Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia mediu și dezvoltare regională"

Obiectul de activitate FR
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național;
 • perfecționarea cadrului legal în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale și de catastrofele tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice;
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naționale pe domeniul de activitate;
 • executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate;
 • examinarea petițiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate și soluționarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Membrii comisiei FR
- Muduc Valeriu Preşedinte
- Coșeru Ina Vicepreşedinte
- Babici Ion Secretar
- Cușnir Mariana Membru
- Dascălu Iulia Membru
- Pilipețcaia Alla Membru
- Roșca Roman Membru
- Smirnov Eduard Membru
Secretariatul comisiei FR
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Sittings of Commission

Sedinte FR [Vezi toate FR]

Titlu Sedinta FR Data FR Ordinea de zi FR Documente FR
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 28/12/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 21/12/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 14/12/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 09/12/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 07/12/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact FR:

Email: cmd@parlament.md

Telefon: 022-820-229

Actualitate FR [View All FR]
Buletin informativ FR
Planul de acțiuni al CMD pentru semestrul II al anului 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Hotariri FR
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la verificarile efectuate in fondul forestier national-proprietate publica a statului, gestionat de entitilile silvice din subordinea Agentiei 'Moldsilsilva', si dificientele depistate in cadrul acestora
RAPORT pe marginea audierilor organizate cu privire la implementarea Acordului - cadru de imprumut pentru gestionarea deseurilor solide in Republica Moldova
Decizie pe marginea vizitei de lucru în s. Bulboaca, rn. Anenii Noi
DECIZIE pe marginea audierilor publice privind modul de administrare a resurselor de apă pe teritoriul unității administrative comuna - Băcioi, municipiul Chișinău, inclusiv monitorizarea plăților, impozitelor și taxelor pentru utilizarea resursei de apă subterană
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la gestionarea deșeurilor medicale și măsurile întreprinse de către Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății la acest capitol
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
vendredi 27 janvier 2023
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe