Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Комиссия по правам человека " Legislatura XIX

Объект деятельности
 • Права человека;
 • проблемы национальных меньшинств;
 • проблемы культов;
 • гражданство Республики Молдова;
 • обеспечение юридического регламентирования в области миграции и курирование их внедрения; 
 • обеспечение и курирование применения законодательства равных шансов для женщин и мужчин; 
 • защита сообществ граждан Республики Молдова за рубежом; 
 • обеспечение защиты жертв политических репрессий и беженцев; 
 • курирование внедрения правовой базы в области от дискриминации, касательно экономических, социальных и культурных прав человека;    
 • регламентирования касательно домашнего насилия, прав женщины и ребенка; 
 • продвижение политик и стратегий в области прав человека, а также курирование их внедрения; 
 • государственная политика в области защиты прав ребенка и семьи, создание законодательной базы в данной области и курирование ее применения; 
 • обеспечение правовой базы по правам людей с ограниченными возможностями; 
 • исполнение постановлений и обращений Конституционного Суда в данной области; 
 • проведение парламентского контроля в отмеченных областях.
Члены комиссии
- Mişin Vadim Preşedinte
- Jantuan Stella Vicepreşedinte
- Abramciuc Veronica Secretar
- Babenco Oleg Membru
- Frumosu Elena Membru
- Gagauz Miron Membru
- Hadârcă Ion Membru
- Vlah Petru Membru
Секретариат комиссии
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
Sittings of commission

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 484/2001 pentru ratificarea parțială a Cartei sociale europene revizuite 12.07.2024 242 h.488 2024-07-08 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor) 09.07.2024 223 DP 28.2 2024-07-08 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.2, 3, 4, ș.a.) 28.06.2024 207 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii 26.06.2024 202 h.444 2024-06-26 Approving ru
Proiectul de lege pentru aprobarea Concepției politicii naționale pentru păstrarea și consolidarea valorilor spirituale și morale tradiționale în Republica Moldova 18.06.2024 186 Examination ru

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice 14.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice 07.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice 31.03.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice 10.03.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice 03.03.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Planului de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021
Planul de acțiuni 2020
Постановления
Decizie pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în RM în anul 2020
Decizie pe marginea Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în RM pentru anul 2020
Decizie privind audierile publice asupra executării Legii nr.5 din 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
Decizie pe marginea Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2019
Decizie pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2019
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы