Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 20.07.2023

7/20/2023 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 99 Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (clauza de armonizare, art.3, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 205 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 133 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (simplificarea procedurii de elaborare și aprobare a Cadastrului funciar anual) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 126 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de spec
5. 116 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 484 Proiectul legii taxei de stat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 176 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 101 Proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor
9. 145 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold
10. 142 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15)
11. 174 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe (art.4, 8, 10, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 204 Proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 222 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea separării și certificării operatorilor de transport al gazelor naturale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 227 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Chișinău la 30 iunie 2023, la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, semnat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 228 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 4, întocmit prin schimb de scrisori, la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iul REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 209 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, cu modificările operate prin Protoco REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 213 Proiectul de lege pentru denunțarea Convenției cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiată la Minsk la 26 mai 1995 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 214 Proiectul de lege pentru retragerea Republicii Moldova din Acordul internațional cu privire la zahăr, încheiat la Geneva la 20 martie 1992 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 221 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (fortificarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și sincronizarea termenului de valabilitate al licențelor de utilizare a frecvențelor) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 202 Proiectul de lege pentru modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 212 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 43`1 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 203 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 241 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (scutirea sindicatelor și patronatelor de achitarea taxei de înregistrare de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 243 Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al cincisprezecelea Amendament, semnat la 30 iunie 2023, la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere econ REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 244 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru la frontiera de stat moldo-ucraineană în zona localităților Cosăuți
26. 246 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare întru redresarea economică a Republicii Moldova, semnat la REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 245 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Programului „Politici de dezvoltare întru redresarea REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 230 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției statelor membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare, semnată la New York la 20 septembrie 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 247 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997
30. 248 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 211 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (art.29, 32, 39, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
32. 256 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.7, 8, 10) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
33. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședinței în plen a Parlamentului din 31 iulie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
34. 200 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, sem REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
35. 261 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
36. 201 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (optimizarea activității Agenției Naționale pentru Sănătate Publică) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
37. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZISUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe