Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Declarația Comună a președinților Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei
Chișinău, 2 martie 2018 - În textul Declarației Comune a președinților Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei se menționează: 
 
”Noi, Președinții Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei ne reafirmăm angajamentul față de integrarea europeană drept unicul și cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea, dezvoltarea stabilă și democratică pe termen lung pentru țările noastre.
 
Recunoaștem importanța Parteneriatului Estic (PE) ca mecanism puternic de promovare a reformelor în această privință.
 
Reafirmăm faptul că implementarea Acordurilor de Asociere/Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană este un angajament cheie al celor trei țări partenere asociate. Recunoaștem că procesul de aproximare creează condiții favorabile pentru integrarea funcțională a Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei în UE. Prin urmare, Acordurile de Asociere și documentele aferente acestora vor servi drept model pentru cooperarea intensivă cu UE pentru următorii câțiva ani.
 
Noi, ca președinți ai organelor legislative supreme, ne exprimăm disponibilitatea de a juca un rol important în asigurarea implementării la timp și eficiente a angajamentelor țărilor noastre privind aproximarea legislativă, perspectivele mai mari de integrare și controlul parlamentar riguros în acest sens.
 
Reconfirmăm aderarea la normele și principiile dreptului internațional referitoare la suveranitate și integritatea teritorială și respectarea acestora, precum și la principiul acordului țării gazdă privind prezența trupelor străine. În acest context, suntem profund îngrijorați de faptul că trupele ruse sunt în continuare dislocate pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, iar ocupația rusă și alte forme de intervenție militară continuă în diverse regiuni din Georgia și Ucraina.
 
Suntem profund îngrijorați de sprijinul coordonat, din exterior pentru mișcările separatiste, incitând la ură pe criterii de apartenența etnică și lingvistice; operațiunile de informare care utilizează mass-media, rețele de socializare și internetul; discreditarea deciziilor Guvernelor care urmăresc obiectivul integrării mai strânse în UE/NATO prin mesaje propagandistice, acuzații inventate și paralele istorice absurde.
 
Suntem profund îngrijorați de înrăutățirea situației din sfera umanitară și a securității din zonele de conflict. Condamnăm violarea gravă și sistematică a drepturilor omului, inclusiv reținerile ilegale, crimele și impunitatea celor care dețin controlul în regiunile ocupate ale Georgiei și Ucrainei, limitarea drepturilor de proprietate și alte genuri de acte discriminatorii și ilegitime.
 
Recunoaștem că reziliența societăților noastre și răspunsul nostru la provocările de securitate au la bază în primul rând propriile noastre realizări care țin de consolidarea în continuare a instituțiilor democratice și sporirea prosperității cetățenilor.
 
Apreciem angajamentul ferm al partenerilor noștri de a ne sprijini în dezvoltarea și aspirațiile noastre spre consolidarea democrației, stabilitate, pace și dezvoltare economică durabilă.
 
Solicităm Guvernelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei să elaboreze angajamente comune ambițioase, însoțite de mecanisme adecvate pentru aprofundarea cooperării în domeniul apărării și securității, îmbunătățirea capacităților de contracarare a amenințărilor hibride și implementarea proiectelor integrate de infrastructură și energetice.
 
Solicităm tuturor părților interesate să sprijine inițiativele menite să investigheze și să reacționeze în mod corespunzător la tentativele ilegale coordonate de anumite state care subminează integritatea teritorială, securitatea națională și fundamentele democratice ale țărilor noastre.
 
Chemăm colegii noștri din statele membre ale UE și instituțiile UE, precum și din Statele Unite ale Americii să rămână angajați și să continue să sprijine Georgia, Republica Moldova și Ucraina pe calea dificilă, dar meritorie a reformelor democratice”.
 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"