Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 05.10.2023

10/5/2023 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 267 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (reglementarea instituirii mecanismului de guvernanță energetică și a schimbărilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 258 Proiectul de lege privind performanța energetică a clădirilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 451 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 282 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 160/2017 cu privire la biblioteci REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 252 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014 – art.5, 45, 80, ș.a.; Codul Contravențional nr. 218/2008 – art.197) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 255 Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 346 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.5, 6, 16, 27) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 294 Proiectul de lege privind produsele alimentare și furajele modificate genetic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 299 Proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 304 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (art.1, 3, 5 ș.a.)
11. 319 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor
12. 311 Proiectul de lege privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 310 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 312 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 323 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 329 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 292 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 290 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova
19. 322 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice)
20. 321 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor
21. 313 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (activarea pieței forței de muncă) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 340 Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării Proiectului „Moldova drumuri III” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 95 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 5, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 270 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (testare antidrog) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 330 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.2, 4, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 277 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice, încheiat la Minsk la data de 30 decembrie 1991 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 278 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului Consiliului Șefilor de State Membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate şi Trupele de Grăniceri, încheiat la Minsk la 30 decembrie 1991 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 289 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 283 Proiectul de lege pentru denunțarea de către Republica Moldova a Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
30. 300 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25.11.2019
31. 295 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30.06.2005
32. 339 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.2343, 264)
33. 342 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 343 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului a unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii în urma demisiei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. 347 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 348 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 (art.1, Anexa nr.1, Anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. 349 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 nr. 358/2022 (art.1, Anexa nr.1, Anexa nr.1.1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
38. 352 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.17, anexa nr.3, anexa nr.4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
39. 269 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.1, 7, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
40. 325 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.140-XV din 10.05.2001 privind Inspecția Muncii – art.7; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică - anexa)
41. 307 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (privind eficientizarea mecanismelor actului de guvernare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
42. 1005 Audierea Raportului de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
43. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text 1005.2023.raport.CEB1005.2023.raport.CEB
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe