Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 28.12.2023

28/12/2023 11:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 463 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica vamală pentru anul 2024) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 389 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 321 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 433 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 413 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (art.1.20.3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 175 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional)
7. 466 Proiectul de lege pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 428 Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția CM/Res(2023)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europ REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 468 Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (art.10, 21) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 469 Proiectul de lege privind Fondul național al culturii
11. 460 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 306 Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media
13. 303 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (art.1, 3, 4 ș.a.)
14. 412 Proiectul de lege privind introducerea în Republica Moldova a unor unități de transport electric REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 446 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă – art.9; Legea nr. 1107/2002 Codul civil – art.715; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 390 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 – art.2, 3, 6, ș.a.; Codul de executare nr.443/2004 – art.11, 15, 16; ș.a.)
17. 210 Proiectul Codului funciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 104 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 462 Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 465 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (art.6) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 409 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule – art.8, 9, 12, ș.a.; Legea nr. 92/2022 cu privire la privind activitatea de asigurare
22. 440 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 441 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 478 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 388 Proiectul de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 486 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank Gospodarstwa Krajowego (Polonia) pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 423 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.6, 6`1, 9; Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.7, 9, 10, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 473 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr. 325/2022 – art.1, 16, 45, ș.a.; Legea privind partidele politice nr. 294/2007 – art.25) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 422 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului ”Îmbunătățirea calității educației” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. 482 Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din rândul societății civile în funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 481 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 485 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 489 Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Programului legislativ al Parlamentului pentru anul 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 488 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (art.13, 18) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. 490 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii, adoptată la Geneva la 21 iunie 2019 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 491 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. Alocuțiunile liderilor fracțiunilor parlamentare
38. Încheierea lucrărilor sesiunii a doua ordinare a anului 2023
Video, Audio, Text FR PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe