Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 28.03.2024

3/28/2024 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 56 Proiectul de lege privind regimul explozivilor de uz civil REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 73 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 75 Proiectul de lege privind acțiunile climatice
4. 74 Proiectul Codului silvic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 79 Proiectul de lege privind suspendarea Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 69 Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole
7. 78 Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia la 20 septembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 77 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 71 Proiectul de lege pentru aprobarea Registrului arheologic național și modificarea unor acte normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 142 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 2 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 369 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 88 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană), semnat la 27 iunie 2023 la Schaan (Principatul Liechtenstein) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 40 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 83 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, întocmit la Chișinău la 30 octombrie 2012 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 68 Proiectul de lege privind acordarea de credite agricultorilor cu gaj acordat de stat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 59 Proiectul de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr.213/2023 (anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 99 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru egalitate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe