Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности"

Объект деятельности

 - Программы в области сельского хозяйства, садоводства, виноградарства, зоотехнии, рыбоводства, лесного хозяйства, охотничьего фонда и пищевой промышленности;

- экологическое сельское хозяйство;

- сельскохозяйственная статистика; контроль качества продуктов;

- ветеринарный и фитосанитарный контроль;

- стимуляция и консолидация рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

- защита наименований происхождения (географических указателей) продуктов сельского хозяйства и питания;

- специфические вопросы приватизации в сельском хозяйстве, свободная инициатива, формы собственности, ассоциации, кредитования, арендования;

- хозяйство земельного фонда;

- развитие земельного рынка;

- деятельность обществ и учреждений с государственным либо смешанным капиталом в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и пищевой промышленности;

- услуги для сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного хозяйства и земельных улучшений;

- развитие сельской местности;

- гармонизация законодательства с унитарной политикой агропродовольственных структур Европейского Союза; 

- исполнение постановлений и обращений Конституционного суда в соответствующей области; 

- проведение парламентского контроля в отмеченных областях.

Секретариат комиссии
- Cebotari Victor Consultant principal
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Gîrbu Gheorghe Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
- Sobeţcaia Valentina Consultant superior
Sittings of commission

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului 29.11.2022 434 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (art.1, 2, 3, ș.a.) 03.11.2022 403 h.744 2022-11-02 Examination ru
Proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli 11.10.2022 380 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.668/1995 privind aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 30.09.2022 371 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.) 28.09.2022 365 Examination ru

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 21.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 14.04.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 31.03.2021 SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură şi industrie alimentară 24.03.2021  PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 18.03.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 

Новое [Смотреть все]
Постановления
Raportul privind audierea raportului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, privind achitările pentru măsurile de subvenționare în anul 2021
Raportul cu privire la controlul parlamentar privind implementarea prevederilor articolelor 4, 10 și 19 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
Decizia Comisiei agricultură și industrie alimentară privind acțiunile și măsurile ce se impun întru stoparea activităților de extracție/distrugere/vânzare a țevilor și a altor bunuri ale Î.S "Stațiunea tehnologică pentru irigare Ștefan Vodă
Planul de activitate 2021
Decizia ședinței comune a comisiilor CAP și CAI cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr.5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы