • crearea şi perfecţionarea cadrului legal de dezvoltare a sportului de performanţă (profesionist);
 • asigurarea cadrului legal pentru renovarea bazei materiale a educaţiei fizice şi sportului;
 • aprobarea programelor naţionale antidoping şi cu privire la lupta împotriva violenţei în sport;
 • crearea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul mijloacelor de informare în masă scrise şi electronice;
 • monitorizarea activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi a Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Члены комиссии
- Николаеску-Онофрей Лилианa Preşedinte
- Пысларюк Вирджилиу Vicepreşedinte
- Рэиляну Адела Vicepreşedinte
- Адам Марчела Secretar
- Vartanean Gaik Membru
- Белякова Елена Membru
- Гонца Мария Membru
- Жардан Петр Membru
- Караман Диана Membru
- Нистор Марчела Membru
- Новак Лариса Membru
- Синкевич Еуджениу Membru
Секретариат комиссии
- Cotorobai Liliana Consultant principal
- Şarpe Maria Consultant principal
- Stratiev Viorica Consultant principal
- Topală Mihaela Consultant principal
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 10.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 03.07.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 12.06.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 29.05.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 15.05.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.: 022-820-550

 E-mail: cem@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
ANUNŢ cu privire la organizarea consultărilor publice asupra Legii nr.230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Anunț cu privite la componența nominală a Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
Anunț privind desfășurarea Discuțiilor Publice: „Statutul artistului în societatea contemporană”
ANUNŢ privind prelungirea termenului pentru crearea Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educației, cercetare, tineret, sport și mass-media pentru domeniul cercetare
ANUNȚ cu privire la organizarea Mesei Rotunde „Asigurarea infrastructurii și serviciilor durabile de alimentare cu apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”
Постановления
DECIZIE cu privire la constituirea Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și aprobarea componenței nominale a acestuia
REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Consiliului de experți pe lângă Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
DECIZIE cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de experți pe lângă Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы