Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică" Legislatura XX

Obiectul de activitate
  • Probleme privind securitatea naţională, serviciul în structurile specializate ale puterii executive ce asigură securitatea naţională;
  • combaterea criminalităţii, corupţiei şi terorismului;
  • asigurarea ordinii publice şi securităţii circulaţiei rutiere;
  • paza şi regimul frontierei de stat, împuternicirile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul pazei frontierei de stat;
  • reforma Forţelor Armate (armata naţională, trupele de grăniceri, trupele de carabinieri), serviciul în Forţele Armate şi serviciul civil (de alternativă), protecţia socială şi juridică a militarilor;
  • serviciul în organele vamale, în sistemul penitenciar şi în organele protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
  • protecţia secretului de stat;
  • asigurarea cetăţenilor cu acte de identitate, protecţia datelor cu caracter personal;
  • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
  • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Componenţa comisiei
- Carpov Eugen Preşedinte
- Mitriuc Ghenadi Vicepreşedinte
- Nichiforciuc Eugeniu Secretar
- Boțan Roman Membru
- Filimon Ivan Membru
- Gorilă Anatolie Membru
- Labuneţ Anatolie Membru
- Ogor Oleg Membru
- Spatari Mihaela Membru
- Ţuţu Constantin Membru
Secretariatul comisiei:
- Andrieș Oxana Consultant principal
- Lungu Vitalie Consultant principal
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 19.05.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 28.04.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 21.04.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 14.04.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 09.03.2021 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Audieri [Vezi toate]
Titlu Audiere Data Subiectele
Şedinţa comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 15.09.2011 Audieri publice pe marginea atacurilor raider
Date de contact:

 tel.: 022-820-245

 E-mail: csn@parlament.md

 

Actualitate [Vezi toate]
Buletin informativ
RAPORT privind rezultatele audierii raportului Ministerului Afacerilor Interne
Hotărîri
Raport privind implementarea Legii nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri și derularea procesului de reformă
RAPORT privind controlul parlamentar asupra activității Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2020, implementarea cadrului normativ conex și aplicarea remediului național de constatare în substanță a condițiilor de detenție
DECIZIE privind rezultatele audierii autorităților naționale pe subiectul pregătirii și documentării conducătorilor auto cu permise de conducere, precum și înmatriculării vehiculelor
Planul de control parlamentar al comisiei securitate națională, apărare și ordine publică pentru anul 2021
DECIZIE privind crearea Grupului de lucru inter-instituțional în vederea definitivării pentru lectura a doua a proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.421 din 22.11.2018 și proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal nr.422 din 22.11.2018
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"