Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Purpose of activity

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Committee composition
- Novac Grigore Chairman
- Davidovici Natalia Deputy Chairman
- Munteanu-Pojoga Angela Secretary
- Cojocari Evghenia Member
- Gavrouc Vitali Member
- Rusol Nicolai Member
Committee Secretariat
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2023 5/22/2024 154 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2023 4/23/2024 129 Examinare
Proiectul de lege privind drepturile copilului 10/27/2023 383 h.810 2023-10-27 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 5/10/2023 128 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 4/27/2023 119 Approved

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 6/12/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 6/5/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 5/22/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 4/23/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 4/19/2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

  Tel.: 022-820-177

 E-mail: cdo@parlament.md

News [View All]
Informative Bulletine
Planului de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2024
Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 2023
Planul de Acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2022
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Decisions
Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2023 (CDO-06 nr. 226 din 23.04.24)
DECIZIE pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor §i libertatilor omului in Republica Moldova in anul 2023
Deciziei CDO-06 nr. 94 din 13.03.24 privind constituirea Consiliului de experți pe lângă Comisia drepturile omului și relații interetnice și stabilirea modalității de conlucrare cu acesta
Decizie CDO-06 nr. 70 din 21.02.2024 cu referire la controlul parlamentar privind monitorizarea mecanismelor de asigurare a dreptului la viață (art. 2 a CEDO) a persoanelor aflate în custodia poliției
Decizie cu privire la aprobarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (CDO-06 nr. 318 din 23.06.23)
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe