Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia securitate națională, apărare și ordine publică"

Объект деятельности

 

Члены комиссии
- Карп Лилиан Preşedinte
- Раку Ана Vicepreşedinte
- Старыш Константин Secretar
- Albu Adrian Membru
- Гагауз Федор Membru
- Кептонар Андриан Membru
- Маркоч Борис Membru
- Нантой Оазу Membru
- Шпак Ион Membru
Секретариат комиссии
- Andrieș Oxana Consultant principal
- Fondos Igor Consultant principal
- Lungu Vitalie Consultant principal
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 11.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 10.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 02.04.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 26.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 21.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 tel.: 022-820-245

 E-mail: csn@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Постановления
RAPORT privind audierea Ministerului Apărării privind activitatea și implementarea cadrului normativ conex în anul 2023
RAPORT pe marginea audierilor Centrului Național Anticorupție pe marginea Raportului de progres privind realizarea în anul 2023 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027
RAPORT pe marginea audierilor Raportului Centrului Național Anticorupție cu privire la implementarea Legii nr. 325/23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale (perioada anului 2023)
RAPORT pe marginea audierilor Centrului Național Anticorupție privind Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2023
RAPORT urmare a audierii Centrului de Medicina Legala privind managementul operational al institutiei, resurselor umane §i cel financiar
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы