Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 11.06.2020

6/11/2020 10:00 AM

Legislature:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Session:  Legislatura X (3/21/2019 - 7/25/2021)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 138 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.2151; Codul de procedură civilă – art.2787; ș.a.)
2. 152 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”
3. 184 Proiectul de lege cu privire la eliberarea Î.S.”Moldelectrica” de obligația garantării rambursării împrumutului
4. 105 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4; Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2)
5. 231 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
6. 33 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
7. 88 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
8. 67 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 4, anexa; Legea nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova – art.3, 6, 61, ș.
9. 216 Proiectul de lege privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020
10. 109 Proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale
11. 144 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.3, 5, 7, ș.a.)
12. 311 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora
13. 154 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”
14. 237 Proiectul legii pentru completarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”
15. 85 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.10, 19, 27, ș.a.)
16. 18 Proiectul de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase
17. 254 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea monumentelor de for public nr.182/2011 – art.7; Legea nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război – art.9)
18. 32 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar nr.828/1991
19. 137 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 8; Legea nr.171/2012 privind piața de capital – preambul, art.6, ș.a.)
20. 134 Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.28'1)
21. 83 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora
22. 236 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 7'1, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.266'1, 266'2, 413, 4151)
23. 87 Proiectul de lege privind modificarea articolului 141 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/XV din 18.04.2002
24. 142 Proiectul legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 9'1)
25. 131 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.2, 16; ș.a.)
26. 52 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999
27. 302 Proiectul legii pentru modificareaunor acte legislative (Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.3, 6, 6'1, 6'2; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 20, 20'3)
28. 42 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
29. 192 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.283 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
30. 30 ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
SUPLIMENTSUPLIMENT
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe