Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia administrație publică și dezvoltare regională"

Объект деятельности
§  organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale;
§  serviciul public;
§  organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
§  organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;
§  autonomia şi democraţia locală;
§  patrimoniul şi finanţele publice ale unităţilor administrativ-teritoriale;
§  controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea aplicării legislaţiei;
§  monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate;
§   organizarea audienţei cetăţenilor şi controlul examinării petiţiilor;
§  executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
§  exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Члены комиссии
- Волох Лариса Preşedinte
- Фрунзе Петр Vicepreşedinte
- Коксал Иванна Secretar
- Бандалак Ефимия Membru
- Воронин Владимир Membru
- Жакот Виталие Membru
- Катрави Ерсилия Membru
- Лозован Ирина Membru
- Таубер Марина Membru
Секретариат комиссии
- Bonari Neli Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Lașco Alexandru Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 07.06.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 24.05.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 10.05.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 26.04.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică și dezvoltare regională 12.04.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.:  022-820-566

 E-mail: cap@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Planul de activitate pentru anul 2022
PLANUL DE ACTIVITATE pentru anul 2021 Sem. II
Постановления
Planul de activitate pentru anul 2023
Decizie privind aprobarea Raportului cu privire la audierea publică asupra Raportului de progres (2022) la Proiectul PÎEF
Raport cu privire la audierea publică asupra Raportului de progres pentru anul 2022 la Proiectul PÎEF
Raport de progres al Proiectului PÎEF ianuarie – septembrie, 2022 (ASP)
Informație prezentată de Banca Mondială la Proiectul PÎEF, 02.11.22
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы