Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 30.11.2023

11/30/2023 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 330 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.2, 4, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 268 Proiectul de lege cu privire la activitatea meteorologică și hidrologică REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 320 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (pentru aducerea în concordanță cu modificările Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și ale Legii nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 404 Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar
5. 353 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică (art.48, 55, 58) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 403 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020–2025 şi a Planului de acţiuni pentru implementare
7. 383 Proiectul de lege privind drepturile copilului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 406 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (art.14, 20, 21, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 411 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (art.19`1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 211 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (art.29, 32, 39, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 332 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 407 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (art.18`1, 20, 22, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 361 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului – art.1, 10; Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova – art.29; ș. REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 395 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 93/1988 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3; Legea nr. 367/2022 cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor – art.30) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 275 Proiectul de lege cu privire la sistemul judecătoresc anticorupție și modificarea unor acte normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 415 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 423 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.6, 6`1, 9; Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.7, 9, 10, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 432 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea Parlamentului nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.8; Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind alegere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 424 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.21, anexa nr.32) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 434 Proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. Audierea domnului Vladimir Bolea, Viceprim-ministru al Republicii Moldova, ministru al agriculturii și industriei alimentare cu privire la situația din agricultură
22. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe