Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Purpose of activity

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Committee composition
- Novac Grigore Chairman
- Davidovici Natalia Deputy Chairman
- Munteanu-Pojoga Angela Secretary
- Cojocari Evghenia Member
- Gavrouc Vitali Member
- Rusol Nicolai Member
Committee Secretariat
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.338/1994 privind drepturile copilului 11/14/2022 413 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității) 7/14/2022 304 h.475 2022-07-13 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.) 6/30/2022 267 h.428 2022-06-29 Approving
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 5/11/2022 178 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021 5/5/2022 165 Approved

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 12/21/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 12/14/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 12/7/2022 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 11/30/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința comună a Comisiei drepturile omului și relații interetnice și Comisiei protecție socială, sănătate și familie 11/29/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

 Tel: 022-820-177

 E-mail: cdo@parlament.md

News [View All]
Informative Bulletine
Planul de Acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2022
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Decisions
Decizia CDO-06 nr. 311 din 13.07.2022 privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, precum și determinarea eficienței acțiunii actului normativ
Decize privind controlul parlamentar asupra respectării drepturilor copilului la îngrijire familială substitutivă acordată de un asistent parental profesionist, ca serviciu social specializat
DECIZIE privind controlul parlamentar asupra executarii Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probatiune, determinarea eficientei, indeplinirea scopului a obiectivelor actului legislativ, precum si determinarea necesitatii de a imbunatati implementarea acestuia
DECIZIE Comisiei privind controlul parlamentar asupra executării Legii cu privire la drepturile copilului nr.338/1994, precum și determinarea eficienței acțiunii actului normativ
DECIZIE pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, January 28, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe