Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică" Legislatura X

Obiectul de activitate FR
  • Probleme privind securitatea naţională, serviciul în structurile specializate ale puterii executive ce asigură securitatea naţională;
  • combaterea criminalităţii, corupţiei şi terorismului;
  • asigurarea ordinii publice şi securităţii circulaţiei rutiere;
  • paza şi regimul frontierei de stat, împuternicirile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul pazei frontierei de stat;
  • reforma Forţelor Armate (armata naţională, trupele de grăniceri, trupele de carabinieri), serviciul în Forţele Armate şi serviciul civil (de alternativă), protecţia socială şi juridică a militarilor;
  • serviciul în organele vamale, în sistemul penitenciar şi în organele protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
  • protecţia secretului de stat;
  • asigurarea cetăţenilor cu acte de identitate, protecţia datelor cu caracter personal;
  • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
  • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Membrii comisiei FR
- Jizdan Alexandru Preşedinte
- Gagauz Fiodor Vicepreşedinte
- Grosu Igor Vicepreşedinte
- Nantoi Oazu Secretar
- Filip Pavel Membru
- Groza Ion Membru
- Labuneţ Anatolie Membru
- Moțpan Chiril Membru
- Nichiforciuc Eugeniu Membru
- Savva Oleg Membru
Secretariatul comisiei FR
- Andrieș Oxana Consultant principal
- Lungu Vitalie Consultant principal
Sittings of Commission

Sedinte FR [Vezi toate FR]

Titlu Sedinta FR Data FR Ordinea de zi FR Documente FR
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 19/05/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 28/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 21/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 14/04/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 09/03/2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Audieri FR [Vezi toate FR]
Titlu Audiere FR Data FR Subiectele FR
Şedinţa comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 15/09/2011 Audieri publice pe marginea atacurilor raider
Date de contact FR:

 tel.: 022-820-245

 E-mail: csn@parlament.md

 

Actualitate FR [View All FR]
Buletin informativ FR
RAPORT privind rezultatele audierii raportului Ministerului Afacerilor Interne
Hotariri FR
Raport privind implementarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri și derularea procesului de reformă
RAPORT privind controlul parlamentar asupra activității Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2020, implementarea cadrului normativ conex și aplicarea remediului național de constatare în substanță a condițiilor de detenție
DECIZIE privind rezultatele audierii autorităților naționale pe subiectul pregătirii și documentării conducătorilor auto cu permise de conducere, precum și înmatriculării vehiculelor
Planul de control parlamentar al comisiei securitate națională, apărare și ordine publică pentru anul 2021
DECIZIE privind crearea Grupului de lucru inter-instituțional în vederea definitivării pentru lectura a doua a proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.421 din 22.11.2018 și proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal nr.422 din 22.11.2018
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe