Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia securitate națională, apărare și ordine publică"

Объект деятельности

 

Члены комиссии
- Карп Лилиан Preşedinte
- Раку Ана Vicepreşedinte
- Старыш Константин Secretar
- Albu Adrian Membru
- Гагауз Федор Membru
- Кептонар Андриан Membru
- Маркоч Борис Membru
- Нантой Оазу Membru
- Шпак Ион Membru
Секретариат комиссии
- Andrieș Oxana Consultant principal
- Fondos Igor Consultant principal
- Lungu Vitalie Consultant principal
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 24.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 11.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 10.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 02.04.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 26.03.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 tel.: 022-820-245

 E-mail: csn@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Постановления
Raportul Comisiei securitate națională, apărare și odine publică pe marginea audierii raportului anual de activitate al Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului pentru anul 2023
Raportul Comisiei securitate națională, apărare și odine publică pe marginea audierii Raportului de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.257 din 22.11.2018, pe parcursul anului 2023
Raport referitor la audierea implementării Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
RAPORT privind audierea Ministerului Apărării privind activitatea și implementarea cadrului normativ conex în anul 2023
RAPORT pe marginea audierilor Centrului Național Anticorupție pe marginea Raportului de progres privind realizarea în anul 2023 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы