Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia economie, buget și finanțe"

Объект деятельности
 • Asigurarea cadrului legal privind: politica dezvoltării durabile şi asigurării creşterii economice;
 • politica bugetară, fiscală şi vamală;
 • politica financiar-creditară şi monetar-bancară;
 • activitatea investiţională şi piaţa valorilor mobiliare;
 • dezvoltarea sectoarelor informaţional, electronic, a telecomunicaţiilor şi a sectorului energetic;
 • asigurarea şi reasigurarea;
 • protecţia producătorilor şi consumatorilor;
 • perfecţionarea relaţiilor economiei de piaţă şi a liberei concurenţe;
 • politica în domeniul comerţului interior şi exterior;
 • optimizarea domeniului de activitate al sectorului real al economiei naţionale (licenţiere, certificare, acreditare, evaluare etc.);
 • optimizarea domeniului privatizării şi proprietăţii;
 • tratatele internaţionale din domeniul economico-financiar;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.

 

Члены комиссии
- Мариан Раду Preşedinte
- Бурдужа Петр Vicepreşedinte
- Истратий Дориан Vicepreşedinte
- Маник Валентина Vicepreşedinte
- Рейдман Олег Membru
- Сибова Инга Membru
- Спыну Виктор Membru
- Фотеску Вадим Membru
- Шоймару Василе Membru
Секретариат комиссии
- Ambrosi Gheorghe Consultant principal
- Barcari Dorin Consultant principal
- Cernean Iurie Consultant principal
- Costandachi Andrei Consultant principal
- Nirca Irina Consultant principal
- Sagaidac Svetlana Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Vîrnav Valentina Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe 16.05.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe 15.05.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe 24.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe 11.04.2024 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei economie, buget și finanțe 10.04.2024 SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.: 022-820-522

 E-mail: ceb@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Buletin informativ RU
Decizie cu privire la aprobarea Planului audierilor în Comisia economie, buget și finanțe pentru sesiunea primăvară - vară a anului 2023
Decizie cu privire la rezultatele concursului deschis pentru funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Decizie cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul deschis pentru selectarea candidatului la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Decizie cu privire la exercitarea controlului parlamentar de către Subcomisia instituită în scopul exercitării controlului parlamentar asupra problemelor expuse în cererile consilierilor pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor transmise în adresa Parlamentului
Decizie cu privire la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Постановления
Decizie privind aprobarea candidatului la funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei
Decizia CEB cu privire la Procedura privind selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei
Decizie cu privire la organizarea concursului deschis pentru selectarea candidatului la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
DECIZIE cu privire la aprobarea Planului audierilorin Comisia economic, buget si finante pentru sesiunea de primavara a anului 2024
Decizie cu privire la lansarea concursului deschis pentru selectarea candidatului la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы