Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Civil society > Annual conferences
Annual conferences

Conferinţa anuală “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă” ediţia a IV-a

5/11/2011

Participants:
La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, dl Marian Lupu, Vicepreşedintele Parlamentului, dna Liliana Palihovici, Preşedintele Comisiei politică externă şi integrare europeană, dl Igor Corman, Preşedintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, dl Alexandru Stoianoglo, Secretarul general al Parlamentului, dl Adrian Fetescu, consultanţii comisiilor parlamentare permanente şi peste 50 de reprezentanţi ai sectorului asociativ.
Agenda
 
           În acord cu dezideratele asumate de către Parlamentul Republicii Moldova prin Concepţia de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29.12.2005 şi acţionînd conform practicilor democraţiei participative, în data de 11 mai 2011 a avut loc a IV-a ediţie a Conferinţei anuale “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”.
           La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici, Preşedintele Comisiei politică externă şi integrare europeană, Igor Corman, Preşedintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, Alexandru Stoianoglo, Secretarul general al Parlamentului, Adrian Fetescu, consultanţi ai comisiilor parlamentare permanente şi peste 50 de reprezentanţi ai sectorului asociativ.
           În discursul de deschidere al evenimentului, Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a subliniat faptul că, pe parcursul celor şase ani de la instituirea primului cadru oficial pentru cooperarea dintre Parlament şi exponenţii societăţii civile, participăm împreună la edificarea statului de drept şi societăţii democratice în Republica Moldova”, reiterînd astfel, importanţa interacţiunii dintre societate şi autorităţile publice, ca o condiţie necesară pentru existenţa unui stat democractic.
           În acest context, au fost trecute în revistă o serie de proiecte comune devenite experienţe de succes, urmare a cooperării dintre Parlament şi organizaţiile nonguvernamentale, astfel: Legea voluntariatului, Legea privind regimul juridic al adopţiei, Legea privind libertatea de exprimare, Legea privind parteneriatul public privat, Planul de acţiuni privind drepturile omului.
           Cu referire la practicile pozitive în cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă,
Vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici, a împărtăşit audienţei experienţa colaborării cu societatea civilă privind proiectul despre statutul adopţiei în Republica Moldova, sesizînd necesitatea de a stabili un Regulament cadru al dezbaterilor şi  consultărilor publice, precum şi o modalitate de înscriere pentru participarea la acestea.
În continuare, doamna Liliana Palihovici, a îndemnat societatea civilă să prezinte propunerile pe marginea proiectelor de legi Parlamentului, în formă scrisă şi argumentat.
          Agenda conferinţei a fost elaborată de membrii Consiliului Naţional al Organizaţiilor Nonguvernamentale, urmare a două şedinţe de lucru organizate de Secretariatul Parlamentului cu participarea mai multor reprezentanţi ai sectorului asociativ. Astfel, discuţiile au fost axate pe următoarele subiecte: practici pozitive în cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (Ecaterina Mardarovici,  Directoarea Clubului Politic al Femeilor 50/50, Vicepreşedinte CNP; Ana Condrat, Director executiv Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”), provocările cooperării eficiente: activitatea Comisiilor parlamentare  permanente, comunicarea dintre Parlament şi societatea civilă în contextul integrării europene (Igor Corman,  Preşedinte al Comisiei politică externă şi integrare europeană; Eugen Revenco, Director de Program, Asociaţia pentru Politică Externă, membru CNP), exemple de colaborare media: experienţe de succes în domeniu politicilor mass-media (Corina Fusu, Vicepreşedinte al Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media;  Petru Macovei, Vicepreşedinte al Consiliului  ONG, Director al Asociaţiei Presei  Independente), optimizarea colaborării dintre Parlament şi societatea civilă (Daniela Terzi-Barbăroşie, Preşedinte al Consiliului ONG, Directoarea Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare) etc.  
          În încheiere, Vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici, a reiterat importanţa consolidării cooperării dintre Parlament şi societatea civilă prin demararea unor acţiuni concrete, printre care: stabilirea unui grafic al întîlnirilor reprezentanţilor societăţii civile cu membrii comisiilor permanente, discutarea problemelor înaintate de asociaţiile obşteşti în cadrul Biroului Permanent al Parlamentului şi optimizarea funcţionării paginii web a Parlamentului.
 

Sinteza subiectelor abordate la Conferinţa anuală “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă” din 11 mai 2011

          
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe