Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia mediu și dezvoltare regională"

Объект деятельности
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național;
 • perfecționarea cadrului legal în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale și de catastrofele tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice;
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naționale pe domeniul de activitate;
 • executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate;
 • examinarea petițiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate și soluționarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Члены комиссии
- Боднаренко Елена Preşedinte
- Кошеру Ина Vicepreşedinte
- Бабич Ион Secretar
- Гаврук Витали Membru
- Даскэлу Юлия Membru
- Кушнир Мариана Membru
- Пилипецкая Алла Membru
- Смирнов Эдуард Membru
Секретариат комиссии
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 29.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 22.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 15.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 08.06.2022 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 25.05.2022 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 

Новое
Buletin informativ RU
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Постановления
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la gestionarea deșeurilor medicale și măsurile întreprinse de către Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății la acest capitol
DECIZIE pe marginea ședinței de lucru în teritoriu la tema fenomenului tăierii pădurilor și măsurile întreprinse de Ministerul Mediului și Agenția ”Moldsilva” pentru stoparea tăierilor ilicite ale vegetației forestiere, desfășurată în cadrul vizitei de lucru la Întreprinderea Silvică Călărași
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы