Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Civil society > Annual conferences
Annual conferences

Conferinţa anuală “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”

4/13/2010

Participants:
La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, domnul Mihai Ghimpu, viceprim-ministrul Ion Negrei, preşedinţii Comisiilor şi fracţiunilor parlamentare şi reprezentanţii societăţii civile.
Agenda
 
        În data de 13 aprilie 2010 a avut loc Conferinţa anuală “Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”. La eveniment au participat: Preşedintele Parlamentului, Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, domnul Mihai Ghimpu, viceprim-ministrul Ion Negrei, preşedinţii Comisiilor şi fracţiunilor parlamentare şi reprezentanţii societăţii civile. Evenimentul a avut drept scop continuarea consolidării parteneriatului de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă. În cuvântul de salut, domnul Mihai Ghimpu a ţinut să menţioneze faptul că, construirea unei societăţi cu o democraţie veritabilă necesită timp, iar lipsa colaborării dintre societatea civilă şi putere diminuează considerabil posibilitatea alienierii la principiile şi valorile democratice. O bună colaborare între cele două părţi asigură atât adoptarea legilor democratice, cât şi executarea acestora de către cetăţeni. Prin urmare, societatea civilă trebuie să devină un partener activ în procesul de pregătire, elaborare şi adoptare a legilor atât la nivelul Guvernului, cât şi în cadrul Comisiilor parlamentare. Domnul Preşedinte consideră că, cetăţenii Republicii Moldova au încredere în reprezentanţii societăţii civile deoarece aceştia nu sunt angajaţi politic, acţionează din iniţiativă proprie şi îşi doresc ca societatea să funcţioneze conform legislaţiei, iar puterea să fie transparentă şi să acţioneze în interesul public.
         În vederea extinderii sectorului de cooperare cu societatea civilă, Guvernul a înfiinţat “Consiliul naţional pentru participare” care, are drept obiectiv primordial consolidarea şi implicarea societăţii civile, a mediului de afaceri şi a cercurilor academice în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. Domnul viceprim-ministrul Ion Negrei consideră că o societate civilă puternică reprezintă garanţia împotriva unui regim de guvernare abuziv. Societăţii civile îi revine rolul de a consolida valorile democratice şi Statul de Drept, augumentând reponsabilitatea cetăţenilor. Parcursul Republicii Moldova în perioada următoare va fi determinat , considerabil, de implicarea societăţii civile în procesul decizional. Domnul viceprim-ministru a apreciat aportul semnificativ al sectorului non-guvernamental atât în procesul de elaborare a proiectului “Relansăm Moldova”, cât şi la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
        Domnul Sergiu Stanciu, şeful Direcţiei Informaţional-Analitice, moderator al Conferinţei, a realizat o prezentare a istoricului conferinţelor anuale precedente. Domnul Stanciu, a prezentat proiectul de lansare şi implementare a sistemului informaţional “Parlament MD”.  Printre obiectivele principale ale proiectului se numără extinderea posibilităţilor tehnice de acces la informaţie şi sporirea gradului de transparenţă a activităţilor din cadrul Parlamentului. Beneficiariidirecţi aiacestui proiect sunt cetăţenii Republicii Moldova şi reprezentanţii societăţii civile. Utilitatea acestuia derivă din dezideratul de a asigura transparenţa procesului legislativ în conformitate cu principiile şi valorile democratice. Scopurile strategice ale proiectului “Parlament MD” sunt: orientarea către utilizator, accesul facil la documentele de interes public, sporirea gradului de accesibilitate, cooperare şi securitate.
        Având în vedere tematica abordată în cadrul conferinţei, atât reprezentanţii Aparatului Parlamentului, cât şi reprezentanţii asociaţiilor societăţii civile au prezentat sugestii, propuneri si exemple de bune practici privind următoarele aspecte: transparenţa în procesul decizional (D-nul Aurel BĂIEŞU, vicepreşedinte al Comisiei de Numiri şi Imunităţi), necesitatea adoptării Legii cu privire la voluntariat (D-na Antoniţa FONARI, Secretar General al Consiliului ONG), importanţa implicării active a societăţii civile în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor în procesul decizional (D-nul Vlad MELNIC, expert independent, D-nul Veaceslav IONIŢĂ, Preşedintele Comisiei Economie, Buget şi Finanţe şi D-na Liliana PALIHOVICI, Preşedinta Comisiei Protecţie Socială, Sănătate şi Familie), problematica partizanatului politicienilor în ceea ce priveşte sursele mass-media (D-na Corina CEPOI, Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent), ratificarea Convenţiei privind Drepturile persoanelor cu dizabilităţi (D-na Lucia GAVRILIŢĂ, Consultant în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi), facilitarea accesului ONG-urilor la resursele publice în condiţii echitabile şi problematica acordării statutului de “utilitate publică” (D-na Ludmila POPOVICI, Directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii şi D-na Catinca MARDAROVICI, Preşedinta Clubului Politic al Femeilor “50/50”), îmbunătăţirea procesului legislativ în vederea sporirii gradului de expertiză    (D-na Galina BOSTAN, Preşedinta Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei).
        În încheiere, Preşedintele Parlamentului, Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, domnul Mihai Ghimpu, şi-a exprimat încrederea că, obiectivele propuse vor fi realizate cu succes. Domnul Preşedinte a reamintit celor prezenţi importanţa rolului jucat de societatea civilă şi cel al presei libere în disciplinarea puterii şi şi-a exprimat încrederea că decizia AIE de a avea o activitate transparentă este în beneficiul tuturor. Domnul Adrian FETESCU, Directorul General al Aparatului Parlamentului, în discursul său de încheiere a lucrărilor Conferinţei a subliniat, încă o dată, necesitatea stabilirii unui mecanism eficient de cooperare dintre societatea civilă şi Parlament, exprimându-şi încrederea că reprezentanţii instituţiilor contribuie, cu prioritate, la asigurarea transparenţei actului decizional şi a utilizării finanţelor publice.
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe