Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia mediu"

Объект деятельности
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național;
 • perfecționarea cadrului legal în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale și de catastrofele tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice;
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naționale pe domeniul de activitate;
 • executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate;
 • examinarea petițiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate și soluționarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Члены комиссии
- Мудук Валериу Preşedinte
- Кошеру Ина Vicepreşedinte
- Бабич Ион Secretar
- Roșca Roman Membru
- Даскэлу Юлия Membru
- Кушнир Мариана Membru
- Пилипецкая Алла Membru
- Смирнов Эдуард Membru
Секретариат комиссии
- Baimastruc Tatiana Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei mediu 15.03.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu 14.03.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu 01.03.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu 15.02.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 02.02.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

Email: cmd@parlament.md

Telefon: 022-820-229

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Planul de acțiuni al Comisiei
Planul de acțiuni al CMD pentru semestrul II al anului 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Постановления
RAPORT pe marginea audierii Raportului Procuraturii Generale privind rezultatele investigațiile efectuate conform recomandărilor din raportul Comisiei de anchetă, prezentat precum prevede art. 3 al Hotărârii Parlamentului nr.200 din 14.07.2022
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la verificarile efectuate in fondul forestier national-proprietate publica a statului, gestionat de entitilile silvice din subordinea Agentiei 'Moldsilsilva', si dificientele depistate in cadrul acestora
RAPORT pe marginea audierilor organizate cu privire la implementarea Acordului - cadru de imprumut pentru gestionarea deseurilor solide in Republica Moldova
Decizie pe marginea vizitei de lucru în s. Bulboaca, rn. Anenii Noi
DECIZIE pe marginea audierilor publice privind modul de administrare a resurselor de apă pe teritoriul unității administrative comuna - Băcioi, municipiul Chișinău, inclusiv monitorizarea plăților, impozitelor și taxelor pentru utilizarea resursei de apă subterană
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы