Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ > Reforma Procuraturii
Reforma Procuraturii

Dispoziția Președintelui

 

Studii cu privire la Reforma Procuraturii:

ASSESSMENT REPORT
on the draft Strategic Development Programme
of the General Prosecutor's Office of the Republic of Moldova

CERCETAREA
"Imunitatea procurorilor"

CERCETAREA
"Criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare, transfer și disciplină a procurorilor"

ASSESSMENT REPORT
on the new Law on the Public Prosecution Service
of the Republic of Moldova

JOINT OPINION
on the draft law on the public prosecutor’s office
of Ukraine

OPINIE COMUNĂ
asupra proiectului de lege cu privire la
procuratura generală a Ucrainei

ÎNDRUMAR TEMATIC
Principii pentru elaborarea proiectului de Lege
cu privire la Procuratură din Ucraina

 

 

Chișinău, 16 ianuarie 2014 – Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a prezidat ieri prima ședință a Grupului de lucru privind reforma Procuraturii.

La ședință au participat Ministrul Justiției Oleg Efrim și Procurorul General Corneliu Gurin. 

În debutul ședinței au fost prezentați membrii grupului de lucru, constituit din 22 membri, printre care deputați din toate fracțiunile parlamentare, inclusiv din opoziție, reprezentanți ai Procuraturii Generale și Ministerului Justiției, ai societății civile și mediului academic.

Potrivit Vicepreședintelui Parlamentului, grupul de lucru își propune să identifice soluții pentru edificarea unui sector al justiţiei eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului. În context, Andrian Candu a menționat că activitatea grupului de lucru va fi una transparentă, astfel încât opinia publică să fie informată veridic și la timp despre transformările menite să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

”Ne propunem ca activitatea acestui format de lucru să fie una cât mai eficientă, iar rezultatele să fie cele pe care le așteaptă întreaga țară, mediul de specialitate și partenerii noștri de dezvoltare”, a precizat Andrian Candu.

Vicespeakerul a anunțat că, în rezultatul dezbaterilor și consultărilor care vor avea loc pe platformă parlamentară, grupul de lucru va propune conceptul definitivat al reformei Procuraturii, care va fi dezbătut cu societatea civilă, pentru ca ulterior să fie votat în Parlament. Totodată, grupul de lucru va propune un plan de implementare a conceptului de reformare a Procuraturii, inclusiv modificări și completări ale legislației. Andrian Candu a subliniat că acest concept va fi consultat și cu experții de la Consiliul Europei și respectiv cu cei ai Comisiei de la Veneția.

Ministrul Justiției Oleg Efrim și Procurorul General Corneliu Gurin au salutat modificările legislative adoptate de Parlament pentru implementarea reformelor în justiție în vederea ajustării cadrului legislativ existent la standardele europene.

Corneliu Gurin a precizat că funcționarea acestui grup de lucru reprezintă o nouă etapă în procesul complex de revizuire a rolului Procuraturii și de reformare a instituției. La rândul său, Oleg Efrim a apreciat faptul că printre prioritățile legislative, anunțate de Președintele Parlamentului Igor Corman pentru sesiunea de primăvară 2014, se regăsește și reforma Procuraturii.

Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, preşedinte al Grupului de lucru creat de Ministerul Justiției și Procuratura Generală a prezentat Conceptul de reformare a Procuraturii: consolidarea profesionalismului și a independenței.

Grupul de lucru privind reforma Procuraturii a fost creat la inițiativa conducerii Parlamentului, în decembrie 2013, cu scopul de a sistematiza, dezbate și definitiva propunerile pe marginea proiectului Conceptului de reformare a Procuraturii și a elabora inițiativele de modificare a legislației ce vizează activitatea Procuraturii.

Următoare ședință a grupului de lucru va avea loc joi, 23 ianuarie 2014, în cadrul căreia vor fi examinate două capitole din conceptul de reformare a Procuraturii.
 

 

Procesele-verbale ale ședințelor Grupului de lucru
privind reforma Procuraturii.

Proces-verbal nr.1 (din 15 ianuarie 2014)

Proces-verbal nr.2 (din 23 ianuarie 2014)

Proces-verbal nr.3 (din 28 ianuarie 2014)

Proces-verbal nr.4 (din 31 ianuarie 2014)

Proces-verbal nr.5 (din 4 febuarie 2014)

Proces-verbal nr.6 (din 18 febuarie 2014)

Proces-verbal nr.7 (din 25 febuarie 2014)

 

 

 

 

Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe