Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 07.07.2022

7/7/2022 10:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 219 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.7, 10; Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.5, 11; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 167 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (art.1, 1`1, 2, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 274 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 275 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 269 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, în sumă de 120 de milioane de euro REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 270 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 276 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale” REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 266 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.6, 207`1, 207`2, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.10, 13) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. Reexaminare demers PRM nr. 1630 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – art.4, 7, 8, 9; Codul fiscal – art.15; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 108 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 177 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 150 Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 273 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 8 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
16. 26 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302)
17. 264 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
18. 246 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
19. 399 Proiectul de lege cu privire la condominiu REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 182 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 86, 101`1, ș.a.; Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale )
21. 251 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
22. 138 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5)
23. 256 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 252 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a)
25. 271 Proiectul de lege privind emisiile industriale
26. 201 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.)
27. 260 Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 172 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 71, 73, 83) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 268 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Codului deontologic al angajatului Centrului Național Anticorupție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
30. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe