Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Civil society > Annual conferences
Annual conferences

Conferința anuală ”Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă” Ediția a VI-a

4/7/2015

Participants:

La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, dl Andrian CANDU, Vicepreşedintele Parlamentului, dna Liliana PALIHOVICI, precum și deputați, miniștri, ambasadori, reprezentanți ai societății civile și experţi internaţionali.

Agenda

În acord cu prevederile Concepției de cooperare dintre Parlament și societatea civilă, Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Consiliul Național al ONG-urilor și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a organizat la 7 aprilie 2015, cea de a VI-a ediţie a Conferinţei anuale Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă.

Conferința a avut drept scop evaluarea gradului de implementare a Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015, nivelul de implicare a sectorului asociativ în procesele decizionale, precum și prezentarea bunelor practici din programelor de susținere implementate cu sprijinul partenerilor externi, întru dezvoltarea și consolidarea democrației participative în țara noastră.

La eveniment au participat peste 150 de participanți, reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, corpului diplomatic, organizațiilor internaționale și ai sectorului asociativ din Republica Moldova.

Au adresat mesaje de salut participanților Președintele Parlamentului Andrian CANDU, Președintele Consiliului Național al ONG-urilor, Ecaterina MARDAROVICI. Vicepreședintele Legislativului Liliana PALIHOVICI a moderat lucrările conferinței, fiind și cea care a lucrat alături de reprezentanții societății civile la organizarea evenimentului.

Agenda evenimentului a cuprins două sesiuni de lucru. În prima sesiune a avut loc prezentarea rapoartelor privind evaluarea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015. Cea de-a doua sesiune a fost consacrată discuțiilor la subiectul „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Republica Moldova”. La dezbateri au participat șeful Delegației UE în Republica Moldova, Pirkka TAPIOLA, Ambasadorul SUA, James D. Pettit, Ambasadoarea Suediei, Ingrid TERSMAN, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Philip BATSON, Ambasadorul României, Marius LAZURCA, Ambasadorul Republicii Polone, Artur MICHALSKI  și Dafina GERCHEVA, Coordonatorul rezident al ONU, reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova.

În cuvântul de salut, Președintele Parlamentului, Andrian CANDU a menționat că consolidarea statului de drept, accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv continuarea reformelor de modernizare a țării pot fi realizate cu succes doar cu implicarea activă a societății civile. De asemenea, ținând cont de recomandările Consiliului Europei cu privire la statutul juridic al ONG-urilor, în care se menționează că existența și consolidarea societății civile este nu doar o expresie a unei democrații pluraliste, dar și o necesitate pentru o guvernare democratică și transparentă, Președintele Parlamentului a propus  ca, pe viitor, Conferința să se desfășoare sub genericul „Recunoașterea și consolidarea rolului societății civile în procesul de dezvoltare democratică a țării”. Această inițiativă a fost salutată de ambele părți, participante în acest proces.

Totodată, în cadrul discuțiilor, pe de o parte, conducerea Legislativului a apreciat nivelul bun de cooperare între Legislativ și societatea civilă pe parcursul anului 2014 și a reconfirmat deschiderea Parlamentului pentru dezvoltarea dialogului cu sectorul asociativ. Pe de altă parte reprezentanții sectorului asociativ s-au referit la lecțiile învățate în cooperarea societății civile cu Parlamentul, și au propus ca pe viitor, cooperarea autorităților publice cu organizațiile neguvernamentale să fie una necesară și obligatorie, întru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Participanții la Conferință s-au mai referit la necesitatea intensificării comunicării cu comisiile parlamentare și multiplicarea exemplelor de bună practică în colaborarea autorităților cu sectorul asociativ, inclusiv în implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile, îmbunătățirea Concepției de cooperare, precum și în procesul de adoptare a legislației.

Astfel, consolidarea cooperării între autorități și societatea civilă în implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, inclusiv intensificarea comunicării și sporirea eficienței parteneriatelor cu sectorul asociativ pentru accelerarea reformelor de modernizare a țării au fost principalele concluzii asupra cărora au convenit participanții la Conferința anuală „Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă”.

 

Stenograma Conferința anuală 2015

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe