Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности" Legislatura XVIII

Объект деятельности

 - Программы в области сельского хозяйства, садоводства, виноградарства, зоотехнии, рыбоводства, лесного хозяйства, охотничьего фонда и пищевой промышленности;

- экологическое сельское хозяйство;

- сельскохозяйственная статистика; контроль качества продуктов;

- ветеринарный и фитосанитарный контроль;

- стимуляция и консолидация рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

- защита наименований происхождения (географических указателей) продуктов сельского хозяйства и питания;

- специфические вопросы приватизации в сельском хозяйстве, свободная инициатива, формы собственности, ассоциации, кредитования, арендования;

- хозяйство земельного фонда;

- развитие земельного рынка;

- деятельность обществ и учреждений с государственным либо смешанным капиталом в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и пищевой промышленности;

- услуги для сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного хозяйства и земельных улучшений;

- развитие сельской местности;

- гармонизация законодательства с унитарной политикой агропродовольственных структур Европейского Союза; 

- исполнение постановлений и обращений Конституционного суда в соответствующей области; 

- проведение парламентского контроля в отмеченных областях.

Члены комиссии
- Todoroglo Dmitrii Preşedinte
- Balan Ion Vicepreşedinte
- Grigoriev Ştefan Secretar
- Apostol Ion Membru
- Arhire Anatolie Membru
- Arpentin Gheorghe Membru
- Lupu Marian Membru
- Olaru Nicolae Membru
- Popuşoi Anatolie Membru
- Porcescu Petru Membru
- Spinovschi Raisa Membru
Секретариат комиссии
- Cebotari Victor Consultant principal
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Gîrbu Gheorghe Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
- Sobeţcaia Valentina Consultant superior
Sittings of commission

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (art.2, 3, 8, ș.a.) 14.02.2024 36 h.104 2024-02-14 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (subvenționarea agricultorilor) 14.02.2024 37 Examination ru
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea Proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”, semnat la Chișinău la 6 decembrie 20 25.01.2024 11 h.44 2024-01-24 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (art.6) 13.12.2023 465 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 12.12.2023 462 Approving ru

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 21.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 14.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 31.03.2021 SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 24.03.2021  PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 18.03.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 

Новое [Смотреть все]
Постановления
Raportul privind audierea raportului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, privind achitările pentru măsurile de subvenționare în anul 2021
Raportul cu privire la controlul parlamentar privind implementarea prevederilor articolelor 4, 10 și 19 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
Decizia Comisiei agricultură și industrie alimentară privind acțiunile și măsurile ce se impun întru stoparea activităților de extracție/distrugere/vânzare a țevilor și a altor bunuri ale Î.S "Stațiunea tehnologică pentru irigare Ștefan Vodă
Planul de activitate 2021
Decizia ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы