Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia agricultură și industrie alimentară"

Obiectul de activitate

 

 • Programe în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic şi industriei alimentare;
 • agricultura ecologică;
 • statistica agricolă; controlul calităţii alimentelor;
 • controlul veterinar şi fitosanitar;
 • stimularea şi consolidarea pieţei produselor agricole şi alimentare;
 • protecţia denumirilor de origine (indicaţiilor geografice) ale produselor agricole şi alimentare;
 • probleme specifice ale privatizării în agricultură, libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare;
 • gospodărirea fondului funciar;
 • dezvoltarea pieţei funciare;
 • activitatea societăţilor şi instituţiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi industria alimentară;
 • servicii pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare;
 • dezvoltarea rurală;
 • armonizarea legislaţiei cu politica unitară a structurilor agroalimentare din Uniunea Europeană;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Componenţa comisiei
- Trubca Alexandr Preşedinte
- Furculiţă Corneliu Vicepreşedinte
- Păsat Iurie Vicepreşedinte
- Barda Viorel Secretar
- Amaev Said-Muhmat Membru
- Canațui Oleg Membru
- Ghețu Valentina Membru
- Ichim Gheorghe Membru
- Tatarlî Chiril Membru
Secretariatul comisiei:
- Cebotari Victor Consultant principal
- Gîrbu Gheorghe Consultant principal
- Nastas Tatiana Consultant principal
- Sobeţcaia Valentina Consultant superior
Şedinţele comisiei

Proiecte de iniţiative legislative [Vezi toate]

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege privind exceptarea de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a unor mărfuri transportate în regim de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova 20.05.2024 151 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.306/2018 privind siguranța alimentelor (art.2, 7, 13, ș.a.) 20.05.2024 152 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (art.16, 35, 42) 20.05.2024 153 Examinare
Proiectul de lege privind interpretarea articolului 36 alineatul al doilea litera b) din Codul funciar nr.828/1991 23.04.2024 128 Examinare
Proiectul de lege privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole 27.03.2024 97 h.219 2024-03-26 Adoptat

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 24.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 10.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 28.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 27.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei agricultură și industrie alimentară 13.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 Tel.: 022-820-546

 E-mail: cai@parlament.md

Actualitate
Buletin informativ
Planul de activitate al Comisiei agricultură și industrie alimentară pentru anul 2023
Raport cu privire la audierea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pe marginea activităților desfășurate de către entitate în semestrul I și prioritățile stabilite pentru semestrul II al anului 2021
Planul de activitate al Comisiei agricultură și industrie alimentară pentru semestrul II, 2021
Hotărîri
RAPORT privind audierea raportului de activitate al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2023 și prioritățile stabilite pentru anul 2024
RAPORT privind audierea raportului de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2023 și prioritățile stabilite pentru anul 2024
DECIZIE cu privire la organizarea și funcționarea consiliului de experți pe lângă Comisia agriculturi și industrie alimentară
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"