Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Unele plăți și taxe pentru publicațiile periodice ar putea fi reduse

19.09.2018 Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică

Chișinău, 20 septembrie 2018 – Hârtia utilizată la editarea publicaţiilor periodice de importanţă socială ar putea fi scutită de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a avizat, în ședința de ieri, un proiect de modificare și completare a unor acte legislative.

Noile modificări reduc și tarifele pentru distribuirea publicaţiilor periodice de importanţă socială. Acestea se propun a fi în proporţie de 50% din cuantumul tarifului unic, stabilit pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal.

Potrivit proiectului, se consideră de importanţă socială publicaţiile periodice autohtone care conţin materiale realizate în proporţie de 80% de către redacţii aflate în jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către jurnalişti independenţi din țară, inclusiv prin mijloace tehnice şi intelectuale. Subiectele abordate pot fi analitice, investigaţii ziaristice, cele care promovează transparenţa, democraţia şi drepturile omului ori sunt de interes public la nivel regional.

În opinia autorilor, instituirea facilităţilor fiscale pentru mass-media care produce şi/sau publică/difuzează gratuit mesaje de interes public a fost recunoscută şi statuată expres necesitatea acestora în Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova.

Modificările au fost elaborate de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și sunt promovate în Parlament de un grup de deputați. 

Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa Președintelui Parlamentului Andrian Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ”Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Asistența tehnică este oferită membrilor Grupului de către Freedom House, Internews și Ambasada SUA în Republica Moldova.

În sesiunea de primăvară 2018, Parlamentul a examinat și votat Concepția politicii naționale de dezvoltare a mass-media, Codul serviciilor media audiovizuale, Legea atragerii investițiilor străine în domeniul producției de film și altor opere audiovizuale și proiectul legii cu privire la publicitate.

 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"