Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia agricultură și industrie alimentară"

Объект деятельности

 

 • Programe în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic şi industriei alimentare;
 • agricultura ecologică;
 • statistica agricolă; controlul calităţii alimentelor;
 • controlul veterinar şi fitosanitar;
 • stimularea şi consolidarea pieţei produselor agricole şi alimentare;
 • protecţia denumirilor de origine (indicaţiilor geografice) ale produselor agricole şi alimentare;
 • probleme specifice ale privatizării în agricultură, libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare;
 • gospodărirea fondului funciar;
 • dezvoltarea pieţei funciare;
 • activitatea societăţilor şi instituţiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi industria alimentară;
 • servicii pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare;
 • dezvoltarea rurală;
 • armonizarea legislaţiei cu politica unitară a structurilor agroalimentare din Uniunea Europeană;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Члены комиссии
- Трубка Александр Preşedinte
- Пэсат Юрие Vicepreşedinte
- Фуркулицэ Корнелиу Vicepreşedinte
- Барда Виорел Secretar
- Amaev Said-Muhmat Membru
- Ghețu Valentina Membru
- Иким Георге Membru
- Канацуй Олег Membru
- Татарлы Кирилл Membru
Секретариат комиссии
- Cebotari Victor Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
- Sobeţcaia Valentina Consultant superior
Sittings of commission

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ privind domeniile geodezie, cartografie și geoinformatică) 29.05.2024 166 h.359 2024-05-29 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 – art.2; Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21'1; ș.a.) 23.05.2024 155 Examination ru
Proiectul de lege privind exceptarea de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a unor mărfuri transportate în regim de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova 20.05.2024 151 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.306/2018 privind siguranța alimentelor (art.2, 7, 13, ș.a.) 20.05.2024 152 Examination ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (art.16, 35, 42) 20.05.2024 153 Examination ru

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 13.06.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 12.06.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 29.05.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 24.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 10.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.: 022-820-546

 E-mail: cai@parlament.md

Новое
Buletin informativ RU
Planul de activitate al Comisiei agricultură și industrie alimentară pentru anul 2023
Raport cu privire la audierea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pe marginea activităților desfășurate de către entitate în semestrul I și prioritățile stabilite pentru semestrul II al anului 2021
Planul de activitate al Comisiei agricultură și industrie alimentară pentru semestrul II, 2021
Постановления
RAPORT privind audierea raportului de activitate al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2023 și prioritățile stabilite pentru anul 2024
RAPORT privind audierea raportului de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2023 și prioritățile stabilite pentru anul 2024
DECIZIE cu privire la organizarea și funcționarea consiliului de experți pe lângă Comisia agriculturi și industrie alimentară
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы