Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Obiectul de activitate

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Componenţa comisiei
- Novac Grigore Preşedinte
- Davidovici Natalia Vicepreşedinte
- Munteanu-Pojoga Angela Secretar
- Cojocari Evghenia Membru
- Gavrouc Vitali Membru
- Rusol Nicolai Membru
Secretariatul comisiei:
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Şedinţele comisiei

Proiecte de iniţiative legislative [Vezi toate]

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 10.05.2023 128 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 27.04.2023 119 Adoptat
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12.04.2023 98 h.144 2023-03-22 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) 24.02.2023 36 h.77 2023-02-22 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.338/1994 privind drepturile copilului 14.11.2022 413 Adoptat

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 20.09.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 19.07.2023 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 28.06.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 23.06.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 21.06.2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 

Actualitate [Vezi toate]
Buletin informativ
Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 2023
Planul de Acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2022
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Hotărîri
Decizie cu privire la aprobarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (CDO-06 nr. 318 din 23.06.23)
Raport de evaluare ex-post de impact a Legii Nr. 299 din 30.11.2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Decizia pe marginea Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2022
Decizie pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
Decizia CDO-06 nr. 311 din 13.07.2022 privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, precum și determinarea eficienței acțiunii actului normativ
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"