Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 30.05.2024

5/30/2024 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 175 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 40 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 103 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții judiciare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 134 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021-2027), semnat la Bruxelles la 19 februarie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 100 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 – art.2235, 2541; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – art.41'1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 92 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea viei și vinului nr. 57/2006 – art.7; Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante – art.5, 24, 41, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 93 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (art.2, 4, 9, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 705/2024 Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2023
9. 143 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 122 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind eficientizarea parcurilor industriale)
11. 112 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Paris la 7 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 139 Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 141 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșe REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 149 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere, semnat la Chișinău la 18 aprilie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 135 Proiectul de lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, semnat la 11 aprilie 2016 la Geneva REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe (art.4, 10, 16, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 137 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.95/2021 – art.1, 58, 169, ș.a.; Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale – art.9; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 94 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 299/2022 privind prevenirea pierderii și risipei de alimente – art.3, 7, 10, ș.a.; Codul Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163/1997 – art.24, 102) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 151 Proiectul de lege privind exceptarea de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a unor mărfuri transportate în regim de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova
20. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (art.3) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 150 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (art. 12, 17, 28, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 169 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea politicii de genocid a Federației Ruse împotriva Ucrainei, realizată prin strămutarea forțată și deportarea copiilor ucraineni pe teritoriile tem REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 171 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor și modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 364/2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 3SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 3
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
705.2024.Raport ANSC 2023705.2024.Raport ANSC 2023
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe