Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Reports between Parliament and UTA Gagauzia
Buletin informativ RO, ENG, RU
 
privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
privind lista deputaţilor delegaţi de Parlamentul Republicii Moldova în grupul de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
 
cu privire la modificarea dispoziției DGDP/C-1 nr. 12 din 05.11.2021 privind lista deputaţilor delegaţi de Parlamentul Republicii Moldova în grupul de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
 
2023
 

RO
RU

 

 

DECIZIE Nr.3

privind aprobarea Ghidului de comunicare (procedura operațională standard (POS) privind comunicarea pentru Grupul de lucru parlamentar privind Gagaguzia) (Ro/Rus) și anexa la decizie

ROM_Ghid de comunicare

RUS_Ghid de comunicare

RO
RU 

 

DECIZIE Nr.2

privind aprobarea Strategiei de comunicare și Planului de lucru pentru Grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia (Ro/Rus) și anexa la decizie

ROM_Strategie de comunicare PDF

RUS_Strategie de comunicare

RO
RU

DECIZIE Nr.1

privind crearea biroului de traducere a actelor normative ale UTA Găgăuzia

 
2022
 

RO
RU

 

 

DECIZIE Nr.5

privind aprobarea propunerilor ce țin de consultarea autorităților UTA Găgăuzia în procesul decizional (Legi locale) 

RO 

 

DECIZIE Nr.4

privind aprobarea propunerilor ce țin de consultarea autorităților UTA Găgăuzia în procesul decizional (modificarea articolului 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative)

RU

РЕШЕНИЕ 4

об утверждении предложений по консультированию с властями АТО Гагаузия в процессе принятия решений (внесении изменений в статью 32 Закона о нормативных актах № 100/2017) 

RO 

 

DECIZIE Nr.3

privind aprobarea propunerilor ce țin de consultarea autorităților UTA Găgăuzia în procesul decizional (modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996)

RU

РЕШЕНИЕ 3

об утверждении предложений по консультированию с властями АТО Гагаузия в процессе принятия решений (внесении изменений в Регламент Парламента, принятый Законом № 797/1996)

RO 

 

DECIZIE Nr.2

privind aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport  cu statutul special al UTA Găgăuzia

RU

РЕШЕНИЕ 2

oб утверждении Плана  деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия

RO 

 

DECIZIE Nr.1

privind aprobarea Raportului de activitate a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport  cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru anul 2021

RU

РЕШЕНИЕ 1

oб утверждении Отчета  деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за 2021 год

 

 
 
2021
 

 RO 

 

DECIZIE Nr.6

privind aprobarea Raportului de activitate a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport  cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru anul 2020

RU

РЕШЕНИЕ №6

oб утверждении Отчета  деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за 2020 год

RO 

 

DECIZIE Nr.7

privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 135/2003 privind meșteșugurile artistice populare

RU

РЕШЕНИЕ №7

об утверждении проекта закона о внесении изменений в Закон о народных художественных промыслах № 135/2003

RO 

 

DECIZIE Nr.8

privind aprobarea propunerilor ce țin de delimitarea atribuțiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 228/2010  cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară

RU

РЕШЕНИЕ №8

об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении изменений в Закон о защите растений и фитосанитарном карантине № 228/2010

RO 

 

DECIZIE Nr.9

privind aprobarea propunerilor ce țin de consultarea autorităților UTA Găgăuzia în procesul decizional 

RU

РЕШЕНИЕ №9

об утверждении предложений по консультированию с властями АТО Гагаузия в процессе принятия решений

RO 

RU

 

DECIZIE Nr.10

privind includerea reprezentanților UTA Găgăuzia în consiliile de administrație ale unor fonduri

  
2020
 
 RO 
 RU
privind aprobarea Planului de activitate pentru anul 2020 al Grupului de lucru pentru asigurarea funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia
RO 
RU
privind aprobarea logotipului Grupului de lucru
RO 
RU
privind aprobarea propunerilor ce țin de delimitarea atribuțiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 218/2020 
RO 
RU
privind aprobarea Raportului privind activitatea Grupului de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia 
 RO 
 
privind aprobarea propunerilor ce țin de delimitarea atribuțiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
 RU
об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении изменений в Закон № 1530/1993 об охране памятников
 
 
 
RO

RO

RO

RO


RO

 
 
        2019
 
 RO
privind lista deputaților delegați de PArlamentul Republicii Moldova în grupul de lucru
 
         2018
 
RO
 
despre aprobarea Raportului privind analiza legislaţiei din domeniul culturii
 
 
privind analiza legislaţiei din domeniul culturii
RU
  
по утверждению Отчета об анализе законодательства в области культуры
 
 
об анализе законодательства в области культуры
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea culturii                nr. 413/ 1999
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузии в проекте закона о внесении дополнений в статью 4 Закона о культуре № 413/1999
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru completarea articolului 10 din Legea nr.135/2003 privind meşteşugurile artistice populare
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении дополнений в статью 10 Закона № 135/2003 о народных художественных промыслах
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Закон            № 218/2010 об охране археологического наследия
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru completarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении дополнений в Закон № 280/2011 об охране национального движимого культурного наследия
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1421/2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Закон            №1421/2002 о театрах, цирках и концертных организациях
RO
 
despre aprobarea Raportului privind analiza legislaţiei din domeniul sănătăţii
RU
 
по утверждению Отчета об анализе законодательства в области здравоохранения
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995
 
 
privind analiza legislaţiei din domeniul sănătăţii
RU
  
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Закон
№ 411/1995 об охране здоровья
 
 
по анализу законодательства в области здравоохранения
RO
 
despre aprobarea Raportului privind analiza legislaţiei din domeniul economiei
 
 
privind analiza legislaţiei din domeniul economic
RU
 
по утверждению Отчета об анализе законодательства в области экономики
 
 
по анализу законодательства в области экономики
RO
 
despre aprobarea Raportului privind analiza legislaţiei din domeniul ecologiei
 
 
privind analiza legislaţiei din domeniul ecologic
RU
 
по утверждению Отчета об анализе законодательства в области экологии
 
 
по анализу законодательства в области экологии
RO
 
privind aprobarea Raportului privind activitatea Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru anul 2017
 
 
al Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia pentru anul 2017
RU
 
Об утверждении Отчета деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за 2017 год
 
 
о деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за 2017 год
RO
 
privind aprobarea Raportului privind activitatea Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru ianuarie-iulie 2018
 
 
al Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia pentru ianuarie-iulie 2018
RU
 
Об утверждении Отчета деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за январь-июль 2018 года
 
 
о деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за январь-июль 2018 года
           
         2017
 
RO
 
privind examinarea proiectelor de legi nr.354 din 17.08.2016, nr.318 din 15.07.2016, nr.319 din 15.07.2016, elaborate de Grupul de lucru
RU
  
О рассмотрении проектов законов № 354 от 17.08.2016, №318 от 15.07.2016, №319 от 15.07.2016, разработанных Рабочей группой
RO
 
pentru formarea unui grup de experţi în vederea elaborării unor soluţii durabile pe marginea armonizării cadrului normativ naţional şi a UTA Găgăuzia.
RU
 
О создании группы экспертов по разработке долгосрочных решений по гармонизации национального законодательства и законодательства АТО Гагаузии
RO
 
privind aprobarea propunerilor de delimitare a atribuţiilor UTA Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul bibliotecilor
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Тагаузия в культурной деятельности в области библиотечного дела
RO
privind aprobarea propunerilor de delimitare a atribuţiilor UTA Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul muzeelor
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Тагаузия в культурной деятельности в области музейного дела
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о режиме воинских захоронений и воинских мемориальных произведений.
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.192 din 30 septembrie 2011
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТОГ агаузия в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 192 от 30 сентября 2011 годао памятниках, возведенных в общественных местах
RO
 
Privind aprobarea Foii de parcurs a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia pentru anul 2018
RU
 
Об утверждении Дорожной карты Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия на 2018 год.

        

         2016

 
RO
 
Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении Регламента о деятельности рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea duratei sesiunilor de lucru a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении продолжительности рабочих сессий рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea foii cu antet a grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении бланка рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea Secretariatului grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении Секретариата рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind abordarea sistemică a elaborării proiectelor de acte legislative pentru consolidarea statutului și funcționalității UTA Găgăuzia.
RU
 
О системном подходе к разработке проектов законодательных актов в целях укрепления статуса и функциональности АТОГ.
RO
 
Privind adresarea Adunării Populare ale UTA Găgăuzia cu solicitarea pentru consolidarea capacităților administrative ale Secretariatului AP din UTA Găgăuzia.
RU
 
Об обращении Народного Собрания АТО Гагаузия с просьбой об укреплении административного потенциала Секретариата Народного Собрания АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea de audieri în domeniul utilizării mijloacelor fondului ecologic în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе слушания об использовании средств экологического фонда в соотношении с АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea de audieri în domeniul utilizării mijloacelor fondului rutier în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе слушания об использовании средств дорожного фонда в соотношении с АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea informației despre Planul de dezvoltare al UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе по слушанию информации о Плане по развитию АТО Гагаузия.
RO
 
Privind formarea oficiului regional din UTA Găgăuzia.
RU
 
О формировании регионального офиса АТО Гагаузия.
RO
 
Privind utilizarea creditelor internaționale în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
Об использовании международных кредитов по отношению к АТО Гагаузия.
RO
 
Privind utilizarea mijloacelor fondului rutier în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О распределении средств Дорожного Фонда по отношению к АТО Гагаузия.
RO
 
Cu privire la repartizarea mijloacelor Fondului Ecologic Național, inclusiv pentru UTA Găgăuzia, pentru ultimii cinci ani.
RU
 
О распределении средств Национального Фонда по экологии, включая АТО Гагаузия, за последние 5 лет.
RO
 
Privind formarea oficiului regional din UTA Găgăuzia.
RU
 
О создании Офиса Агентства Регионального развития в АТО Гагаузия.
RO
 
Cu privire la elaborarea planului de acțiuni privind ameliorarea situației social-economice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019.
RU
 
О разработке плана действий по улучшению социально-экономической ситуации в автономно-территориальном образовании Гагаузия на 2016-2019 гг.
RO
 
Pe marginea proiectului de lege nr.69 din 29.02.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.
RU
 
По проекту закона №69 от 29.02.2016 об изменении и дополнении некоторых законодательных актов.
RO
 
Privind politica de cadre în domeniul justiției pentru UTA Găgăuzia.
RU
 
О кадровой политике в области юстиции для АТО Гагаузия.
RO
 
Privind formarea și aprobarea Grupului de experți pentru evaluarea și elaborarea actelor legislative.
RU
 
О создании и утверждении Группы экспертов по оценке и разработке законодательных актов.
RO
 
Privind finanțarea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia”.
RU
 
О финансировании Общественной компании по телерадиовещанию "Телерадио Еагаузия”.
RO
 
Privind Statutul Oficiului Asistenței Medicale de Urgență.
RU
 
О статусе Офиса Скорой Медицинской Помощи.
RO
 
Cu privire Ia Statutul Agenției teritoriale Sud-Vest din cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în special Reprezentanței UTA Găgăuzia.
RU
 
О статусе Юго-Западного территориального Агентства, входящего в состав Национальной Компании по Медицинскому Страхованию, в особенности Филиала АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea Raportului privind activitatea Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru semestrul I, 2016.
RU
 
Об утверждении Отчета деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за первое полугодие, 2016.
RO
 
Privind aprobarea proiectului de Lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul special al Găgăuziei(Găgăuz-Yeri).
RU
 
Об утверждении проекта Закона о дополнении статьи 27 Закона №344- XIII от 23 декабря 1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери).
RO
 
Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
RU
 
Об утверждении проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe