Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 16.12.2020

16/12/2020 13:30

Legislatura FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Session FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 381 Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii
2. 379 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
3. 311 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8, 11, ș.a.; ș.a.)
4. 471 Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei
5. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15)
6. 389 Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2
7. 22 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 402, 414
8. 390 Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
9. 262 Proiectul de lege pentru modificare art.5 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
10. 416 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din raionul s.a.
11. 427 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69 din 21.05.2020 (art.XXVIII)
12. 464 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
13. 332 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.13414, 13415, 287, 212; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.772)
14. 104 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare nr.46/2019 (art.1)
15. 179 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.)
16. 259 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45)
17. 334 Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003 (art.444)
18. 163 Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
19. 73 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional nr.218/2008 – Capitolul V1)
20. 243 Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
21. 461 Proiectul de lege privind importul unui bun
22. 229 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
23. Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației Raportor - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
24. Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A. Raportor - Comisia Națională a Pieței Financiare
25. 473 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
26. 474 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021
27. 475 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021
28. 476 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.)
29. 328 Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri)
30. 329 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4)
31. 330 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18)
32. 69 Proiectul de lege pentru completarea articolului 181 al Legii nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
33. 502 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41, 42)
34. 485 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (art.24, 25, 47, ș.a.)
35. 395 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxe de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale nr.271/2003 – art.9, 12)
36. 493 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3)
37. 488 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură civilă nr.225/2003 – art.236, 389; Codul administrativ nr.116/2018 – art.226, 240; ș.a.)
38. 513 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.38/1994 despre statutul deputatului în Parlament
39. 55 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216/1992
40. 360 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.)
41. 387 Proiect de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș”
42. 426 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
43. 506 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității nr.149/2012
44. 477 Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
45. 460 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.)
46. 228 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
47. 245 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive,
48. 483 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale
49. 418 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
50. 282 Proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire la sistemul public de pensii nr.156 din 14.10.1998 (art.41
51. 115 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.7, 12, 13)
52. 312 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.142, 19, 191; Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.112; ș.a.)
53. 302 Proiectul legii pentru modificareaunor acte legislative (Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.3, 6, 6'1, 6'2; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 20, 20'3)
54. 399 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 33, 34, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.333, 334)
55. 468 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri
56. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al RM nr.154/2003 – art.139; Legea salarizării nr.847/2002 – art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
57. 465 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului
58. 495 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132/2016 (art.32, 36, 40, ș.a.)
59. 491 Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015
60. ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI 2SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI 2
ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe