Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia de control al finanțelor publice"

Obiectul de activitate

 

Componenţa comisiei
- Cunețchi Tatiana Preşedinte
- Porțevschi Vasile Vicepreşedinte
- Cazacu Victoria Secretar
- Bolea Vasile Membru
- Cojoc Gheorghe Membru
- Greceanîi Zinaida Membru
- Leahu Mihail Membru
Secretariatul comisiei:
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 14.02.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 12.02.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 29.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 20.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 06.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 

Actualitate [Vezi toate]
Buletin informativ
Raport privind audierea Raportului auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020, aprobat prin HCCRM nr.64 din 22 decembrie 2022
Hotărîri
Decizia CFP asupra examinării demersului Președintelui Curții de Conturi referitor la înaintarea candidaturii la funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 02/01-46-24 din 26.01.2024)
Decizia CFP cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziția de servicii de audit financiar extern al situațiilor financiare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2019-2023
DECIZIE CFP cu privire la examinarea dosarelor depuse la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Președinte al CCRM
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2022
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidare ale Ministerului Culturii încheiate la 22 decembrie 2022
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"