Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia de control al finanțelor publice" Legislatura X

Purpose of activity
 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit; "Times New Roman"">
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; "Times New Roman"">
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Committee composition
- Munteanu Igor Chairman
- Graur Eleonora Deputy Chairman
- Pilipețcaia Alla Secretary
- Candu Andrian Member
- Marian Radu Member
Committee Secretariat
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 4/27/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 4/20/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 4/13/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/30/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei de control al finanțelor publice 3/23/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

Tel.: 022-820-363

Tel.: 022-820-239

E-mail: cfp@parlament.md

 

News [View All]
Decisions
Raport privind audierea Raportului auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către ÎS Servicii pază a MAI în an. 2019 (nr. 162)
Raport privind audierea Raportului auditului performanței ,,Măsurile prevăzute în Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor, pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?,, (nr. 163)
Raport privind audierea Raportului auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 164)
Raport privind audierea Raportului auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către AGEPI în perioada 2017-2019 (nr. 165)
Raport privind audierea Raportului auditului conformității organizării și supravegherii PPP în domeniul sănătății (nr. 166)
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe