Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Объект деятельности

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Члены комиссии
- Новак Григоре Preşedinte
- Давидович Наталья Vicepreşedinte
- Мунтяну-Пожога Анжела Secretar
- Гаврук Витали Membru
- Кожокарь Евгения Membru
- Русол Николай Membru
Секретариат комиссии
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Sittings of commission

Проекты законодательных инициатив [Смотреть все]

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2023 23.04.2024 129 Examination ru
Proiectul de lege privind drepturile copilului 27.10.2023 383 h.810 2023-10-27 Approved ru
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 10.05.2023 128 Approved ru
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 27.04.2023 119 Approved ru
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12.04.2023 98 h.144 2023-03-22 Approved ru

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 23.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 19.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 10.04.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 27.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 13.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

  Tel.: 022-820-177

 E-mail: cdo@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Planului de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2024
Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 2023
Planul de Acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2022
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Постановления
Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2023 (CDO-06 nr. 226 din 23.04.24)
DECIZIE pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor §i libertatilor omului in Republica Moldova in anul 2023
Deciziei CDO-06 nr. 94 din 13.03.24 privind constituirea Consiliului de experți pe lângă Comisia drepturile omului și relații interetnice și stabilirea modalității de conlucrare cu acesta
Decizie CDO-06 nr. 70 din 21.02.2024 cu referire la controlul parlamentar privind monitorizarea mecanismelor de asigurare a dreptului la viață (art. 2 a CEDO) a persoanelor aflate în custodia poliției
Decizie cu privire la aprobarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (CDO-06 nr. 318 din 23.06.23)
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы