Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia politică externă și integrare europeană"

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementul deșeur 5/22/2023 141 h.272 2023-05-10 Approving
Proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor 5/17/2023 137 h.285 2023-05-17 Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor 5/17/2023 138 h.286 2023-05-17 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 1/2022 a Subcomitetului vamal Uniunea Europeană-Republica Moldova cu privire la recunoașterea reciprocă a Programului Republicii Moldova privind operatorii economici autorizați și a Programului Uniunii Eur 5/3/2023 124 h.238 2023-04-26 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 5/2/2023 122 h.239 2023-04-26 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 4/25/2023 112 Approved
Proiectul de lege pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale ”MIR” 4/25/2023 113 h.219 2023-04-19 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul ,,FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023 4/21/2023 107 h.218 2023-04-19 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 4/12/2023 98 h.144 2023-03-22 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (clauza de armonizare, art.3, 4, ș.a.) 4/12/2023 99 h.201 2023-04-12 Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022 4/5/2023 89 h.143 2023-03-22 Approved
Proiectul de lege privind avertizorii de integritate 3/30/2023 84 h.166 2023-03-29 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor) 3/30/2023 85 h.167 2023-03-29 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice, semnat la Tbilisi la 1 februarie 2023 3/27/2023 76 h.146 2023-03-22 Approved
Proiectul de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci 3/23/2023 74 h.142 2023-03-22 Examinare
Proiectul de lege privind securitatea cibernetică 3/10/2023 64 h.111 2023-03-07 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11.01.20 3/7/2023 58 h.101 2023-02-28 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20.09.2022 3/7/2023 59 h.100 2023-02-28 Approved
Proiectul de lege cu privire la acceptarea modificării listei de angajamente specifice a Republicii Moldova în temeiul Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) pentru a include anexa 1 la Declarația Conferinței Ministeriale a Organizației Mon 3/3/2023 52 h.78 2023-02-22 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită), adoptată la 30.01.2017 și semnată la Strasbourg la 16.01.2023 3/2/2023 47 h.99 2023-02-28 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Programul ”UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 07.02.2023 3/2/2023 48 h.102 2023-02-28 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Răspuns de urgență la COVID-19”, semnat la 22.12.2022 3/1/2023 43 h.63 2023-02-17 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 22.12.2022 3/1/2023 44 h.64 2023-02-17 Approving
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 312/2012 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală 2/22/2023 32 h.76 2023-02-22 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.) 2/20/2023 30 h.60 2023-02-17 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 12, ș.a.) 2/17/2023 28 h.59 2023-02-17 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) 2/2/2023 15 h.46 2023-02-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”, în sumă de 25 milioane de euro, semnat la Ch 2/2/2023 14 h.44 2023-02-01 Approved
Proiectul de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția Comitetului de Miniștri CM/Res (2013) 66 al Consiliului Europei 2/2/2023 17 h.50 2023-02-01 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică (art.1, 2, 3, ș.a.) 2/2/2023 16 h.43 2023-02-01 Approving
Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente 2/1/2023 7 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz 2/1/2023 8 Approved
Proiectul de lege privind serviciile de finanțare participativă 1/23/2023 4 h.18 2023-01-18 Examinare
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 1/23/2023 5 h.20 2023-01-18 Approved
Proiectul de lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 12/22/2022 483 h.906 2022-12-21 Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” 12/21/2022 477 h.908 2022-12-21 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și 12/14/2022 468 h.863 2022-12-14 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, semnat la Cairo la 11 octombrie 12/14/2022 469 h.867 2022-12-14 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Amendamentului nr.3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintr 12/13/2022 462 h.843 2022-12-07 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, 12/13/2022 463 h.842 2022-12-07 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica 12/7/2022 444 h.819 2022-11-30 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, și a Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii 12/1/2022 438 h.818 2022-11-30 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în câmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, întocmit la Praga 11/28/2022 430 h.804 2022-11-23 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul 11/24/2022 427 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în 11/17/2022 418 h.782 2022-11-16 Approved
Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră 11/17/2022 419 h.783 2022-11-16 Approved
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (cu privire la activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și a alinie 11/10/2022 411 h.765 2022-11-09 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) – 11/7/2022 407 h.747 2022-11-02 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2022 11/3/2022 402 h.748 2022-11-02 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.11) 11/2/2022 401 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția poștală universală și Protocolul ei final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 10/28/2022 396 h.722 2022-10-26 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și protocolul lui final, întocmite la Abidjan la 26 august 2021 10/28/2022 395 h.723 2022-10-26 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de al 11-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 10/28/2022 398 h.720 2022-10-26 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale, întocmit la Abidjan la 26 august 2021 10/28/2022 397 h.721 2022-10-26 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului ,,Eficiența energetică în Republica Moldova” 10/27/2022 393 h.740 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculel 10/26/2022 391 h.665 2022-09-29 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Mo 10/25/2022 387 Retracted
Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat 10/18/2022 382 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați ,,Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor 9/29/2022 369 h.637 2022-09-14 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații 9/29/2022 370 h.621 2022-09-07 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 9/28/2022 364 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul RM și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical 9/15/2022 353 h.636 2022-09-14 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (art.2, 4, 5 ș.a.) 9/2/2022 347 h.609 2022-09-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 9/1/2022 344 h.599 2022-08-24 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 8/24/2022 341 h.598 2022-08-24 Approved
Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică 8/10/2022 333 h.572 2022-08-03 Approved
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (legea nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4, anexa nr.6) 7/14/2022 305 h.483 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎM 7/14/2022 308 h.481 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM 7/14/2022 309 h.482 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul O 7/13/2022 293 h.479 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul 7/13/2022 292 h.478 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” 7/13/2022 297 h.477 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit 7/13/2022 294 h.480 2022-07-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate." 7/8/2022 281 h.459 2022-07-06 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate". 7/8/2022 282 h.460 2022-07-06 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova 7/7/2022 277 h.461 2022-07-06 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 7/5/2022 274 h.434 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 7/5/2022 275 h.433 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării gazelor naturale” 7/5/2022 276 h.436 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, în sumă de 120 de milioane de euro 6/30/2022 269 h.432 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală nr.122/2003 – art.6, 207`1, 207`2, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale – art.10, 13) 6/30/2022 266 h.427 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro 6/30/2022 270 h.435 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.21`1, 21`14, 21`15, ș.a.; Legea concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 – art.273, 402, 404`1, 414) 6/30/2022 263 h.431 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege privind emisiile industriale 6/30/2022 271 h.437 2022-06-29 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) 6/27/2022 256 h.365 2022-06-08 Approved
Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe 6/22/2022 251 h.405 2022-06-22 Approved
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu – art.1 ș.a) 6/22/2022 252 h.406 2022-06-22 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectul 6/6/2022 222 h.353 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectulu 6/6/2022 221 h.355 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) 6/6/2022 223 h.354 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” 6/6/2022 225 h.356 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” 6/6/2022 224 h.351 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova 6/2/2022 220 h.352 2022-06-01 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova 5/23/2022 194 h.313 2022-05-18 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 milioane de euro 5/18/2022 187 h.316 2022-05-18 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (art.3, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 5/11/2022 175 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare 4/28/2022 162 h.213 2022-03-30 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 4/21/2022 148 h.258 2022-04-20 Approved
Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic 4/21/2022 151 h.256 2022-04-20 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) 4/21/2022 154 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A.”CET-Nord”)” – Faza II 4/8/2022 130 h.204 2022-03-30 Approved
Proiectul de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere 3/31/2022 107 h.203 2022-03-30 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art.2442, 2443 3/24/2022 94 h.176 2022-03-23 Approved
Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule 3/24/2022 92 h.174 2022-03-23 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova” 3/24/2022 98 h.177 2022-03-23 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 491; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 254; ș.a.) 3/24/2022 95 h.178 2022-03-23 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova”, în sumă de 30 de milioane de euro 3/15/2022 77 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse de tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului 3/14/2022 76 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze (Proiectul privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a 3/10/2022 73 h.145 2022-03-09 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice, și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de 2/23/2022 50 h.101 2022-02-23 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acor 2/16/2022 45 h.78 2022-02-16 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Repu 2/2/2022 27 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare 1/27/2022 19 h.44 2022-01-26 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 1/19/2022 10 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 12/30/2021 429 h.459 2021-12-29 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova (din 12/23/2021 422 h.450 2021-12-22 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 din 15 decembrie 2021 la Acordul de restructurare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională (JBIC) 12/23/2021 423 h.451 2021-12-22 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 11/18/2021 359 h.338 2021-11-17 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ”Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și in 11/16/2021 352 h.317 2021-11-10 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructura 11/9/2021 337 h.300 2021-11-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare 11/9/2021 336 h.299 2021-11-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă 11/9/2021 339 h.287 2021-11-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale 11/9/2021 338 h.288 2021-11-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare 11/4/2021 327 h.298 2021-11-03 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 10/26/2021 303 h.269 2021-10-20 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) 10/20/2021 297 h.275 2021-10-20 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 10/18/2021 288 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea implementării Proiectul 10/14/2021 284 h.240 2021-10-13 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 10/8/2021 273 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia 10/7/2021 268 h.207 2021-09-30 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica M 10/5/2021 266 h.167 2021-09-08 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 10/1/2021 262 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” 9/24/2021 254 Approved
Proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie 9/14/2021 238 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind furnizarea de echipament medical în cadrul Programului de dezvoltare economică și socială 8/21/2021 191 h.134 2021-08-19 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 4/20/2021 120 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 3/9/2021 58 Examinare
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 1/5/2021 2 h.961 2020-12-22 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională 12/23/2020 530 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale 12/3/2020 483 h.818 2020-11-11 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 11/19/2020 454 h.841 2020-11-18 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 11/19/2020 455 h.831 2020-11-18 Approved
Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi 11/19/2020 456 h.690 2020-09-23 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 11/13/2020 449 h.799 2020-11-05 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” 11/13/2020 450 h.798 2020-11-05 Approved
Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare 11/5/2020 438 h.777 2020-10-28 Approved
Proiectul de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere 10/16/2020 423 h.735 2020-10-07 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFD VIII)” 9/17/2020 392 h.666 2020-09-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii 9/8/2020 381 h.606 2020-08-12 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 9/8/2020 382 h.650 2020-08-26 Approving
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon 8/26/2020 368 h.536 2020-08-20 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului ,,Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” 8/14/2020 364 h.603 2020-08-12 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 8/12/2020 363 h.579 2020-07-31 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (art.2, 3, 7, ș.a.) 8/10/2020 360 h.558 2020-07-31 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” 8/3/2020 353 h.563 2020-07-31 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 8/3/2020 354 h.564 2020-07-31 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 8/3/2020 355 h.580 2020-07-31 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică 7/23/2020 348 h.537 2020-07-20 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului ”Îmbunătățirea echipamentului de degitalizare al Bibliotecii Naționale” 7/23/2020 349 h.549 2020-07-20 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 7/16/2020 336 Examinare
Proiectul Codului vamal 7/9/2020 306 h.484 2020-07-08 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 6/12/2020 244 h.333 2020-06-03 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive, 6/12/2020 245 h.274 2020-05-13 Approved
Proiectul Codului transportului feroviar 6/11/2020 240 h.365 2020-06-10 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovare 6/4/2020 217 h.322 2020-06-03 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 5/18/2020 190 h.288 2020-05-13 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM 5/11/2020 174 h.97 2020-02-19 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială 5/11/2020 173 h.697 2019-12-27 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 5/11/2020 176 h.180 2020-03-25 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, s.a. 5/11/2020 175 h.28 2020-01-22 Approved
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat 4/21/2020 161 h.252 2020-04-21 Approving
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 4/16/2020 151 h.109 2020-02-26 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova” 4/16/2020 152 h.240 2020-04-10 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricult 4/6/2020 150 h.178 2020-03-25 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării și instruirii personalului din organele de drept 4/2/2020 146 h.220 2020-04-01 Approving
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 3/26/2020 140 h.193 2020-03-25 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvol 3/26/2020 141 h.113 2020-02-26 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.) 3/10/2020 117 Examinare
Moțiune simplă asupra activității în domeniul politicii externe a Guvernului (Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) 3/9/2020 109 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 3/3/2020 94 h.716 2019-12-27 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (art.10, 14, 15, ș.a.) 2/28/2020 89 h.125 2020-02-26 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a centrelor culturale și activitatea acestora 2/27/2020 83 h.124 2020-02-26 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală 1/29/2020 14 h.682 Approving
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale 1/29/2020 15 h.684 Approving
Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală 1/29/2020 16 h.681 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – capitolul III1, art.131, 132 ș.a; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – Cap 1/21/2020 7 Retracted
Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 12/31/2019 326 h.683 2019-12-27 Approving
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 12/18/2019 314 h.659 2019-12-18 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ”Moldelectrica” 12/5/2019 300 h.591 2019-11-27 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 milioane euro) 12/4/2019 295 h.536 2019-11-12 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 milioane euro) 12/4/2019 296 h.537 2019-11-12 Approved
Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie 12/4/2019 297 h.538 2019-11-12 Approved
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.70/2019 privind grupurile parlamentare de prietenie 11/22/2019 270 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la art.38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-A sesiuni a adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23-29 noiembrie 2007 10/29/2019 244 h.454 2019-09-25 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24.07.2019 9/26/2019 212 h.451 2019-09-25 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă si investițiilor 7/11/2019 118 h.316 2019-07-10 Approved
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 7/5/2019 108 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor 12/4/2018 457 (h.1174 2018-11-28) Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a auto 12/4/2018 458 (h.1175 2018-11-28) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, semnat la 27.11.18 11/29/2018 445 (h.1186 2018-11-28) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie 11/29/2018 446 (h.1177 2018-11-28) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, semnat la Dușanbe, la 05.10.07 11/28/2018 437 (h.779 2018-08-01) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova și Republica Turcia 11/28/2018 436 (h.1071 2018-11-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz 11/16/2018 406 (h.1108 2018-11-14) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul 11/12/2018 390 (h.1056 2018-11-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind 11/12/2018 391 (h.1070 2018-11-08) Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 11/9/2018 380 (h.931 2018-09-24) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive 11/5/2018 375 (h.932 2018-19-24) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară 10/25/2018 358 (h.976 2018-10-10) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investiții 10/17/2018 349 (h.864 2018-10-05) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) 10/4/2018 328 (h.826 2018-08-20) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare 10/4/2018 329 (h.827 2018-08-20) Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr.164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 10/1/2018 324 (h.930 2018-09-24) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin scnimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului 9/27/2018 321 (h.899 2018-09-12) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor 7/20/2018 278 (h.734 2018-07-18) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, 7/18/2018 267 (h.658 2018-07-11) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind ”Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” 7/12/2018 248 (h.655 2018-07-11) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova – România 7/12/2018 249 (h.659 2018-07-11) Approving
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale-Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoașterea documentului de călătorie INTERPOL 7/9/2018 238 (h.639 2018-07-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier 6/13/2018 204 (h.432 2018-05-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO 6/7/2018 192 (h.514 2018-06-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Saint Kitts și Nevis privind abolirea regimului de vize pentru posesorii pașapoartelor diplomatice, oficiale, de serviciu și ordinare 5/22/2018 160 (h.428 2018-05-15) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) 5/11/2018 149 (h.358 2018-04-18) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (Finanțarea adițională pentru Proiectul Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 5/10/2018 147 (h.337 2018-04-18) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 4/25/2018 129 (h.359 2018-04-18) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor-membre ale Comunității 3/1/2018 76 (h.117 2018-01-31) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 și Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 2/28/2018 58 (h.157 2018-02-14) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 2/22/2018 43 (h.1075 2017-12-13) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 2/8/2018 28 (h.118 2018-01-31) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea 2/7/2018 24 (h.1073 2017-12-13) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea s.a. 2/7/2018 25 (h.52 2018-01-17) Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 1/23/2018 11 (h.64 2018-01-17) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Convenției poștale universale și a Protocolului ei final 1/2/2018 2 (h.865 2017-10-30) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată și a Protocolului lui final 1/2/2018 1 (h.864 2017-10-30) Approving
Proiectul legii privind ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 1/2/2018 3 (h.866 2017-10-30) Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 1/2/2018 5 Retracted
Proiectul legii privind ratificarea celui de al 9-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale 1/2/2018 4 (h.867 2017-10-30) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul militar 12/21/2017 397 (h.1109 2017-12-20) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 12/20/2017 396 (h.1105 2017-12-20) Retracted
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului 12/14/2017 386 (h.1075 2017-12-13) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova 12/13/2017 380 (h.1025 2017-11-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acorului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de înțelegere ca parte integrantă a acestui Acord 12/4/2017 369 (h.1026 2017-11-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Serbia și membrii Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est privind sediul Secretariatului Inițiativei Reforma Educației în Europa de Sud-Est 11/27/2017 364 (h.1002 2017-11-21) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 11/15/2017 354 (h.953 2017-11-07) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor 11/15/2017 355 (h.954 2017-11-07) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 11/9/2017 345 (h.808 2017-10-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistența juridică și raporturile juridice în materie s.a 11/9/2017 347 (h.713 2017-09-06) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică 11/6/2017 342 (h.781 2017-10-04) Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.1, 2, 4, ș.a.; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați 11/3/2017 341 (h.897 2017-11-03) Approving
Proiectul legii privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 10/17/2017 319 (h.731 2017-10-13) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare 9/20/2017 278 (h.648 2017-09-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială 9/20/2017 279 (h.659 2017-09-23) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, şi Corporaţia Financiară Internaţională 9/20/2017 280 (h.747 2017-09-19) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau alte dificultăți de citire a materialelor imprimate 9/18/2017 274 (h.688 2017-08-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu 9/18/2017 275 (h.684 2017-08-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia 9/11/2017 269 (h.651 2017-08-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul a) şi articolului 56 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională 9/11/2017 270 (h.649 2017-08-15) Approved
Proiectul legii pentru denunțarea Constituției Organizației Internaționale pentru Apărarea Civilă 9/8/2017 268 (h.528 2017-07-07) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate 8/23/2017 264 (h.530 2017-07-10) Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurilor de fotbal și a altor evenimente sportive 8/21/2017 262 (h.264 2017-05-02) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre GUUAM din 20 iulie 8/15/2017 261 (h.532 2017-07-10) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 7/20/2017 238 (h.557 2017-07-19) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 7/20/2017 245 (h.558 2017-07-19) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 7/18/2017 232 (h.473 2017-06-28) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului ”Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău” 7/18/2017 233 (h.474 2017-06-28) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 7/5/2017 220 (h.462 2017-06-26) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul 6/26/2017 211 (h.113 2017-03-01) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014-2020 s.a. 6/26/2017 212 (h.114 2017-03-01) Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 6/21/2017 206 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” 6/20/2017 204 (h.412 2017-06-09) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Turcia ş.a. 6/19/2017 202 (h.347 2017-06-19) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale s.a. 6/13/2017 188 (h.407 2017-06-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova 6/13/2017 190 (h.405 2017-06-05) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a. 5/30/2017 167 (h.351 2017-05-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei 5/19/2017 158 (h.263 2017-05-02) Approved
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea s.a. 4/10/2017 113 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 01.11.2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize s.a. 3/28/2017 92 (h.190 2017-03-24) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015 3/23/2017 78 (h.41 30.01.2017) Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.40 din 17.03.2016 privind grupurile parlamentare de prietenie 3/22/2017 76 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013 2/24/2017 45 (h.101 2017-02-24) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar 2/3/2017 24 (h.28 2017-01-25) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 2/1/2017 18 (h.14 2017-01-19) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei 1/5/2017 3 (HG.1387 2016-12-21) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur 12/23/2016 512 (HG.1354 2016-12-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic s.a. 12/23/2016 511 (HG.886 2016-07-18) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare s.a. 12/19/2016 494 (HG.1306 2016-12-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului ”Apă Nord Moldova” 12/12/2016 484 (HG.1244 2016-11-14) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant 12/9/2016 481 (HG.1272 2016-11-23) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova 12/6/2016 472 (HG.1287 2016-12-01) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale 11/28/2016 444 (HG.1224 2016-11-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane 11/22/2016 430 HG.1216 2016-11-07 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.8, anexa nr.3) 10/19/2016 405 (HG.1146 2016-10-17) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 10/13/2016 398 (HG.1022 2016-10-06) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice 10/13/2016 399 (HG.1067 2016-10-21) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr.1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Mol 10/6/2016 394 (HG.1090 2016-09-27) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 08.07.2016 8/19/2016 355 (HG.947 2016-08-02) Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova 8/1/2016 347 (HG.928 2016-07-29) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind exercitarea activității profesionale remunerate a persoanelor aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ și tehnic al s.a. 7/20/2016 330 (HG.886 2016-07-18) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica MoldovaPNA 2012 7/19/2016 326 (HG.866 2016-07-14) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020) 7/5/2016 304 (HG.765 2016-06-17) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea drumurilor locale” 6/24/2016 289 (HG.737 2016-06-10) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA ”CET-Nord” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind grantul investițional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru s.a. 6/7/2016 256 (HG.660 2016-05-27) Approved
Proiectul legii pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului 5/23/2016 222 (HG.597 2016-05-16) Approving
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia 5/19/2016 217 (HG.579 2016-05-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică(Rio de Janeiro,5.07.92 5/10/2016 195 (HG.534 2016-04-29) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoaște 5/5/2016 193 (HG.497 2016-04-22) Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 09.07.2015 cu privire la Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte 4/13/2016 160 (HG.436 2016-04-12) Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 4/12/2016 156 (HG.419 2016-04-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 4/12/2016 157 (HG.426 2016-04-08) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția vamală relativă la containere 4/12/2016 158 (HG.378 2016-04-01) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Regulamentului General al Uniunii Poștale Universale 4/8/2016 148 (HG.120 2016-02-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată 4/8/2016 149 (HG.119 2016-02-16) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului ei final 4/8/2016 150 (HG.117 2016-02-15) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene 4/6/2016 138 (HG.320 2016-03-22) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova al cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 02.09.1949 3/12/2016 101 (HG 184 2016-02-26) Approved
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 3/11/2016 95 Approving
Proiectul legii cu privire la completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.26; Legea cu privire la serviciul diplomatic – art.18) 3/11/2016 96 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.26) 3/4/2016 80 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Veci.. 3/1/2016 70 (HG 176 2016-02-23) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație SIME 2/23/2016 54 (HG 116 2016-02-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD 2/23/2016 53 (HG 115 2016-02-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre din 26.06.2012, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la ... 2/22/2016 52 (HG 114 2016-02-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol 2/19/2016 48 (HG 77 2016-02-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 2/9/2016 19 (HG 76 2016-02-08) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală 2/9/2016 20 (HG 75 2016-02-08) Approved
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 2/4/2016 16 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare.. 1/11/2016 4 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova 11/3/2015 424 (HG 761 2015-10-28) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul RM și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) 10/30/2015 419 (HG 765 2015-10-28) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică ... 10/21/2015 400 (HG 728 2015-10-19) Approved
Proiectul legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat 10/16/2015 396 (HG 698 2015-10-09) Approved
Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni internaționale 10/12/2015 377 (HG 693 2015-10-09) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România 10/12/2015 379 (HG 681 2015-10-07) Approved
Proiectul legii pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile savîrșite cu utilizarea tehnologi 10/6/2015 359 (HG 661 2015-09-25) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului cu privire la statutul juridic al reprezentanților statelor și persoanelor cu funcții de răspundere al Comitetului interstatal economic al uniunii economice din 28.03.97 10/6/2015 360 (HG 662 2015-09-25) Retracted
Proiectul legii privind acceptarea Acordului pentru facilitarea comerţului 9/17/2015 327 (HG. 614 2015-09-11) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol Adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică... 9/16/2015 326 (HG 634 2015-09-15) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educației 9/4/2015 315 (HG 603 2015-09-02) Approving
Proiectul legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale 8/25/2015 311 (HG 587 2015-08-24) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 8/24/2015 305 (HG 574 2015-08-21) Approved
Proiectul legii pentru acceptarea amendamentelor I și II la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) 8/19/2015 302 (HG 484 2015-08-07) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea ... 8/19/2015 303 (HG 486 2015-08-07) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia 8/19/2015 304 (HG 487 2015-08-07) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală 8/11/2015 300 (HG 483 2015-08-07) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.12 la convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 6/25/2015 263 (GH 360 2015-06-12) Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber din 18 octombrie 2011 între Părţile acestuia şi Republica Uzbekistan 6/24/2015 261 (HG 361 2015-06-12) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în (Credit nr. 5637 –MD) 6/24/2015 262 (HG 357 2015-06-11) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifest... 6/22/2015 258 (HG 318 2015-06-02) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete 6/22/2015 259 (HG 321 2015-06-02) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul RM și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor... 6/18/2015 257 (HG 362 2015-06-18) Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la Programul legislativ de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale.. 6/12/2015 247 (HG 348 2015-06-05) Approving
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică 6/10/2015 246 (HG 333 2015-06-04) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 6/2/2015 238 (HG 298 2015-05-26) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 6/2/2015 237 (HG 297 2015-05-26) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă” (Credit nr.5639-MD) 5/28/2015 228 (HG 310 2015-05-27 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Lituania în domeniul protecției sociale 5/26/2015 221 (HG 260 2015-05-18) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția asupra semnalizării rutiere 5/20/2015 209 (HG 88 2015-03-16) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 5/20/2015 210 (HG 89 2015-03-16) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere, adițional al Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere 5/20/2015 211 (HG 86 2015-03-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție 5/19/2015 208 (HG 227 2015-05-04) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene 5/18/2015 205 (HG 237 2015-05-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 5/12/2015 190 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 5/11/2015 187 (HG 183 2015-04-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 5/8/2015 186 (HG 180 2015-04-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 5/4/2015 174 (HG 179 2015-04-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenii și condițiile generale pentru dezvoltare 5/4/2015 173 (HG 197 2015-04-23) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei... 5/4/2015 177 (HG 223 2015-04-30) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 5/4/2015 175 (HG 189 2015-04-21) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 4/28/2015 165 (HG 113 2015-03-27) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme 4/24/2015 160 (HG 142 2015-04-06) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 4/22/2015 156 (HG 182 2015-04-16) Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 4/22/2015 157 (HG 188 2015-04-21) Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură 4/16/2015 149 (HG 108 2015-03-27) Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 4/15/2015 146 (HG 144 2015-04-06) Approved
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 4/3/2015 127 Retracted
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 4/2/2015 123 (HG 93 2015-03-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica 4/2/2015 124 (HG 104 2015-03-27) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 4/1/2015 115 (HG 122 2015-03-30) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 3/30/2015 104 (HG 111 2015-03-27) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 3/20/2015 88 (HG 76 2015-03-11) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703) 3/20/2015 89 (HG 73 2015-03-11) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei 3/17/2015 79 (HG 63 2015-03-09) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii acestora 3/17/2015 80 (HG 96 2015-03-16) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 3/16/2015 77 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” 3/13/2015 73 (HG 62 2015-03-06) Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE ”Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014-2020)” 1/30/2015 20 (HG 957 2014-11-17) Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea serviciului salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova” 1/21/2015 15 (HG 990 2014-12-10) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Sistemul termoenergetic al mun.Bălți (SA ”CET-Nord”) 1/21/2015 14 (HG 985 2014-12-09) Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare 1/21/2015 16 (HG 982 2014-12-08) Approved
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 12/29/2014 386 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (grant danez) a Programului rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (grant nr.2000000703) 11/24/2014 385 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust 10/27/2014 381 Retracted
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 10/20/2014 376 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 10/9/2014 372 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova 10/9/2014 373 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) 10/1/2014 369 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” 9/15/2014 350 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului ”Livada Moldovei” 9/10/2014 342 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare 9/1/2014 336 Retracted
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transp 8/22/2014 332 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995 7/29/2014 324 Retracted
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 7/25/2014 318 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri 7/22/2014 313 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 7/17/2014 296 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) 7/17/2014 297 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 7/17/2014 298 Retracted
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 7/16/2014 292 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 7/9/2014 282 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2013 7/4/2014 269 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 6/28/2014 252 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe 6/26/2014 248 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență 6/24/2014 245 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanțe FAO în Republica Moldova 6/17/2014 232 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea grantului nr.TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus. 6/10/2014 218 Approved
Proiectul legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat 6/10/2014 219 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) 6/10/2014 220 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 6/5/2014 209 Approving
Proiectul legii cu privire la ratificarea Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guv. Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre RM și UE, Planul Național de Acțiuni 2012 5/27/2014 196 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 4/14/2014 154 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) 4/10/2014 145 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în RM (PD-1) 4/10/2014 146 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ungaria în domeniul securității sociale 4/7/2014 142 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant nr.TF016060 dintre RM și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II ... 4/2/2014 136 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.3, 20; Legea cu privire la taxele consulare – art.7, anexa nr.1, anexa nr.2) 4/2/2014 137 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 3/25/2014 122 Retracted
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 3/25/2014 125 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare, care amenință sănătatea publică 2/28/2014 81 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei 2/28/2014 82 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului nr.15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 2/27/2014 76 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.) 2/12/2014 56 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale 2/10/2014 51 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă în Moldova”, semnat la Chișinău, la 15.11.2013 2/10/2014 50 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo 2/10/2014 53 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul RM și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilitățile financiare în legătură cu participarea RM în operațiunea din Kosovo (KFOR) 2/10/2014 52 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării 2/7/2014 45 Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare 1/27/2014 22 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu 1/27/2014 23 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare 1/18/2014 9 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității 1/15/2014 7 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal 1/3/2014 1 Approved
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 12/4/2013 500 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării 11/27/2013 484 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 11/22/2013 474 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 11/21/2013 469 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene 11/18/2013 462 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18.10.2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan 11/14/2013 458 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 11/12/2013 452 Approving
Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize p 10/25/2013 419 Approving
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 10/23/2013 411 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo 10/23/2013 412 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 10/9/2013 394 Retracted
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiu 9/19/2013 373 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 4, 8, ș.a.) 9/18/2013 372 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale 9/17/2013 368 Retracted
Proiectul legii privind formularea unor declarații la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal 9/13/2013 366 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.21, 22, 24, 25) 9/12/2013 365 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora 9/9/2013 361 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și proprietate 9/9/2013 362 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul RM și Guvernul R.Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale 9/5/2013 358 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 9/5/2013 359 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățămînt ale organelor competente ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 7/26/2013 343 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare 7/26/2013 344 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale 7/15/2013 341 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova – faza II” 7/11/2013 324 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din .. 7/11/2013 325 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului Paralel la Acordul de Împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale 7/11/2013 326 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului ”Utilizarea Eficientă a Combustibilului solid din Biomasă” 7/8/2013 314 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale” 7/4/2013 301 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale 7/4/2013 300 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 7/4/2013 303 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova 7/4/2013 302 Approved
Proiectul legii privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize și străinii scutiți de obligativitatea posedării unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova 7/1/2013 292 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ”Suport de urgență pentru agricultura Moldovei” 6/24/2013 280 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.11 6/5/2013 230 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.11 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale 6/5/2013 227 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului RM în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) 6/5/2013 228 Approving
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor 3/7/2013 99 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Regatul Belgiei 3/7/2013 98 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferului poluanților la Convenția privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului 3/7/2013 101 Approved
Proiectul legii pentru acceptarea amendamentului la anexa A la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 3/7/2013 100 Approved
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) litera b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 2/20/2013 76 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și speciale 2/7/2013 40 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 2/7/2013 41 Approved
Proiectul legii pentru retragerea parțială a rezervei formulate la Acordul privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 2/7/2013 42 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor 1/28/2013 24 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2013 Anul European al Cetățenilor 1/25/2013 23 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare 1/15/2013 6 Approving
Proiectul legii pentru modificarea art.26 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 12/27/2012 3204 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 12/27/2012 3205 Approving
Proiectul legii privind ratificarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare 12/22/2012 3155 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul legii pentru formularea Declarației Republicii Moldova la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 12/19/2012 3109 Approved
Proiectul legii pentru aderarea RM la Memorandumul de înțelegere privind participarea și divizarea cheltuielilor în cadrul Directoriului Cheilor Publice al Organizației Internaționale a Aviației Civile pentru documentele de călătorie electronice mecanic.. 12/19/2012 3110 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală 12/19/2012 3111 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind tratatele internaționale ale republicii Moldova – art.2, 7, 8'1, ș.a.; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.1) 12/18/2012 3087 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.147 din 28.06.2012 privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (art.1) 12/14/2012 3058 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 12/3/2012 2893 Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre 11/30/2012 2879 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 11/30/2012 2878 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și penală 11/19/2012 2750 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova 11/8/2012 2628 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 11/1/2012 2546 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 10/31/2012 2533 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală 10/26/2012 2480 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor 10/23/2012 2419 Approved
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 10/17/2012 2346 Retracted
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă 9/26/2012 2113 Approving
Proiectul de hotărîre cu privire la Pachetul Energetic III al Tratatului de constituire a Comunității Energetice 9/14/2012 2011 Retracted
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber 9/12/2012 2001 Approved
Proiectul hotărîrii pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uni 9/10/2012 1967 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic 8/20/2012 1887 Approved
Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare 8/17/2012 1867 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor 8/17/2012 1879 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar 8/3/2012 1824 Approved
Proiectul legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 7/27/2012 1795 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit export între Republica Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova” 7/9/2012 1604 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 7/9/2012 1605 Retracted
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova 7/6/2012 1599 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica Moldova 7/6/2012 1598 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului –cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II 7/5/2012 1576 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 7/2/2012 1513 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 7/2/2012 1512 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 7/2/2012 1515 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 7/2/2012 1514 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 6/27/2012 1472 Rejected
Proiectul legii privind acceptarea Protocolului de modificare a Acordului TRIPS 6/25/2012 1435 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă” 6/20/2012 1385 Approving
Proiectul legii privind interpretarea articolului 11 alineat (1) literă b) din Legea nr.595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova 6/18/2012 1347 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onoarea angajamentelor republicii Moldova față de Consiliului Europei 5/30/2012 1158 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova” 5/23/2012 1096 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor 5/22/2012 1083 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 5/17/2012 1022 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor 5/15/2012 990 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.12 5/10/2012 951 Approving
Proiectul legii pentru acceptarea Amendamentului propus la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului Executiv 5/8/2012 941 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrați 4/17/2012 772 Approved
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie nr.99 din 12 mai 2011 4/12/2012 754 Approving
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 4/12/2012 755 Approving
Proiectul legii privind participarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei 2/27/2012 403 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de Înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est 2/24/2012 396 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare 2/23/2012 389 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în scopul realizării Proiectului ”Servicii de sănătate și asistență socială” 2/20/2012 358 Approved
Proiectul legii cu privire la acceptarea unor amendamente care au fost operate în anexele A și C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți 1/26/2012 173 Approved
Proiectul legii privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1/26/2012 172 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale 1/24/2012 153 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia 1/24/2012 154 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Austria în domeniul securității sociale 1/20/2012 128 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poştale de plată 1/12/2012 74 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Primului Protocol adiţional la Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale 1/12/2012 71 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului al Optulea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale 1/12/2012 72 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului final 1/12/2012 75 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele consulare – art.2) 12/20/2011 2819 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova şi al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi d 12/12/2011 2728 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind statutul apatrizilor 12/7/2011 2688 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3'3; Legea cu privire la taxele consulare – art.4) 11/22/2011 2558 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3; Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM – art.2; ş.a.) 11/11/2011 2483 Approved
Proiectul legii privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 cu privire la serviciul diplomatic 11/2/2011 2418 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republici Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială 11/1/2011 2404 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual 10/10/2011 2198 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul parţial privind Cardul de Tineret în scopul promovării şi facilitării mobilităţii tinerilor în Europa 10/7/2011 2187 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în RM 10/4/2011 2161 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională 9/30/2011 2133 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi ... 9/27/2011 2113 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie 9/26/2011 2090 Approved
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei Reforma Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI SEE) 8/15/2011 1839 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi susţinerea Secretariatului Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est 8/12/2011 1834 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii 8/4/2011 1801 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale 8/4/2011 1802 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adiţional la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) 7/27/2011 1750 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” 7/8/2011 1571 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului între Republica Moldova şi România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră 6/28/2011 1485 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în Chişinău şi statutul legal al acestuia 6/28/2011 1490 Approved
Proiectul hotărîrii privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova şi Parlamentul României 6/22/2011 1448 Approving
Proiectul hotărîrii privind desemnarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare de Cooperare între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Federală a Federaţiei Ruse 6/22/2011 1447 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova şi a Republicii Polone 6/22/2011 1449 Approving
Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, încheiat prin schimb de scrisori la 8 aprilie 2010, privind modificările la Protocolul anexat la Acordul 6/9/2011 1350 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei 6/9/2011 1348 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) 6/7/2011 1331 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 6/7/2011 1330 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 6/7/2011 1329 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Amendamentului la articolul 24 al Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre cu privire la Centrul internaţional de studii la Marea Neagră 5/13/2011 1166 Approved
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 5/11/2011 1130 Approving
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei 5/10/2011 1125 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Convenţiei europene privind coproducţiile cinematografice 5/6/2011 1110 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în scopul implementării în Moldova a Proiectului de Servicii Financiare Rurale de Dezvoltare a Businessului Agricol 5/4/2011 1093 Approved
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind celebrarea şi recunoaşterea valabilităţii căsătoriilor 4/18/2011 984 Retracted
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare 4/18/2011 982 Approved
Proiectul legii pentru aderarea la Convenţia privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale 4/8/2011 917 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului între Republica Moldova şi Republica Cehă privind amendamentele la Acordul între Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 12.05.1999 la Praga 4/5/2011 874 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate a Europei de Sud-Est în cadrul Procesului de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est 4/4/2011 852 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la operarea unor modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă 3/31/2011 830 Approved
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 3/24/2011 776 Approving
Proiectul legii privind ratificarea Contractului de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii, pentru realizarea Proiectului 3/18/2011 734 Approved
Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova 3/18/2011 733 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente 3/17/2011 725 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău 3/10/2011 624 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de Finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol) 2/24/2011 489 Examinare
Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 2/22/2011 455 Examinare
Proiectul legii pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele 2/7/2011 293 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului la Acordul de Parteneriat şi Cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Aco 1/20/2011 102 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 1/20/2011 101 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 12/6/2010 2839 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanţare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea „Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă”, semnat la Bruxelles la 16.09.2010 9/23/2010 2576 Approved
Proiectul de lege pentru completarea articolului 201 din Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761-XV din 27 decembrie 2001 9/20/2010 2506 Retracted
Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state 9/20/2010 2526 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA) 9/20/2010 2527 Approved
Proiectul de lege privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 9/14/2010 2474 Approving
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 9/14/2010 2472 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est 9/14/2010 2473 Approving
Proiectul de lege cu privire la taxele consulare 9/13/2010 2462 Approving
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice 9/9/2010 2440 Approving
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Guvernul RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare cu privire la politicile de dezvoltare pentru recuperarea economică 9/9/2010 2443 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova 9/9/2010 2442 Approved
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans între Guvernul RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru pregătirea Proiectului „e-Transformare a Guvernării” 9/9/2010 2441 Approved
Proiectul legii privind modificarea articolului 18 din Legea cu privire la serviciul diplomatic 8/26/2010 2365 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale 8/16/2010 2315 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România privind colaborarea între Forţele Aeriene 8/5/2010 2258 Retracted
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind Drepturile Omului şi Biomedicina vizînd testările genetice în scopuri medicale 7/14/2010 2116 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă Potabilă) 7/2/2010 1999 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperarea în dezvoltare 7/2/2010 1990 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului „Compact” dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova 6/16/2010 1812 Examinare
Proiectul de lege cu privire la acceptarea Amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, adoptat la Washington la 22 iulie 1944, privind Perfecţionarea dreptului de vot şi participarea în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi privind Extin 6/14/2010 1777 Approving
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adiţional la Acordul Central-European de Comerţ Liber (CEFTA) cu privire la definirea noţiunii „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă 5/31/2010 1653 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat 5/28/2010 1643 Approved
Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.81-XVIII din 27.11.2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I. 5/19/2010 1536 Approving
Proiectul de hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie 5/13/2010 1451 Approving
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acesta 5/4/2010 1333 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză 5/3/2010 1299 Approved
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale C.S.I. 4/19/2010 1077 Retracted
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi la Comitetul Parlamentar de Cooperare Republica Moldova – Un 4/19/2010 1078 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Înţelegerii încheiate, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea regimului de vize 3/22/2010 799 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanţarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 3/19/2010 765 Approving
Proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 3/10/2010 637 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia, semnat la Varşovia la 18 februarie 2010 3/9/2010 629 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind excluderea din regimul de comerţ liber la Acordul privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Min 3/1/2010 531 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei statelor-membre ale GUUAM privind acordarea ajutorului reciproc în probleme consulare 2/23/2010 447 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanţarea suplimentară pentru proiectul de ameliorare a competitivităţii dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 2/4/2010 243 Approved
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.55-XVIII din 6 noiembrie 2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizaţiile parlamentare internaţionale 2/3/2010 230 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, din 14 august 1992 1/28/2010 185 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM 1/9/2008 1 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Statutului Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM, întocmit la Kiev la 23 mai 2006 8/28/2006 3404 Approved

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Thursday, June 01, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe