Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Obiectul de activitate FR

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Membrii comisiei FR
- Novac Grigore Preşedinte
- Davidovici Natalia Vicepreşedinte
- Munteanu-Pojoga Angela Secretar
- Cojocari Evghenia Membru
- Gavrouc Vitali Membru
- Rusol Nicolai Membru
Secretariatul comisiei FR
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Sittings of Commission

Proiecte de initiative legislative FR [Vezi toate FR]

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind drepturile copilului 27/10/2023 383 h.810 2023-10-27 Approving fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 10/05/2023 128 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 27/04/2023 119 Approved fr
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12/04/2023 98 h.144 2023-03-22 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) 24/02/2023 36 h.77 2023-02-22 Approved fr

Sedinte FR [Vezi toate FR]

Titlu Sedinta FR Data FR Ordinea de zi FR Documente FR
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 22/11/2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 08/11/2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 18/10/2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 17/10/2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 04/10/2023 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact FR:

 

Actualitate FR [View All FR]
Buletin informativ FR
Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 2023
Planul de Acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2022
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Hotariri FR
Decizie cu privire la aprobarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (CDO-06 nr. 318 din 23.06.23)
Raport de evaluare ex-post de impact a Legii Nr. 299 din 30.11.2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
Decizia pe marginea Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2022
Decizie pe marginea Raportului Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022
Decizia CDO-06 nr. 311 din 13.07.2022 privind controlul parlamentar asupra executării Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, precum și determinarea eficienței acțiunii actului normativ
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe