Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia de control al finanțelor publice"

Объект деятельности

 

Члены комиссии
- Кунецки Татьяна Preşedinte
- Porțevschi Vasile Vicepreşedinte
- Казаку Виктория Secretar
- Cojoc Gheorghe Membru
- Leahu Mihail Membru
- Боля Василий Membru
- Гречаный Зинаида Membru
Секретариат комиссии
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 14.02.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 12.02.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 29.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 20.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 06.12.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Raport privind audierea Raportului auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020, aprobat prin HCCRM nr.64 din 22 decembrie 2022
Постановления
Decizia CFP asupra examinării demersului Președintelui Curții de Conturi referitor la înaintarea candidaturii la funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 02/01-46-24 din 26.01.2024)
Decizia CFP cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziția de servicii de audit financiar extern al situațiilor financiare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2019-2023
DECIZIE CFP cu privire la examinarea dosarelor depuse la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Președinte al CCRM
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2022
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidare ale Ministerului Culturii încheiate la 22 decembrie 2022
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы