Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Civil society > Annual conferences
Annual conferences

Conferința anuală ”Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă” Ediția a V-a

4/29/2014

Participants:

La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, dl Igor Corman, Vicepreşedintele Parlamentului, dna Liliana Palihovici, precum și deputați, miniștri, ambasadori, reprezentanți ai societății civile și experţi internaţionali.

 

 

 
Photos: photo
Agenda
      În acord cu prevederile Concepției de cooperare dintre Parlament și societatea civilă, Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Consiliul Național al ONG-urilor și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a organizat la 29 aprilie 2014, cea de a V-a ediţie a Conferinţei anuale Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă.
 
      Conferința a avut drept scop evaluarea gradului de implementare a Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015 precum şi nivelul de implicare a sectorului asociativ în procesele decizionale din ţară.
     
     Evenimentul a găzduit peste 100 de participanți, reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, corpului diplomatic, organizațiilor internaționale și ai sectorului asociativ din Republica Moldova.
 
     Vicepreședinta Legislativului Liliana Palihovici a deschis lucrările conferinței, fiind și cea care a lucrat alături de reprezentanții societății civile la organizarea evenimentului. Au adresat mesaje de salut participanților Președintele Parlamentului Igor Corman, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, Președintele Consiliului Național al ONG-urilor, Alexei Buzu.
 
       În cadrul conferinței, Cancelaria de stat și Consiliul Național al ONG au prezentat Rapoartele de evaluare a procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare a societății civile 2012-2015.  De asemenea, agenda  evenimentului a cuprins trei ateliere de lucru, care au avut aceeași tematică ca și cele trei obiective ale Strategiei: consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile, ajustarea cadrului normativ de bază și a celui conex în conformitate cu recomandările europene.
 
       În urma atelierelor de lucru, participanții la conferință au formulat o serie de recomandări și au decis, ca în baza subiectelor abordate să demareze unele acțiuni concrete, printre care: Consolidarea unui parteneriat de cooperare care va cuprinde instituțiile statului și societatea civilă prin  stabilirea unui grafic al reuniunilor trimestriale cu participarea reprezentanţilor Parlamentului, Guvernului, și ai societăţii civile; lansarea unei campanii de informare cu privire la dreptul organizațiilor societății civile de a participa la procesul decizional cu elaborarea spoturilor de publicitate socială cu privire la informarea cetățenilor; instituirea un mecanism unic de raportare pentru toate părțile implicate în procesul de cooperare; crearea unui mecanism de reactualizare a bazelor de date care conțin organizațiile nonguvernamentale implicate, persoanele responsabile de cooperarea cu societatea civilă din cadrul Parlamentului și Guvernului, donatori și experți pe diverse domenii; optimizarea funcţionării paginii web a autorităților publice centrale prin crearea platformelor de infrastructură IT care facilitează procesul de consultare, etc.
 
     La finele Conferinței, conducerea Parlamentul Republicii Moldova a reiterat disponibilitatea pentru  consolidarea și perfecționarea comunicării cu reprezentanții societății civile și implicarea mai activă a acestora în eficientizarea actului  guvernării și, în special, a procesului legislativ, ca o condiţie necesară pentru existenţa unui stat de drept. Totodată, președintele Parlamentului a îndemnat sectorul asociativ să se alăture autorităților în campania de comunicare cu cetățenii pe subiectul integrării europene.
 
 
 
 
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe