Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia de control al finanțelor publice" Legislatura X

Obiectul de activitate FR
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Membrii comisiei FR
- Munteanu Igor Preşedinte
- Graur Eleonora Vicepreşedinte
- Pilipețcaia Alla Secretar
- Candu Andrian Membru
- Marian Radu Membru
Secretariatul comisiei FR
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Sittings of Commission

Sedinte FR [Vezi toate FR]

Titlu Sedinta FR Data FR Ordinea de zi FR Documente FR
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 27/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 20/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 13/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 30/03/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 23/03/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact FR:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

Actualitate FR [View All FR]
Hotariri FR
Raport privind audierea Raportului auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către ÎS Servicii pază a MAI în an. 2019 (nr. 162)
Raport privind audierea Raportului auditului performanței ,,Măsurile prevăzute în Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor, pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?,, (nr. 163)
Raport privind audierea Raportului auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 164)
Raport privind audierea Raportului auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către AGEPI în perioada 2017-2019 (nr. 165)
Raport privind audierea Raportului auditului conformității organizării și supravegherii PPP în domeniul sănătății (nr. 166)
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe