Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Civil society > Annual conferences
Annual conferences

Conferința anuală ”Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă” Ediția a VII-a

8/1/2016

Participants:

 La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, dl Andrian CANDU, Vicepreşedintele Parlamentului, dna Liliana PALIHOVICI, Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Pavel FILIP, precum și deputați, miniștri, ambasadori, reprezentanți ai societății civile și experţi internaţionali.

Photos: photo
Agenda

În acord cu prevederile Concepției de cooperare dintre Parlament și societatea civilă, Parlamentul Republicii Moldova în colaborare cu Consiliul Național al ONG-urilor și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a organizat cea de a VII-a ediţie a Conferinţei anuale Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă.

Conferința s-a desfășurat pe parcursul a două zile consecutive (4-5 iulie a.c.). Agenda primei zile a evenimentului a cuprins 4 ateliere de lucru cu următoarele tematici: Mecanisme de cooperare între Parlament, Guvern și societatea civilă; Implementarea și continuarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile; Implicarea ONG-urilor în implementarea și evaluarea Acordului de Asociere Republica Moldova-UE; Cooperarea pentru eficientizarea procesului de dezvoltare a Republicii Moldov, iar cea de-a doua zi a Conferinței s-a axat pe subiectele ce vizează transparența în procesul decizional al Parlamentului și Guvernului, precum și prezentarea rezoluțiilor adoptate în urma atelierelor de lucru.

La eveniment au participat Președintele Parlamentului Andrian Candu, Prim-ministrul Pavel Filip, deputați, miniștri, reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare, experţi internaţionali.

Dezbaterile s-au referit la implicarea societății civile în elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, modificarea și completarea legislaţiei, care să ofere sprijin pe termen lung şi resurse publice pentru o societate civilă durabilă, sporirea transparenței decizionale și implicarea mai activă a cetățenilor în procesul decizional, identificarea platformelor comune de dialog şi cooperare etc.

Speakerul a salutat implicarea societății civile în perfecționarea legislației, exemplificând prin modificarea legii cu privire la asigurarea egalității de șanse, care prevede cote de participare a femeilor în viața publică, protecția împotriva publicității sexiste, acordarea concediului paternal de 14 zile. Totodată, potrivit Speakerului, în perioada 2015-2016, societatea civilă a transmis Parlamentului 112 recomandări pe marginea a 86 de proiecte. 

Andrian Candu a remarcat sprijinul oferit de partenerii de dezvoltare în consolidarea cooperării dintre Parlament și societatea civilă. Este vorba, în special, de crearea celor 4 oficii teritoriale de informare a Parlamentului, organizarea forumurilor regionale ”Dialog cu cetățenii”, elaborarea unei noi pagini web a Parlamentului. Speakerul a mai anunțat că noul program de colaborare dintre Parlament și PNUD prevede o serie de activități precum elaborarea unui Plan de acțiuni pentru deschiderea parlamentară, elaborarea unor proceduri electronice prin intermediul cărora să fie colectată informația și opiniile societății despre proiectele de legi din Parlament. De asemenea, Andrian Candu a precizat că este în curs de elaborare o nouă Strategie de comunicare a Parlamentului, care va contribui la îmbunătățirea comunicării dintre Legislativ și cetățeni.

Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a pledat pentru crearea noilor instrumente menite să asigure o transparență mai mare procesului decizional. Liliana Palihovici s-a referit și la importanța elaborării și adoptării unei noi Strategii de Dezvoltare a Societății Civile.

La rândul său, Prim-ministrul Pavel Filip a îndemnat la o cooperare mai strânsă între autorități și societatea civilă, pentru a implica sectorul asociativ mai activ în procesul decizional, inclusiv în reformarea instituțiilor statului.

 Secretarul general al Parlamentului, Ala Popescu a făcut o trecere în revistă a instrumentelor utilizate de Legislativ pentru asigurarea transparenței decizionale și a activităților desfășurate în Parlament cu implicarea societății civile.

Reprezentanții societății civile au solicitat mai multă transparență în activitatea instituțiilor publice, în procesul decizional, acces mai larg la informațiile publice, precum și implicarea reprezentanților sectorului asociativ în elaborarea și monitorizarea politicilor publice în diferite domenii. 

Subiectele discutate în cadrul Conferinței anuale Cooperarea dintre Parlament și Societatea civilă, pe parcursul celor două zile, totalizate într-un document Concluzii și Priorități Comune ale Parlamentului, Guvernului, societății civile și partenerilor de dezvoltare, le puteți vizualiza AICI.

Stenograma atelierului IV "Cooperarea pentru eficientizarea procesului de dezvoltare a Republicii Moldova" din 4 iulie 2016 

Stenograma Conferinței anuale "Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă" din 5 iulie 2016

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe