Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia de control al finanțelor publice"

Obiectul de activitate

 

Componenţa comisiei
- Cunețchi Tatiana Preşedinte
- Porțevschi Vasile Vicepreşedinte
- Cazacu Victoria Secretar
- Cojoc Gheorghe Membru
- Greceanîi Zinaida Membru
- Leahu Mihail Membru
Secretariatul comisiei:
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 24.05.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 10.05.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 26.04.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 12.04.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 15.03.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 

Actualitate [Vezi toate]
Buletin informativ
Raport privind audierea Raportului auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020, aprobat prin HCCRM nr.64 din 22 decembrie 2022
Hotărîri
Raport privind audierea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.36 din 16.07.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, aprobat prin HCCRM nr.7 din 27 februarie 2023
Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021, aprobat prin HCCRM nr. 43 din 02 august 2022
Raportul auditului conformității administrării sistemului de facilități fiscale în anii 2020 - 2021, aprobat prin HCCRM nr. 44 din 02 august 2022
Raport privind audierea Raportului auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală
Raport privind audierea Raportului auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora.
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
4 iunie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"