Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 15.12.2023

15/12/2023 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 294 Proiectul de lege privind produsele alimentare și furajele modificate genetic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 364 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice).
3. 299 Proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
4. 355 Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor
5. 302 Proiectul de lege pentru modificarea legii apelor nr.272/2011 (art.1, 2, 3 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 413 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (art.1.20.3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 453 Proiectul de lege privind mărcile REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 451 Proiectul de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 400 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice)
10. 444 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023
11. 445 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Securitat
12. 411 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (art.19`1)
13. 405 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (medierea garantată de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 295 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30.06.2005
15. 435 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 373 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și autobuzul, semnat la 28 octombrie 2021, la Acordul privind transportu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 321 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 387 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală (art.1, 2, 3, ș.a.)
19. 428 Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția CM/Res(2023)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europ REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 442 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniile limbii, educației, învățământului superior, științei și tehnologiei, culturii, sportului, tineretului și mass-media, întocmit la Lisa REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 195 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcționarea consiliilor locale şi raionale – anexa, art.45, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică lo REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 353 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (art.48, 55, 58) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 361 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 10; Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova – art.29; ș.
24. 446 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă – art.9; Legea nr. 1107/2002 Codul civil – art.715; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 303 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (art.1, 3, 4 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 392 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 440 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
28. 441 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
29. 449 Proiectul de hotărâre privind desemnare unui membru și vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. Audierea domnului Dan Perciun, ministru al educației și cercetării cu privire la situația instituțiilor de învățământ în contextul reorganizării sistemului educațional
31. 211 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (art.29, 32, 39, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 426 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (art.8, anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. 463 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica vamală pentru anul 2024) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 454 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismului de acordare a unor prestații sociale adresate copiilor cu dizabilități și familiilor cu copii) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. 425 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea condițiilor de exercitare a activității de întreprinzător de către gospodăriile țărănești) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 466 Proiectul de lege pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. 467 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului nr. 35/2016 privind aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. 470 Proiectul de lege cu privire la acordarea dreptului Guvernului de a decide transmiterea în folosință a zăcămintelor de hidrocarburi în scop de cercetare geologică și/sau exploatare geologică entității care asigură exercitarea monopolului statului în domen REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
39. 468 Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (art.10, 21) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
40. 469 Proiectul de lege privind Fondul național al culturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
41. 231 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.78, 82, 82`1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
42. 412 Proiectul de lege privind introducerea în Republica Moldova a unor unități de transport electric REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
43. 399 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale, la importul și/sau livrările de mărfuri şi/sau servicii destinate implementării proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
44. 234 Proiectul legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
45. 473 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr. 325/2022 – art.1, 16, 45, ș.a.; Legea privind partidele politice nr. 294/2007 – art.25) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
46. 461 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui director adjunct al Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
47. 472 Proiectul de hotărâre privind demisia din funcție al unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, membru al Comitetului executiv și declararea vacanței funcției REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
48. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 21-28 decembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
49. 418 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei securității naționale a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
50. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe