Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 10.05.2023 128 Examination ru
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 27.04.2023 119 Examination ru
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 12.04.2023 98 h.144 2023-03-22 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale) 24.02.2023 36 h.77 2023-02-22 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.338/1994 privind drepturile copilului 14.11.2022 413 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității) 14.07.2022 304 h.475 2022-07-13 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.) 30.06.2022 267 h.428 2022-06-29 Approved ru
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 11.05.2022 178 Approved ru
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021 05.05.2022 165 Approved ru
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare 28.04.2022 162 h.213 2022-03-30 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24; ș.a.) 06.04.2022 124 Approved ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 03.03.2022 64 h.124 2022-03-02 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.) 17.12.2021 404 Approved ru
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 08.12.2021 385 Approved ru
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013 (art.3, 6, 7, 9) 03.11.2021 324 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.338/1994 privind drepturile copilului (art.10) 12.08.2021 183 Examination ru
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.) 10.03.2021 64 Retracted ru
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 20.01.2021 9 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (art.2191) 01.12.2020 480 h.852 2020-11-30 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art.21) 12.02.2020 44 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994 (art.6, 8, 13) 19.07.2018 273 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; Codul jurisdicției constituționale – art.38; ș.a.) 06.07.2018 235 (h.635 2018-07-05) Retracted ru
Proiectul legii cu privire la cimitire și serviciile funerare 31.05.2018 177 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 08.05.2018 143 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 01.12.2017 366 (h.1018 2017-11-28) Approving ru
Proiectul hotărîrii privind dispunerea elaborării proiectului de modificare și completare a unor acte legislative 04.10.2017 298 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 14.07.2017 229 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea sindicatelor – art.14; Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.6, 10, 12'1, ș.a.; Legea cu privire la asigurări – art.2; ș.a.) 26.08.2016 358 HG.998 2016-08-22 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.134; Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți – art.8) 29.06.2016 296 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la intrareaîn RM – art3; Legea privind sănătatea mentală – art.14, 27, 28, ș.a.; Codul vamal al RM – art.128; ș.a.) 27.06.2016 292 (HG.782 2016-06-22) Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.77, 133'1, 145, ș.a.; ș.a.) 02.06.2016 246 (HG.673 2016-05-31) Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.88'1, 400; Legea privind drepturile copilului – art.21) 28.04.2016 184 Retracted ru
Proiectul legii pentru abrogarea Legii cu privire la asigurarea egalității 27.04.2016 180 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la controlul parlamentar al executării hotărîrilor și deciziilor curții Europene a Drepturilor Omului 15.09.2015 325 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.29; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație.. 14.09.2015 319 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.5; Legea cu privire la petiționare – art.3; ș.a.) 18.06.2015 255 (HG 371 2015-06-16) Approved ru
Proiectul legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului 18.06.2015 256 (HG 387 2015-06-16) Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul) 18.05.2015 201 (HG 251 2015-05-13) Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 02.04.2015 120 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.5; ș.a.) 24.10.2014 379 Retracted ru
Proiectul legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului 24.10.2014 380 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.24, 27, 28, ș.a.) 13.06.2014 224 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.2, 3, 19, 27; Legea presei – art.4, 8; ș.a.) 15.05.2014 180 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului și la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului 14.05.2014 178 Approving ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 41 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 11.03.2014 101 Approving ru
Proiectul legii privind modificare și completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14) 04.03.2014 89 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 05.12.2013 503 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.1352, 1353, 1354; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 27.11.2013 482 Retracted ru
Proiectul legii cu privire la Avocatul poporului 18.09.2013 371 Approved ru
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05.07.2013 309 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă (art.29, 30, 69) 14.06.2013 268 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă (art.29, 30, 69) 15.03.2013 120 Retracted ru
Proiectul legii pentru abrogarea Legii cu privire la asigurarea egalității nr.121 din 25.05.2012 07.03.2013 96 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind modificarea art.3 din Hotărîrea Parlamentului nr.266 din 29.11.2012 privind constituirea Comisiei speciale de organizarea și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pe 01.03.2013 89 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15.02.2013 63 Examination ru
Proiectul legii privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți 11.02.2013 61 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 11.12.2012 3007 Approving ru
Proiectul legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 10.12.2012 2987 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.173, 176, 346; ș.a.) 10.12.2012 2988 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 26.09.2012 2110 Approving ru
Proiectul legii privind supravegherea video 29.06.2012 1495 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la migrația de muncă – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea privind regimul străinilor în RM – 28, 30, 31 ș.a.) 07.06.2012 1238 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (art.11, 12, 24) 06.06.2012 1228 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art.12,12'1) 29.05.2012 1148 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1227-XII din 27.06.1997 cu privire la publicitate și a Legii nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 29.02.2012 427 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 (art.11, 23) 08.12.2011 2711 Retracted ru
Proiectul legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova 24.11.2011 2582 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din 11.05.2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2, 3, ş.a.) 18.11.2011 2534 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cuprivire la avocaţii parlamentari – art.35, 37; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.9, anexa 4) 28.07.2011 1756 Retracted ru
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08.07.2011 1567 Retracted ru
Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării 22.02.2011 459 Retracted ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014 27.09.2010 2590 Approving ru
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14.09.2010 2472 Approved ru
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la migraţia de muncă nr.180-XVI din 10 iulie 2008 (art.7, 9, 12) 19.07.2010 2148 Rejected
Proiectul de hotărîre cu privire la deportările în masă a cetăţenilor Republicii Moldova de către regimul totalitar comunist şi modificarea unor acte legislative 07.06.2010 1704 Examination ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului II din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 02.11.2007 3846 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la migraţiune nr.1518 din 6 decembrie 2002 (art. 20, 24) 29.06.2005 2062 Rejected

Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Календарь
<Июнь 2023 г.>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
4 июня 2023 г.
На выбранную дату нет ни одной записи
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы