Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Committee for public administration and regional development " Legislatura XVIII

Purpose of activity
 • Organizarea și funcționarea autorităților administrației publice centrale;
 • serviciul public;
 • organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;
 • autonomia și democrația locală;
 • patrimoniul și finanțele publice ale unităților administrativ-teritoriale;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • organizarea și controlul examinării petițiilor și audienței cetățenilor;
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • controlul parlamentar asupra activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea aplicării legislației;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul resurselor energiei regenerabile în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național; perfecționarea cadrului legislativ în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului înconjurător;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale, precum și de catastrofe tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nonpoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate.
Committee composition
- Guznac Valentin Chairman
- Ivanov Violeta Deputy Chairman
- Popa Svetlana Secretary
- Balan Vasile Member
- Ghilaş Anatolie Member
- Ionaş Ivan Member
- Miron Anton Member
- Munteanu Valeriu Member
- Muşuc Eduard Member
- Sîrbu Oleg Member
- Ţap Iurie Member
Committee Secretariat
- Bonari Neli Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei administrație publică 4/21/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/31/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/17/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/10/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 3/3/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Contact details:

Tel.:  022-820-566

E-mail: cap@parlament.md

News [View All]
Decisions
Planul de activitate pentru anul 2021
DECIZIA cu privire la consultarea publică asupra proiectului de lege nr. 528 din 22.12.2020 pentru modificarea Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.
DECIZIE cu privire la efectuarea controlului executării Legii nr. 5/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Planul de activitate pentru anul 2020
Programul de activitate pentru anul 2019 - CAP
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe