Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media"

Obiectul de activitate

 

 • Asigurarea cadrului legal privind politica dezvoltării culturii, instituțiilor teatrale, cluburilor şi caselor de cultură;
 • ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie, inclusiv din domeniul literaturii, artei, muzicii, cinematografiei;
 • asigurarea cadrului legal pentru activitatea instituțiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi monitorizarea acestei activități;
 • reformarea şi modernizarea întregului sistem educaţional;
 • crearea condiţiilor necesare pentru ridicarea calităţii învăţămîntului la un nivel mai înalt;
 • modernizarea procesului de formare profesională;
 • asigurarea cadrului legal privind integrarea europeană a sistemului educaţional;
 • asigurarea dezvoltării şi funcţionalităţii infrastructurii şi bazei didactice a învăţămîntului;
 • perfecţionarea politicii de stat în domeniul ştiinţei şi inovării, racordarea procesului de cercetare-dezvoltare la necesităţile ţării;
 • monitorizarea implementării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare;
 • asigurarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin intermediul elaborării şi semnării Acordului de asociere la Programul FP-7 al Uniunii Europene, altor acorduri în domeniul ştiinţei şi inovării;
 • dezvoltarea reţelei de inovare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a instituţiilor de învăţămînt;
 • monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru tineret pentru anii 2009-2013;
 • asigurarea cadrului legal privind politicile de tineret în domeniul economic, social şi instituţional;
 • aprobarea şi monitorizarea implementării Strategiei dezvoltării culturii fizice şi sportului;
 • crearea şi perfecţionarea cadrului legal de dezvoltare a sportului de performanţă (profesionist);
 • asigurarea cadrului legal pentru renovarea bazei materiale a educaţiei fizice şi sportului;
 • aprobarea programelor naţionale antidoping şi cu privire la lupta împotriva violenţei în sport;
 • crearea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul mijloacelor de informare în masă scrise şi electronice;
 • monitorizarea activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi a Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Componenţa comisiei
- Nicolaescu-Onofrei Liliana Preşedinte
- Pâslariuc Virgiliu Vicepreşedinte
- Răileanu Adela Vicepreşedinte
- Adam Marcela Secretar
- Beleacova Elena Membru
- Caraman Diana Membru
- Gonța Maria Membru
- Jardan Petru Membru
- Nistor Marcela Membru
- Novac Larisa Membru
- Sinchevici Eugeniu Membru
- Vartanean Gaik Membru
Secretariatul comisiei:
- Cotorobai Liliana Consultant principal
- Şarpe Maria Consultant principal
- Stratiev Viorica Consultant principal
- Topală Mihaela Consultant principal
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 15.05.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 25.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 24.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 10.04.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 27.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 Tel.: 022-820-550

 E-mail: cem@parlament.md

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"